General Information

Biography

Adı Soyadı: Serap Arbak

2.      Doğum Tarihi: 04.09.1961

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu: LISE-Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 1980

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans.

Fen_Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik  Bölümü

Boğaziçi Ü.

1984

Y. Lisans

Tıbbi Biyoloji

İstanbul Ü.

1987

Tıpta Uzmanlık

 


Doktora

Histoloji ve Embriyoloji

 

Histoloji ve Embriyoloji

İstanbul Ü.

 

İstanbul Ü.

1988

 

1990

5. Akademik Unvanlar

 

1988             Öğretim Görevlisi   Marmara Ü Tıp Fak. Histoloji ve    Embriyoloji  ABD 

 

1992             Yardımcı Doçent    Marmara Ü Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji     ABD

 

1995             Doçent                   Marmara Ü Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji     ABD 

 

2000-2009    Profesör                 Marmara Ü. Tıp Fak.  Histoloji ve Embriyoloji   ABD

 

2009-Halen   Profesör                 Acıbadem  Ü Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji    Anabilim dalı

 

 6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

 

Nilsu ATAY (2019): Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanların Kan Testis Bariyer Bütünlüğü Üzerine Melatoninin Etkisi:Morfolojik ve Biyokimyasal Çalışma. Danışman. Prof Dr. SERAP ARBAK)

 

 

6.2  Doktora Tezleri

  • Dr. Murat APİ (2001) Ooferoktomize sıçan modelinde levonorgestrel salgılayan intrauterin aracın östrojen replasman tedavisi sonrası endometrium üzerine olan etkilerinin ışık mikroskopisi ve transmisyon elektron mikroskopisi düzeyinde araştırılması (Doktora Tezi, Danışman. Prof Dr. SERAP ARBAK)

 

  • Dr. Tufan TARCAN (2004) Yüzeyel mesane tümörü progresyonunda epidermal büyüme faktörü (EGF) ve EGF reseptörü (EGFR9 ekspresyonunun tümör prognozu ile ilintisi (Doktora Tezi, Danışman. Prof Dr. SERAP ARBAK)

 

  • Dr. Oya KARABULUT (1999) Koroner by-pass cerrahisinde greft olarak kullanılan safen venin hazırlanmasında endotel hasarı: ışık ve elektronmikroskopik inceleme .(Uzmanlık Tezi, Danışman. Prof Dr. SERAP ARBAK)

 

  • Dr Bahar USLU (2008):  farklı kitozan formlarının fibroblast hücre aktivitesi üzerine proliferatif etkisinin in vitro karşılaştırılması.(Uzmanlık Tezi, Danışman. Prof Dr. SERAP ARBAK)

Institutional Information

Unit
School of Medicine
Department
Department of Basic Sciences
Program
Histology and Embryology