Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Assessment Of Adults’ Use Of Complementary And Alternative Medicine Methods And Their Healthy Dietary Habits During COVID-19

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.6, no.13, pp.52-60, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of Anthropometric Measurements with Sociodemographic Characteristics and Nutritional Status of Female Health Professionals

Acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, no.190, pp.1-6, 2019 (National Refreed University Journal)

Çalışan Kadınlarda Siyah Çay, Bitki Çayı ve Meyve Çayı Tüketim Alışkanlıklarının Saptanması

7. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, vol.1, pp.147, 2018 (National Conference Book)

Akut Pankraetit ve nutrisyon

Güncel gastroenteroloji, vol.22, no.1, pp.52-64, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Zayıflama Diyetine Yeni Başlayan Yetişkin Kadınların Besin Tüketimlerinin ve Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, vol.1, pp.132, 2017 (National Conference Book)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Hastalık Evrelerinin Beslenme Durumuna Etkisinin Değerlendirilmesi

. 6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı. , vol.1, pp.111, 2017 (National Conference Book)

Karaciğer Transplantasyonunda Nutrisyon Desteği

İç Hastalıkları Dergisi, vol.22, no.1, pp.21-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Diyabette Grup Eğitiminin Diyabet Bilgisine Etkisi

48. Ulusal Diyabet Kongresi, vol.1, no.28, pp.28, 2012 (National Conference Book) Sustainable Development

Ankara İlindeki Hastanelerde Çalışan Diyetisyenlerin Çalışma Koşulları ve Meslekle İlgili Sorunları

beslenme ve diyet dergisi, vol.38, no.1, pp.21-35, 2010 (Other Refereed National Journals)

Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Beslenme ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, vol.1, pp.243, 2008 (National Conference Book)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yaşlılıkta Beslenme

in: Beslenme Diyet ve Sağlık, Gizem Köse, Editor, Eğitim Kitabevi, İstanbul, pp.333-341, 2021

Pulmoner hastalıklarda tıbbi belenme tedavisi

in: krause besin&beslenme bakım süreci, gamze Akbulut, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.681-700, 2019