Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Acıbadem Heart Days, International Syposium on CriticalCongenital Heart Diseases in Neonates ’’Multidisciplinary Approach’’

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Çocuk Kalp Cerrahisi Çalışma Grubu Ortak Toplantısı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 9. Kalp Damar Cerrahisi okulu

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2019 Acıbadem Heart Days, International Syposium on CriticalCongenital Heart Diseases in Neonates ’’Multidisciplinary Approach’’

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 ALIS (A Look Into Science) Uluslararası Öğrenci Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 18. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Hipoplastik sol kalp sendromu sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Minimal İnvaziv Konjenital Kalp Ameliyatları Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 14.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 6. Kardioloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59. Uluslararası ESVCS Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Pediyatrik Kalp Cerrahisi Çalışma Grubu Toplantısı « Büyük Arterlerin Transpozisyonu »

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Acıbadem Heart Days, Internatiınal Heart Symposium on Critical Congenital Heart Diseases in Neonates

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 15.Ulusal Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 15. Ulusal Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 updates in congenital heart diseases

  Davetli Konuşmacı

  Baku, Azerbaycan

 • 2014 Updates in Congential Heart Disease

  Çalışma Grubu

  Baku, Azerbaycan

 • 2014 13. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2014 22th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Ramses Final Conference, Egyptian Working Group of Pediatric Cardiology, 4th International Conference Pediatric Cardiology Department

  Çalışma Grubu

  Cairo, Mısır

 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bahar Seminerleri

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Palandöken Kalp Damar Cerrahisi Günleri- III

  Çalışma Grubu

  Erzurum, Türkiye

 • 2012 12.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2012 11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2012 8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2012 8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide yenilikler kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Istanbul Syposiums on Neoanatal/Pediatric CPB Procedures

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 3rd World society for pediatric and congenital heart surgery

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011 10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Moderatör

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011 10.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Gaziantep, Türkiye

 • 2011 7 Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT Mediterranean

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2011 7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve Transcatheter Cardiovascular Therapeutics TCT Mediterranean

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010 The 7th Meeting of Al Bassel Heart Society (BHS), The first Meeting of Arab Association for Cardiothoracic Surgery

  Çalışma Grubu

  Dimashq, Suriye

 • 2010 The 7th Meeting of Al Bassel Heart Society (BHS), The first Meeting of Arab Association for Cardiothoracic Surgery (AATC)

  Moderatör

  Dimashq, Suriye

 • 2010 11. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahis Derneği Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2010 11.Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2010 9..Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi kongresi

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2010 6. Kardioloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59. Uluslararası ESVCS Kongresi

  Moderatör

  İzmir, Türkiye

 • 2010 World Syposium of CV Diseases

  Çalışma Grubu

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2010 The First Egyptian Turkish Pediatric Cardiology and Cardiothoracic Surgery Workshop

  Çalışma Grubu

  Cairo, Mısır

 • 2009 5.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2009 8. Ulusal Pediatri Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi

  Moderatör

  Bursa, Türkiye

 • 2008 IV.Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi-Europian Society of Cardiology working group

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2008 Türk Kardiyoloji Derneği Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları 2. Eğitim Toplantısı

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 2008 Türk Kardiyoloji Derneği 2.Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Toplantısı

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2007 23.Uluslarası kardiyoloji kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2007 Kardiyoloji Enstitüsü Günleri

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 IV. Mayo-Türkiye Toplantısı

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Anadolu Toraks Derneği 1.bilimsel kongresi

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2006 9.Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2006 6.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak cerrahi kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Kardiyoloji& Kalp Cerrahisinde yenilikler kongresi

  Moderatör

  Muğla, Türkiye

 • 2004 IV. Ulusal Peditrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

 • 2004 Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII.Ulusal Kongresi

  Moderatör

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003 XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 174

h-indeksi (WOS): 7