Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu Seminerleri“ Nahit Sırrı Örik’in Kurmaca Evreni ve Narsisizm”.

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2018 “Türkçede Sık Yapılan Yazım ve Noktalama Yanlışları”.

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

 • 2017 Hülya Dündar Şahin ile Nahit Sırrı Örik Üzerine

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Yusuf Atılgan ve Anayurt Oteli

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Leylâ Erbil: Yaşamı ve Yapıtları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 “Bir Mücadele ve Mücahede Adamı: Mehmet Akif Ersoy”.

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2015 “Yüksek Öğretimde Türk Dili Dersinin Gerekliliğine Dair Bazı Gözlemler

  Working Group

  Nevşehir, Turkey

 • 2014 ‘Geyikler, Annem ve Almanya’da 'Geyik' Motifi".

  Working Group

  Nevşehir, Turkey

 • 2014 ‘Mektup Aşkları’: Geçmişin Kıskacında Cinsellik”.

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Leyla Erbil ve Edebiyatı

  Working Group

  İstanbul, Turkey