Araştırma Alanları

  • Radyasyon Onkolojisi

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

  • Nükleer Fizik

  • Nükleer mühendislik ve nükleer enerji çalışmaları