Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2008 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1990 - 1998 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  Haydarpaşa Kampüsü'ndeki öğrencilerin üreme sağlığı/cinsel sağlık konularındaki bilgi, tutum ve davranışları ve ilgili faktörlerin belirlenmesi

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2007 Yüksek Lisans

  Lise öğretmenlerinde iletişim ve problem çözme becerisini artırmaya yönelik bir müdahale programının tükenmişlik ve mesleki doyum düzeyine etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Tıp Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Kursu

  Mesleki Kurs , Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı