Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Groove (paraduodenal) pancreatitis: Report of two cases

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.24, no.2, pp.173-177, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Inverted Colonic Diverticula Cases

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.700-703, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

. Yüksek çözünürlüklü manometri ve yüksek çözünürlüklü impedans manometri: 120 kanala kadar:

33.Ulusal Gastroenteroloji Haftası Bildiri Kitabı: 2016: Motilite çalışma grubu, vol.1, no.1, pp.12-15, 2016 (Conference Book)

Gastroözofajial Reflü Hastalığı ve tedavisi.

Aktüel Tıp Dergisi, vol.226, no.1, pp.40-43, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Mide Metastazı: Olgu Sunumu

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.59-61, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kronik Viral Hepatitlerin Ekstrahepatik Tutulumlarında Genel Tedavi Prensipleri

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.92-95, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Helikobakter pilori reyting mi kaybetti?.

Doktor, vol.62, no.1, pp.94-96, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Screening of HCC in cirrhotic patients wit CT

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.195-198, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Helicobakter pilorinin midede yerleşim yeri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.159-161, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sigmoid Kolon Tutulumlu Mikroskopik Polianjiit; Ağrısız Kanama ile Başvuran Bir Olgu

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.46-48, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Differences in Helicobacter pylori colonizations within gastric mucosa

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.159-161, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Anemiye Neden Olan Dev İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.115-117, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Gastroenterolojide Alternatif Tıp

8. Çapa gastroentero hepatoloji günleri konuşma metinleri kitabı. , vol.1, no.1, pp.53-56, 2009 (Conference Book)

Son 15 yılda üst gastrointestinal sisitem endoskopik bulgularında ne değişti?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.7, no.3, pp.152-155, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Üst gastrointestinal Şikayetleri olan kadınların yarısında semptomlar örtüşür

Akademik Gastroenteroloji Dergisi , vol.7, no.3, pp.144-147, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Apendektominin ülseratif kolit üzerine koruyucu etkisi. Tek merkezli vaka kontrol çalışması

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.7, no.3, pp.148-151, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Helicobakter Pylori ile migren tipi başağrısı arasında ilişki var mıdır?

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.48, no.2, pp.73-76, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Crest syndrome and renal involvement

Marmara Medical Journal, vol.20, no.3, pp.186-189, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

CREST Syndrome and Renal Involvement

Marmara Medical Journal (elektronik), 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Biyolojik Tedaviler: Infliximab ve Diğerleri.

Aktüel Tıp Dergisi, vol.7, no.4, pp.49-52, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kronik Hemodiyaliz ve ayaktan devamlı Periton dializi tedavisi gören hastaların çinko ve bakır metabolizmaları yönünden karşılaştırılması

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.39, no.91, pp.91-95, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barrett’s esophagus; single center results.

world congress of gastroenterology, İstanbul, Turkey, 21 September - 24 December 2019, vol.30, no.3, pp.331

Immunoglobulin G4-related disease presented as collagenous gastritis

world congress of gastroenterology, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2019, vol.30, no.3, pp.514

The use of infliximab in the treatment of immune related side effects: Case presentation

word congress of gastroenterology, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2019, vol.30, no.1, pp.459

H-PYLORI CAGA(+), VACAS1 M2(+), AND HPAA(+) STRAINS PROMOTES T-HELPER 17 RESPONSE INSTEAD OF T HELPER 1 THAT LEADS TO INTESTINAL METAPLASIA IN TURKISH H-PYLORI-INFECTED GASTRITIS AND ULCER PATIENTS

European-Helicobacter-Study-Group 27th International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Chronic Digestive Inflammation and Gastric Cancer, Rome, Italy, 11 - 13 September 2014, vol.19, pp.98 identifier

Novel Impedance Measurements to Assess Bolus Retention in Achalasia

55th Annual Meeting of the Society-for-Surgery-of-the-Alimentary-Tract (SSAT) / Digestive Disease Week (DDW), Illinois, United States Of America, 3 - 06 May 2014, vol.146 identifier

Epiploik Apendisit

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 24 - 28 November 2010

Helicobakter pilorinin midede yerleşim yeri

26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, İstanbul, Turkey, 14 - 18 October 2009, vol.1, pp.159-161

Books & Book Chapters

Alkole bağlı karaciğer hastalığının epidemiyolojisi ve risk faktörleri.

in: Karaciğer Hastalıkları el kitabı, Prof.Dr.Muzaffer Gürakar, Editor, istanbul tıp kitabevi, İstanbul, pp.153-160, 2015

Kolorektal Kanser.

in: Gastroenteroloji Hepatoloji Tanı ve Tedavi , C.Kalaycı,R.Dabak, Editor, CCM group danışmanlık, İstanbul, pp.190-194, 2010

Fonksiyonel GİS hastalıkları

in: Gastroenteroloji Hepatoloji Tanı ve Tedavi , C.Kalaycı,R.Dabak, Editor, ccm group danışmanlık, İstanbul, pp.185-190, 2010

Sistemik hastalıklar ve karaciğer

in: Klinik Gastroenteroloji ve hepatoloji , Tözün N,Şimşek İ,Gören A, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.663-667, 2007