Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019
  İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu Seminerleri“ Nahit Sırrı Örik’in Kurmaca Evreni ve Narsisizm”.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018
  “Türkçede Sık Yapılan Yazım ve Noktalama Yanlışları”.

  Çalışma Grubu

  Kocaeli, Türkiye

 • 2017
  Hülya Dündar Şahin ile Nahit Sırrı Örik Üzerine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017
  Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017
  Yusuf Atılgan ve Anayurt Oteli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016
  Leylâ Erbil: Yaşamı ve Yapıtları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016
  “Bir Mücadele ve Mücahede Adamı: Mehmet Akif Ersoy”.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015
  “Yüksek Öğretimde Türk Dili Dersinin Gerekliliğine Dair Bazı Gözlemler

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014
  ‘Geyikler, Annem ve Almanya’da 'Geyik' Motifi".

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2014
  ‘Mektup Aşkları’: Geçmişin Kıskacında Cinsellik”.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013
  Leyla Erbil ve Edebiyatı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye