Achievements & Reputation

Publication

140

Citation (WoS)

169

Citation (Scopus)

178

H-Index (WoS)

8

H-Index (Scopus)

8

Awards

  • April 2019 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Konya, dahilinde “Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli (KHN) Hastalarında, Akut Grade IV Cilt Graft versus Host Hastalığı (GvHH) Lezyonlarının Tedavisinde Allojeneik (3. Parti) Mezenkimal Kök Hücre (MKH) Yüklenmiş Fibrin Yama (Biyoderi) Kullanımı” başlıklı sözel bildiri ile “En iyi sözel bildiri üçüncülük ödülü”

    Türk Pediatrik Hematoloji Onkoloji Derneği

  • March 2018 Hematopoetik kök hücre nakli yapılan talasemi majörlü hastalarda panel reaktif antikor pozitifliğinin engrafman, GvHH ve kimerizme etkisi

    Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Dr Nilgün Sönmez Acar Teşvik Ödülleri, En İyi Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü