Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Instıtute Of Engıneerıng And Natural Scıences, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Contribution of mesenchymal stem cells in cell based therapies

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Response surface optimization of Bacillus thuringiensis israelensis fermentation

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)