Dr.Öğr.Üyesi

Sebnem AKAN


Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Eğitim Bilgileri

2014 - 2016

2014 - 2016

Post Doktora

Ege Üniversitesi, Türkiye

2007 - 2014

2007 - 2014

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve depresyon tanısı alan kişilerde duygu düzenleme süreçlerinin Gross’xxun Süreç Modeli’xxne göre incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2003

2003

Sanatta Yeterlik

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Metodlar

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Yapısal Eşitlik Modeli

Mesleki Eğitim

Rasyonel Psikoloji

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Ücr.Öğretim Görevlisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Ücr.Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Ücr.Öğretim Görevlisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Psikopatoloji-I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

psikopatoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Psikolopatoloji-II

Lisans

Lisans

Gözlem Ve Görüşme Teknikleri

Lisans

Lisans

Psikolojide Alan Uygulamaları

Lisans

Lisans

Psikopatoloji

Lisans

Lisans

Klinik Psikolojiye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klinik psikolojide Değerlendirme Yöntemleri

Lisans

Lisans

ETİK

Lisans

Lisans

psikopatoloji-1

Lisans

Lisans

psikopatoloji-II

Lisans

Lisans

Psikolojide Etik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilişsel davranışçı Terapiler; Kavram ve Teknikler

Lisans

Lisans

Kişilik Kuramları

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Conditions and Scenarios Eliciting Emotions of Disgust, Anger, Shame, Sadness and Happiness

Akan S. , BARIŞKIN E.

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.33, sa.82, ss.1-19, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Neural activation during cognitive reappraisal in girls at high risk for depression

Simsek F., Oguz K., KİTİŞ Ö., Akan S. , Kempton M. J. , GÖNÜL A. S.

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.77, ss.49-56, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

[Reliability and Validity Indicators of Berkeley Expressivity Questionnaire in the Context of Culture and Gender].

Tunay A. , Barışkın E.

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, cilt.28, ss.43-50, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

The Reliability and Validity of Turkish Brief Measure of Worry Severity based on Turkish University Students

Tunay S. , Soygut G.

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.20, ss.68-74, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

“Cortical Gray Matter Variations In Young Women At High Risk For Familial Depression And Their Depressed Mothers With (Positive) Family History

Akan S.

7. International Congress on Psychopharmacology & 3rdInternational Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. , Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, cilt.1, ss.1-90

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Günlük Yaşamda Etik; Etik Karar Vermede Basamaklar

Akan S.

Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik: Uygulama için bir Kılavuz, Mehin Akhun,Yeşim Korkut,İhsan Dağ, Editör, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, New-York, ss.1-434, 2016

Ödüller

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi

KongreKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Kızın Bozulmuş Yeme Tutum ve Davranışlarında Annenin kişilik özelliklerinin, Yeme tutum ve davranışlarının rolü

Çalışma Grubu

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

Burslar

2014 - 2016

2014 - 2016

Depresyon Tanısı Alan Katılımcılarda Farkındalık Duygu Düzenleme Stratejisinin Duygusal, Bilişsel, Davranışsal ve Fizyolojik Süreçler Üzerindeki Etkisinin Ruminasyon ve Baskılama Duygu Düzenleme Stratejileriyle Karşılaştırılarak İncelenmesi.

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 35

h-indeksi (WOS): 4