Dr.Öğr.Üyesi

Perinur BOZAYKUT EKER


Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Biyografi

Dr. Perinur Bozaykut (Eker), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya alanında devam eden Bozaykut, tez çalışmalarının bir kısmını kazandığı lisans sonrası eğitim bursuyla King’s College London bünyesinde Kalp ve Damar Bölümü’nde gerçekleştirdi. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Post-doktora araştırmalarını yürütmek üzere TUBİTAK desteği ile Harvard Medical School Genetik Bölümü’nde görev aldı. Doktora sonrası araştırmalarında, yaşlanmanın genetiği üzerine transkriptomiks bazlı araştırmalara ek olarak ilgili alanda ilaç araştırmalarına dahil oldu. Bu güne kadar yaptığı çalışmaları ile Physiological Society, SFRR-Europe, Türk Biyokimya derneği gibi kurumlardan ödüller kazandı. Devam eden bilimsel çalışmaları; kanser ve yaşlanmanın ilişkisinin genetik, farmakolojik ve beslenme gibi farklı yönlerden araştırılması üzerinedir.

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Yüksek kolesterol diyeti ile oluşturulan ateroskleroz modelinde endoplazmik retikulum stres ve nükleer faktör-eritroid 2 ilişkili faktör 2 yolağının rolü

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2011

2011

Yüksek Lisans

Hiperkolesterolemi modelinde lipit birikimi ve aterogenezde rol oynayan faktörlerin aydınlatılması

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Araştırmacı

Harvard University, Medical School, Genetics

2015 - 2016

2015 - 2016

Öğretim Görevlisi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Etik Kurul Üyesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Molecular and Translational Biomedicine

Lisans

Lisans

Working Progress

Lisans

Lisans

General Biology II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Research Techniques and Ethics in Natural Sciences

Lisans

Lisans

Animal models of human pathology

Lisans

Lisans

Molecular mechanisms of disease

Lisans

Lisans

General Biology I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Introduction to Molecular and Translational Biomedicine

Lisans

Lisans

Biochemistry

Lisans

Lisans

Biochemistry

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hücre Biyolojisi ve Biyokimya

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Biyokimya

Lisans

Lisans

Klinik Biyokimya

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Nrf2 silencing to inhibit proteolytic defense induced by hyperthermia in HT22 cells

Bozaykut P. , Ozer N. K. , Karademir B.

REDOX BIOLOGY, cilt.8, ss.323-332, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Endoplasmic reticulum stress related molecular mechanisms in nonalcoholic steatohepatitis

Bozaykut P. , ŞAHİN A., Karademir B., Ozer N. K.

MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT, cilt.157, ss.17-29, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Regulation of protein turnover by heat shock proteins

Bozaykut P. , Ozer N. K. , Karademir B.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.77, ss.195-209, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Heat shock proteins and proteasomal degradation in normal and tumor cells

Betul K., Perinur B. , Nesrin K. O.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.75, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

The effect of Irisin on antioxidant system in liver

BATIREL S., Bozaykut P. , Altundag E. M. , Ozer N. K. , Mantzoros C. S.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.75, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Regulation of protein turnover by heat shock proteins

Karademir B., Sozen E., Bozaykut P. , Ece A., Ozaltin E., Ozer N. K. , et al.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.65, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

The role of heat stress on the age related protein carbonylation

Bozaykut P. , Sozen E., Kaga E., Ece A., Ozaltin E., Ek B., et al.

JOURNAL OF PROTEOMICS, cilt.89, ss.238-254, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

The role of heat shock proteins in the protein oxidation during aging

Catalgol B., Sozen E., Bozaykut P. , Kaga E., Ozer N. K. , Grune T.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.53, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Age-related loss of stress-induced nuclear proteasome activation is due to low PARP-1 activity

Bakondi E., Catalgol B., Bak I., Jung T., Bozaykut P. , Bayramicli M., et al.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.50, sa.1, ss.86-92, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Identification of new anti-aging drugs by drug repurposing and their experimental validation by barcode-based RNA sequencing

Bozaykut Eker P.

V. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu, Sağlık Biyoteknolojisi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2020, ss.10

2018

2018

High-throughput analysis of high-cholesterol diet induced atherosclerosis and the effect of endoplasmic reticulum stress

Bozaykut P.

III. Turkey in vitro Diagnostic (IVD) Symposium, İzmir, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2018, cilt.43, sa.1, ss.22-23

2016

2016

Proteasomal system and heat shock proteins in cancer cell death mechanisms

Karademir B., Yılmaz A. M. , Altundag E. M. , Sozen E., Bozaykut Eker P. , Ozer N. K.

1st International Cell Death Research Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016, ss.1

2015

2015

Unfolded protein response to the hypercholesterolemia induced endoplasmic reticulum stress in atherosclerosis

Bozaykut P. , Karademir B., Ozer N. K.

40th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) - The Biochemical Basis of Life, Berlin, Almanya, 4 - 09 Temmuz 2015, cilt.282, ss.111 identifier

2015

2015

Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress Related Molecular Mechanisms in Atherosclerosis

Bozaykut Eker P. , Karademir B., Kartal Özer N.

5th International Congress of Molecular Medicine, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.30

2015

2015

Inhibition of Molecular Mechanisms Related to Hyperthermia Induced Thermotolerence

Bozaykut Eker P. , Kartal Özer N., Karademir B.

3rd EACR-Sponsored Anticancer Agent Development Congress, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2015, ss.14

2014

2014

Role of vitamin E on PPARgamma and Nrf2 related signalling pathways in in vivo model of atherosclerosis

Bozaykut P. , Karademir B., Yazgan B., Sozen E., Siow R., Mann G. E. , et al.

FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, Fransa, 30 Ağustos - 04 Eylül 2014, cilt.281, ss.675 identifier

2014

2014

The role of HSP70 in the chemotherapeutic approach for proteasomal degradation and autophagy

Sozen E., Bozaykut Eker P. , Ozer N. K. , Grune T., Karademir B.

17th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research International (SFRRI 2014), Kyoto, Japonya, 23 Mayıs 2014, ss.1

2013

2013

The Effect of Hypercholesterolemia Induced Oxidative Stress on Cardiac Failure and Autophagy Role of Vitamin E

Sözen A. E. , Yazgan B., Karademir B., Bozaykut Eker P. , Kaga E., Ozer N. K.

FEBS Special Meeting on Protein Quality Control and Ubiquitin Systems in Health and Disease, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2013, ss.78

2013

2013

Different response of proteasomal degradation in normal and tumor cells during heat stress

Catalgol B., Bozaykut P. , Ozer N. K. , Grune T.

Oxygen Club of California World Congress 2012, Cell Signaling, Gene-Nutrition Interactions, Turin, İtalya, 20 Haziran 2013, ss.47

2011

2011

Heat shock proteins in the post translational modifications

Karademir B., Bozaykut P. , Sozen E., Kaga E., Grune T.

SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: From signaling to translation and back, İstanbul, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.54

2010

2010

Expressions of Matrix Metalloproteinases in Atherosclerosis

Bozaykut P. , Catalgol B., Kaga E., Sozen E., Ozer N. K.

35th FEBS Congress Molecules of Life, Gothenburg, İsveç, 26 Haziran 2010, ss.98

2010

2010

The Main Genetic Pathways Playing Roles in Atherosclerosis

Bozaykut P. , Catalgol B., Kaga E., Sozen E., Kartal Özer N.

Protein maintenance and turnover in ageing & diseases, FEBS Advanced Lecture Course, Athens, Yunanistan, 04 Haziran 2010, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Aging and Cardiovascular Diseases: The Role of Cellular Senescence

Bozaykut Eker P.

Oxidative Stress in Heart Diseases, Chakraborti S,Dhalla N,Ganguly N,Dikshit N, Editör, Springer, Singapore, ss.207-233, 2019

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

The Physiological Society

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Turkish Biochemical Society

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Society of Free Radical Research

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2015

Temmuz 2015

CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2018 - 2018

2018 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Eternans Biotechnology

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Türkiye

Ödüller

Şubat 2020

Şubat 2020

Sözlü Sunum Ödülü

Türk Biyokimya Derneği

Nisan 2015

Nisan 2015

Young Researcher Scholarship

Mokad

Nisan 2013

Nisan 2013

Asistan Bildiri Yarışması birinciliği

Marmara Üniversitesi

Eylül 2011

Eylül 2011

Early Research Career Award

Sfrr-Europe

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Poster Competition Award

The Physiological Society UkKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Yaşlı Dostu Sağlık Sistemi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Lipid peroxidation by-products in metabolic diseases

Davetli Konuşmacı

Yerushalayim-İsrail

Davetli Konuşmalar

Nisan 2018

Nisan 2018

Yaşlı Dostu Sağlık Sistemi

Seminer

Sağlık, İnovasyon ve Organizasyon Derneği-Türkiye

Burslar

2017 - 2018

2017 - 2018

Postdoctoral Fellow

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2016 - 2017

2016 - 2017

2219 Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 190

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2020 - 2021

2020 - 2021

Mole Rat Research Group

TBD

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Turkey