Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 Çukurova Pediatri Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2020 Nadir İskelet Hastalıkları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 13th Balkan Congress of Human Genetics

  Davetli Konuşmacı

  Edirne, Türkiye

 • 2019 3. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3269

h-indeksi (WOS): 33

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2019 Klinisyen için Genetikte Yenilikler

  Seminer

  Zeynep Kamil Hastanesi, Türkiye

 • Ekim 2019 Kalıtsal Kemik Kırılganlığında Genetik

  Konferans

  Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

 • Ağustos 2019 A Pediatrician's Experience with WGS

  Konferans

  University of Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri

 • Mart 2019 Akondroplazi

  Konferans

  Doğu Grubu Pediatrik Endokrin Toplantısı, Türkiye