Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Changing Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in Turkey in the Last Decade.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, vol.32, no.3, pp.302-312, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İyi Hekimlik Uygulamaları: İletişim Becerileri Eğitimi; Acıbadem Üniversitesi Örneği

Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Tıp Fakültesinde Drama Dersi Projesi

9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2010

Books & Book Chapters

Ergenlerde Fiziksel Etkinlik

in: Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi, Altuğ Kut,M. Gökhan Eminsoy,Cihan Fidan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.89-100, 2019

Aile Hekimliği Tarihi ve Birinci Basamak Hizmetleri Üzerine Kişisel Bir Bakış

in: Aile Hekimliği ve Birinci Basamak, Prof Dr Mehmet Akman, Editor, TAHEV Yayınları, İstanbul, pp.20-45, 2018