Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Artroskopik biseps tenodezi: Oluk içine mi oluk üstüne mi?

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 30 October 2022

Türk toplumunda glenoid morfolojisi ve ilişkili olduğu parametreler

Kemik Eklem 2022 Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 September - 01 October 2022, vol.1, pp.45

Evaluating the role of scapula morphology in rotator cuff tears: which is the most useful predictor?

30th SECEC-ESSE (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) Congress, Dublin, Ireland, 7 - 09 September 2022

Tümör rezeksiyonu sonrası oluşan humerus defektlerinin biyolojik rekonstrüksiyonu

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, vol.55, no.1, pp.108

Is 3-dimensionally correction really necessary for glenoid version measurement on MRI scan?

29th SECEC-ESSSE (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) Congress, Poznan, Poland, 15 - 18 October 2021, vol.1, pp.131

Glenoid Version Measurement Methods On Magnetic Resonance Imaging Scan: Accuracy And Reliability Analysis

29th SECEC-ESSSE (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) Congress, Poznan, Poland, 15 - 19 September 2021, vol.31, no.3, pp.147-148

Treatment with reverse shoulder prosthesis for proximal humerus fracture sequelae

1st SECEC-ESSSE (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) Virtual Congress, Barcelona, Spain, 9 September - 23 December 2020, vol.1, pp.79

Glenoid versiyonunun glenohumeral instabilitedeki rolü

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, pp.159

Humerus üst uç kırık sekellerinin tedavisinde ters omuz protezi

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.54

Dirsek posteromedial rotatuar instabilitesi: Multibody model kinematik çalışma

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2018, vol.51, pp.83

What is the role of arthrodesis when treating a chronic elbow periprosthetic joint infection (PJI)?

Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, PHILADELPHIA, United States Of America, 25 - 27 July 2018, vol.1, pp.931

Should preoperative antibiotics be held until after cultures are obtained in revision shoulder arthroplasty (RSA)?

Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, PHILADELPHIA, United States Of America, 25 - 27 July 2018, vol.1, pp.583-584

Is there a role for routine exchange of all well-fixed implants in revision shoulder arthroplasty without clinical or radiographic signs of infection?

Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, PHILADELPHIA, United States Of America, 25 - 27 July 2018, vol.1, pp.608

What is the role of permanent resection when treating a chronic elbow periprosthetic joint infection (PJI)?

Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, PHILADELPHIA, United States Of America, 25 - 27 July 2018, vol.1, pp.929-930

Lenke tip 5 egriliklerde torasik füzyona gerek var mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, vol.1, pp.22

Posteromedial rotatory incongruity of the elbow: a computational kinematics study.

ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons), Closed Meeting, 2017, 14 - 18 October 2017

Kıyma makinasının sebebiyet verdiği travmatik ön kol amputasyonu: Olgu sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.157

Lenke tip 5 eğrilikler. Torasik füzyon gerçekten gerekli mi?

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.66

Lenke tip 5 adolesan idiopatik skolyoz cerrahisinde vida yoğunluğunun koreksiyona etkisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.63

A different complication after using rivaroxaban Acute paraplegia

25th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Translation into Turkish and cultural adaptation of the Hip Outcome Score

25th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 27 - 01 October 2015

A rare complication of pregnancy diastasis symphysis pubis A case report

25th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Patient compliance with touchdown weight bearing after microfracture treatment of talus osteochondral lesions

25th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Vertebra tüberkülozunda cerrahi tedavi sonuçlarımız: 21 hastalik retrospektif analiz

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.215

Kalça kırığı sonrası cerrahi tedavi türünün mobiliteye ve yaşam kalitesine etkisi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.47

KALCA KIRIGI SONRASI CERRAHI TEDAVI TURUNUN MOBILITEYE VE YASAM KALITESINE ETKISI

25th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Anterior inferior iliac spine avulsion fracture operative treatment A 14 year follow up case report

12th International Turkish Society of Sports Traumatology and Arthroscopy Congress, 29 April - 03 May 2015

ENDER BİR VAKA -MELORHEOSTOSİS-LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

İstanbul Buluşması Orotpedi ve Travmatoloji, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, pp.32-33

Ender bir vaka melorheostosis literatürün gözden geçirilmesi

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.1, pp.32

Pediatrik diskoid menisküs tanı ve tedavisi: Olgu sunumu

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.1, pp.58

Pediatric discoid meniscus diagnosis and treatment A case report

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 12 - 16 November 2014

A new syndrome tend to occurring fracture A case of Wolf Hirschhorn syndrome

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

After cronic pilonidal sinus disease as a rare complication Sacral osteomyelitis a case report

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 12 - 16 November 2014

An ulcerovegetan mass at 4th finger A case report

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 12 - 16 November 2014

Aynı ekstremitede eş zamanlı olekranon ve distal radius kırığı: Olgu sunumu

24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.270-271

Atipik bir yerleşim, kalkaneus osteokondromunda tanı ve tedavi planlaması: Olgu sunumu

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.282

Torakolomber omurga bölgesinin primer kemik non hodgkin lenfoması: Olgu sunumu

24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.227-228

Tip 2 pelvik rezeksiyon yapılan Ewing sarkom olgusunda abduktor mekanizmanın korunmasının önemi

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.293-294

A case of pediatric open elbow dislocation accompanying vascular injury without fracture

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 12 - 16 November 2014

A congenital anomaly responsible for atlanto axial instability Os odontoideum a case report

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Turkey, 12 - 16 November 2014

Nadir bir tek taraflı alt ekstremite deformite sebebi Trevor hastalığı olgusu

24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48, pp.214

Ipsilateral olecranon and distal radius fracture A case report

24th National Congress of Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Rotator Manşet Artropati Tedavisinde Ters Omuz Artroplastisinin Yeri ve Cerrahi Tekniği

in: Ters Omuz Artroplastisi, Demirhan, Mehmet, Editor, Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul, pp.19-25, 2023

Pathomechanics in CTA and rationale of RSA

in: Fundamentals of the Shoulder, Özkan M,Huri G,Bilsel K, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.1-2, 2022

Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Güncel Tedavi Yaklaşımları

in: Rotator Manşet Sorunlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları, Ahmet Ekin, Editor, Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara, pp.77-81, 2022

Omuzda Sık Görülen Rahatsızlıklar

in: Ortopedi ve Travmatoloji, Bombacı H,Kaynak G,Yalçınkaya M, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.3-12, 2021

Omuz anatomisi, fizik muayenesi ve görüntüleme yöntemleri

in: Ortopedi ve Travmatoloji, Bombacı H,Kaynak G,Yalçınkaya M, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.3-12, 2021

Omuz ve Dirsek

in: Ortopedi ve Travmatoloji, Bombacı H,Kaynak G,Yalçınkaya M, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.1, 2021

Omuz, Kol ve Önkol Kırıkları

in: Campbell's Operative Orthopaedics (ÇEVİRİ), Azar FM,Beaty JH,Canale ST, Editor, Doğan Yayıncılık, Pennsylvania, pp.2927-3016, 2020

Sert Dirsek

in: Olgularla Ortopedik Rehabilitasyon, Derya Çelik, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.61-64, 2020

Rotator Manşet Yırtıkları

in: Olgularla Ortopedik Rehabilitasyon, Çelik D, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.128-129, 2019

Dirsek Çevresi Sorunlarında Ortez Kullanımı

in: Ortez Protez Endikasyondan Pratiğe, Kaya Özcan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.51-56, 2019

Shoulder: Diagnosis: Inflammatory markers: What is the role for serum ESR, CRP, or WBC count in the evaluation of a shoulder arthroplasty for PJI?

in: Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, Javad Parvizi,MD,FRCS Thorsten Gehrke, Editor, Data Trace Publishing Company, Maryland, pp.565-567, 2018

Treatment of Intraarticular Joint Fractures of the Lower Extremity with External Fixators

in: Basic Techniques for Extremity Reconstruction, Çakmak M,Şen C,Eralp L,Balcı Hİ,Civan M, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.129-165, 2018

Total Diz Artroplastisinde Periprostatik Kırıklara Yaklaşım

in: Primer Diz Artroplastisi, Tandoğan Reha, Aşık Mehmet, Tuncay İbrahim, Aktekin Cem Nuri, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.311-322, 2018

Elbow: Treatment:What is the role of permanent resection when treating a chronic elbow PJI?

in: Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, Javad Parvizi, MD, FRCS Thorsten Gehrke, MD, Editor, Data Trace Publishing Company, Maryland, pp.929-931, 2018

Shoulder: Treatment: Component retention: Is there a role for routine exchange of all well-fixed implants in revision shoulder arthroplasty without clinical or radiographic signs of infection?

in: Proceedings of the SecondInternational Consensus Meetingon Musculoskeletal Infection, Javad Parvizi, MD, FRCS Thorsten Gehrke, MD, Editor, Data Trace Publishing Company, Maryland, pp.608, 2018

Shoulder: Diagnosis: Sampling: Should preoperative antibiotics be held until after cultures are obtained in revision shoulder arthroplasty (RSA)?

in: Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, Javad Parvizi, MD, FRCS Thorsten Gehrke, MD, Editor, Data Trace Publishing Company, Maryland, pp.583-584, 2018

Elbow: Treatment: What is the role of arthrodesis when treating a chronic elbow PJI?

in: Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection, Javad Parvizi, MD, FRCS Thorsten Gehrke, MD, Editor, Data Trace Publishing Company, Maryland, pp.931-932, 2018

Ortopedik Spor Cerrahisinde Sınıflandırmalar

in: Ortopedi ve Travmatolojide Sınıflandırmalar, Erdil M,Polat G, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.44-47, 2017