Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2001 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D., Türkiye

 • 1993 - 1995 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D., Türkiye

 • 1986 - 1991 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Consequences of site-directed mutations in the helicase domains of the cockayne syndrome group B gene

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D.

 • 1995 Yüksek Lisans

  Antimalaryal ilaçların insan alyuvar tiyol redoks potansiyeli üzerine in vitro etkilerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D.