ELİT ERKEK BASKETBOL OYUNCULARININ SEZON İÇİ VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Arıtıcı Çolak G.

9. Ulusal Sağlıklı Yaşam e- kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2020, pp.78

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.78
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Giriş - Amaç: Bu araştırma basketbol branşındaki elit erkek sporcuların vücut kompozisyonunun saptamak ve bu vücut kompozisyonunun sezon içi değişimini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Yöntem - Gereçler: Araştırma 24 erkek basketbol oyuncusu ile gerçekleştirilmiştir. Bu bireylerin antropometrik ölçümleri, yedi farklı bölgeden deri kıvrım kalınlığı ölçümü alınarak, ilgili formüllerle hesaplanarak yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerden 15’inin antropometrik ölçümleri sezon içi dönemde bir aylık periyotlarla iki defa daha olmak üzere toplam üç kez yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sporcuların yaşları 28,5±5,9 yıl olup; %45,8’i gard, %41,7’si forvet; %12,5’u pivot pozisyonunda oynamaktadır. Gardların vücut yağ yüzdesi %10,8±3,7; forvetlerin vücut yağ yüzdesi %10,0±2,6; pivotların yağ yüzdesi %17,7±8,2 olarak saptanmıştır. Sporcuların %12,5’u pozisyonlarına göre olması gereken yağ yüzdesinin altında iken; %66,7’si olması gereken vücut yağ yüzdesinde; %16,7’si ise olması gereken yağ yüzdesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 24 bireyden 15’inin vücut yağ yüzdesi sezon içinde birer ay ara ile üç kez takip edilmiş olup; vücut ağırlıkları (sırasıyla 93,7±15 kg; 95,8±15,4 kg ve 96,4±15,5 kg), vücut yağ yüzdeleri (sırasıyla %11,3±4,6; %11,6±4,2 ve %12,3±4,7) ve yağsız vücut kütlelerindeki (sırasıyla 84,1±11,8 kg; 83,9±11,1 kg ve 84,5±10,2 kg) değişim miktarları istatistiki açıdan farklılık göstermemektedir (p>0,05). Sonuç: Sporcuların vücut kompozisyonunun saptanması ve takibi sporcunun sakatlık riskinin azalması, performans parametrelerinin artışı gibi faktörlerle ilişkilidir. Bu nedenle ülkemizde basketbolun farklı liglerinde sezon içi ve sezon dışı yapılacak olan vücut kompozisyonunu saptamaya yönelik çalışmalar ile vücut kompozisyonunun sakatlık riski ve performans üzerine etkisinin değerlendirildiği çalışmalar sonucu elde edilecek referans değerler yol gösterici olacaktır