Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nahit Sırrı Örik’in Narsisist Kahramanları

SURET, cilt.11, ss.195-219, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Yüksek Öğretimde Türk Dili Dersinin Gerekliliğine Dair Bazı Gözlemler

International Journal of Languages' Education and Teaching, cilt.2, ss.1374-1394, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İntikam Teşebbüsü: Kozmopolitler

Varlık, cilt.1273, ss.39-45, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Gökten Zembille İnen Bir Roman: Gece Olmadan

Varlık, cilt.1268, ss.71-78, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Geyikler, Annem ve Almanya”da Geyik Motifi

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Hüseyin GÖNEL, Editör, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, Nevşehir, ss.67-76, 2015

Bir Yazın Kadını: Leylâ Erbil ve Romanlarındaki Kadın Yazarlar

Bir Tuhaf Kuştur, Gölgesi Zihin, Gül T. Temur, Editör, Aylak Adam, İstanbul, ss.187-205, 2013

Leylâ Erbil’in Yaşam Öyküsü

Leylâ Erbil’de Etik ve Estetik, Süha Oğuzertem, Editör, Kanat Kitap, İstanbul, ss.11-23, 2007