Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 1999 Tıpta Uzmanlık

    Tip 2 Diabetes Mellitus’ta Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini etkileyen Faktörler

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Yabancı Diller

  • C2 Yeterlilik İngilizce

  • C2 Yeterlilik Almanca