Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Popüler Kültürün Popüler Deizmi: Riskler ve Öneriler

DOĞU BATI, sa.94, ss.155-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Bilimsel Ateizm”e Ateist Düşünürler Tarafından Getirilen Eleştiriler

KAYGI Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.480-497, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam, Kapitalizm ve Piyasa

KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI, cilt.1, sa.39, ss.111-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefi Bir Araç Olarak İslamofobya

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.313-329, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Çağda Deizmin Popülerleşmesi ve Sebepleri

Diyanet Aylık Dergi (Deizm, Ateizm, Nihilizm Kıskacında İnsanlık), sa.320, ss.14-18, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Thomas Aquinas ve Haklı Savaş Teorisi

FELSEFE DÜNYASI, cilt.2, sa.64, ss.135-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Bilim İlişkisi

Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, cilt.1, sa.88, ss.491-507, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kanıtın Götürdüğü Yeri Takip Eden Bir Filozof: Antony Flew’un Ateizm’den Vazgeçişi Üzerine

FELSEFE DÜNYASI, cilt.2, sa.60, ss.157-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Allah Olmadan Objektif Bir Ahlak Mümkün mü?

Uluslararası ”İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi” Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2018, ss.393-436

İslamofobi ve İslam’ı Doğru Anlamak

II. Avrupa İslamofobi Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018

Tarihsel ve Teolojik Açıdan Deizm ve Eleştirisi

Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu, Van, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.217-242

Din Felsefesi Açısından Büyük Patlama Kuramı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Güncel Kelam Tartışmaları, İstanbul, Türkiye, 30 Mart 2012, ss.247-262

Palyetif Bakımda Manevi Destek

Medipol Üniversitesi 1.Palyatif Bakım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs 2017

Din Bilim İlişkisi: Hangi Din? Hangi Bilim?

Artuklu Akademi Günleri Bilim Tarihi ve Felsefesi Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.211-251

Hoca Ahmet Yesevi’xxde İnsan Olma ve Farkındalık Bilinci

UNESCO 2016 Yesevi Yılı Programı, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2016

Din-Bilim İlişkisi: Evrim Teorisi Örneği

4. Uluslararası Evrim Sorgulanıyor Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Ne Değildir

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2018

Kendini Kınayan Nefis

Destek Yayınları, İstanbul, 2017

Allah’ın Parmak İzi

Destek Yayınları, İstanbul, 2016

Allah’a Öğretilen Din

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2016

Din Neden Gereklidir

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2015

Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2013

Modern Bilim Tanrı Var

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2011

İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar

İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2011