Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 13. Üroonkoloji Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 94

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Mayıs 2021 Üropatoloji kursu: Testis tümörleri

  Konferans

  30. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2018 Multiparametric Prostate MRI, MR-TRUS Fusion Biopsy and Focal Therapy Course; Pathologic Evaluation of Prostate Biopsy Specimens

  Konferans

  Symposium on Robotics and New Technologies in Prostate Cancer, Türkiye

 • Kasım 2016 Olgularla Prostat ve Testis Patolojisi Kursu: İn situ Germ Hücreli Tümör

  Konferans

  26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye

 • Haziran 2016 Böbrek ve Mesane Tümörlerine Güncel Bakış

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye