Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Literature, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Obsesif Kompulsif Bozukluk ve depresyon tanısı alan kişilerde duygu düzenleme süreçlerinin Gross’xxun Süreç Modeli’xxne göre incelenmesi

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

 • 2006 Postgraduate

  Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü