Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COX-2 gene variations and risk of developing breast cancer

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, cilt.61, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Management of Mechanical Problems of Totally Implantable Venous Catheters

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, ss.81-86, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Role of Sentinel Lymph Node Biopsy During Contralateral Prophylactic Mastectomy

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.21, ss.97-103, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Detachment and embolization of totally implantable venous catheters: diagnosis and management

3rd International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2020, ss.204

Perkütan İmplante Edilebilir Venöz Port Kateter Uygulaması:Teknik ve Püf Noktalar

3rd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020

İNTRAOPERATİF ELEKTRON RADYOTERAPİNİN CERRAHŞ UYGULAMA ÜZERİNE ETKİSİ

15. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

Clinical factors affecting the efficacy of evening primrose oil on mastalgia

Breastanbul 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Axillary Staging in Pure Tubular Carcinoma: Is It Necessary?

Breastanbul 2018 3rd Breast Cancer Conference, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Adenoid Cystic Carcinoma: Presentation of four cases

Breastanbul 2018 3rd Breast Cancer Conference, 11 - 13 Ekim 2018

Clinical Factors Affecting the Efficacy of Evening Primrose Oil on Mastalgia

Breastanbul 2018 3rd Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018

Is it oncologically safe to perform nipple-sparing mastectomy in patients with tumor-nipple distance less than 2.0 cm?

The American Society of Breast Surgeons 18th Annual Meeting, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Nisan 2017

Ters T mastektomilerde rekonstrüksiyon kurtarıcı flep

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Total robotik sleeve gastrektomi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Nisan 2016

Robotik mide wedge rezeksiyonu

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Nisan 2016

Robotik total gastrektomi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Nisan 2016

High Ki67 levels are significantly correlated with 21-gene assay recurrence scores

10th European Breast Cancer Conference (EBCC), Amsterdam, Hollanda, 9 - 11 Mart 2016, cilt.57 identifier

Results of the Turkish prospective multi-center study utilizing the 21-gene Oncotype DX assay: Decision impact analysis.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) / Clinical Science Symposium on Predicting and Improving Adverse Outcomes in Older Adults with Cancer, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mayıs - 02 Haziran 2015, cilt.33 identifier

Prognostic role of progesterone receptor (PR) expression by immunohistochemistry (IHC) in relation to Oncotype recurrence scores (RS).

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) / Clinical Science Symposium on Predicting and Improving Adverse Outcomes in Older Adults with Cancer, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mayıs - 02 Haziran 2015, cilt.33 identifier

Metaplastic carcinoma of the breast: A series of 7 cases

Internationl Istanbul Breast Cancer Conference, 30 Ekim - 02 Kasım 2014

Memenin tubuler kanserlerinde aksiller lenf nodu tutulumu.

Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, Türkiye, 19 - 20 Ocak 2013

Tek port laparoskopik kolesistektomi: 50 hastanın analizi

2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2011

Primer meme anjiyosarkomu: Olgu sunumu

11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011

Tek port robotik kolesistektomi: İki hastanın video sunumu

2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2011

Reasons of Reoperation in Parathyroid Surgery: Retrospective Study

European Society of Endocrine Surgeons 3rd Biennial Congress, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Nisan 2008

Preoperative Localisation Studies Primary Hyperparathyroidism : Retrospective Study

European Society of Endocrine Surgeons 3rd Biennial Congress, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Nisan 2008

Clinical Presentation of Primary Hyperparathyroidism : Retrospective Study

European Society of Endocrine Surgeons 3rd Biennial Congress, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Nisan 2008

Laparoskopik restoratif proktokolektomi

8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007