Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019
  8. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2018
  Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018
  Minimal İnvaziv Konjenital Kalp Ameliyatları Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018
  14.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018
  14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018
  14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018
  14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018
  6. Kardioloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59. Uluslararası ESVCS Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017
  Pediyatrik Kalp Cerrahisi Çalışma Grubu Toplantısı « Büyük Arterlerin Transpozisyonu »

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017
  Acıbadem Heart Days, Internatiınal Heart Symposium on Critical Congenital Heart Diseases in Neonates

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016
  15.Ulusal Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016
  15. Ulusal Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014
  updates in congenital heart diseases

  Davetli Konuşmacı

  Baku, Azerbaycan

 • 2014
  Updates in Congential Heart Disease

  Çalışma Grubu

  Baku, Azerbaycan

 • 2014
  13. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014
  22th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013
  Ramses Final Conference, Egyptian Working Group of Pediatric Cardiology, 4th International Conference Pediatric Cardiology Department

  Çalışma Grubu

  Cairo, Mısır

 • 2013
  Palandöken Kalp Damar Cerrahisi Günleri- III

  Çalışma Grubu

  Erzurum, Türkiye

 • 2013
  Acıbadem Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bahar Seminerleri

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2012
  12.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2012
  11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012
  11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2012
  8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide yenilikler kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012
  Istanbul Syposiums on Neoanatal/Pediatric CPB Procedures

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2012
  8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2011
  3rd World society for pediatric and congenital heart surgery

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011
  World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011
  10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011
  10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011
  10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Moderatör

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011
  7 Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011
  7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT Mediterranean

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2011
  7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT Mediterranean

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010
  The 7th Meeting of Al Bassel Heart Society (BHS), The first Meeting of Arab Association for Cardiothoracic Surgery (AATC)

  Moderatör

  Dimashq, Suriye

 • 2010
  The 7th Meeting of Al Bassel Heart Society (BHS), The first Meeting of Arab Association for Cardiothoracic Surgery

  Çalışma Grubu

  Dimashq, Suriye

 • 2010
  11.Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010
  11. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahis Derneği Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2010
  9..Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi kongresi

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010
  6. Kardioloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59. Uluslararası ESVCS Kongresi

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2010
  World Syposium of CV Diseases

  Çalışma Grubu

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2010
  The First Egyptian Turkish Pediatric Cardiology and Cardiothoracic Surgery Workshop

  Çalışma Grubu

  Cairo, Mısır

 • 2009
  5.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2009
  8. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Moderatör

  Bursa, Türkiye

 • 2008
  IV.Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi-Europian Society of Cardiology working group

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2008
  Türk Kardiyoloji Derneği Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları 2. Eğitim Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 2008
  Türk Kardiyoloji Derneği 2.Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Toplantısı

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2007
  23.Uluslarası kardiyoloji kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2007
  Kardiyoloji Enstitüsü Günleri

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2007
  IV. Mayo-Türkiye Toplantısı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2007
  Anadolu Toraks Derneği 1.bilimsel kongresi

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2006
  9.Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2006
  6.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak cerrahi kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2006
  Kardiyoloji& Kalp Cerrahisinde yenilikler kongresi

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2004
  IV. Ulusal Peditrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2004
  Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII.Ulusal Kongresi

  Moderatör

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003
  XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 159

h-indeksi (WOS): 7