Öğr.Gör.Dr.

Öznur ŞENKESEN


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2003 - 2008

2003 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü Bölümü, Türkiye

1986 - 1989

1986 - 1989

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

1980 - 1985

1980 - 1985

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Fizik, Biyolojik ve tıbbi fizik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Radyoterapi Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyoterapide Kalite Güvencesi

Ön Lisans

Ön Lisans

Ağız ve Diş sağlığında Radyasyon Güvenliği ve Korunma

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Radyasyon Fiziği II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Medikal Görüntüleme Prensipleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyoterapide Kalite Güvenilirliği II

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyoterapide Kalite Güvenilirliği I

Ön Lisans

Ön Lisans

Radyasyon Sağlığı ve Koruma Yasaları I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Importance of 4DCT for Target Volume Definition in Stereotactic Lung Radiotherapy

Goksel E. O. , Cone D., Tezcanli E., Kucucuk H., Senkesen Ö. , Yilmaz M., et al.

MEDICAL PHYSICS, cilt.41, sa.6, ss.172, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2003

2003

Determination of dose distributions and dose rates in the gamma knife

Isbakan Z., Bilge H., Senkesen Ö. , Kucucuk H., Sengoz M.

Journal of B.U.ON., cilt.8, ss.157-161, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Deformable Registration in Gynecologic Brachytherapy

Senkesen Ö.

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.34, ss.23-28, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

Quality Assurance in Brachytherapy

KucucuK H., Senkesen Ö. , Goksel E. O.

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.34, ss.29-37, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Brakiterapide Fraksiyon İçi ve Fraksiyonlar Arası Belirsizlikler, Görüntüleme Strajileri (MRG/BT), Deformable Registrasyon ve Belirsizlikler

Şenkesen Ö.

TURKISH JOURNAL of ONCOLOGY, cilt.32, sa.1, ss.73-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Brakiterapide Normalizasyon ve Optimizasyon Yöntemleri

Şenkesen Ö. , Kemikler G.

Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi, cilt.3, sa.1, ss.48-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi Tekniği ve Uygulamaları

Şenkesen Ö. , Göksel E. O. , Küçücük H.

Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi, cilt.2, sa.3, ss.131-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Effect of Breathing on Contralateral Breast Doses in Patients with Breast Carcinoma Receiving Radiotherapy

Tezcanlı E., Garipağaoğlu M., Şenkesen Ö. , Küçücük H., Göksel E. O. , Şengöz K. M. , et al.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.123-127, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Beyin SRT tedavilerinde 6B masa düzeltmesinin önemi

Göksel Ö. , Göksel E. O. , Şenkesen Ö. , Küçücük H., Özen Z., Şengöz K. M.

17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.157

2018

2018

Dosimetric Verification of Roll Setup Correction in Tomotherapy

Göksel E. O. , Yilmaz A., Şenkesen Ö. , Ozen Z., Kucucuk H.

37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO), Barcelona, İspanya, 20 - 24 Nisan 2018, cilt.127 identifier

2016

2016

Verification of Geometric and Dosimetric Accuracy of Respiratory Management Systems Using Homemade Phantom

Goksel E. O. , Kucucuk H., Senkesen Ö. , Tezcanli E.

58th Annual Meeting and Exhibition of the American-Association-of-Physicists-in-Medicine (AAPM), Washington, Kiribati, 31 Temmuz - 04 Ağustos 2016, cilt.43, ss.3436-3437 identifier

2012

2012

RESULTS OF CT BASED BRACHYTHERAPY PLANNING FOR IIB-IVA CERVICAL CANCER PATIENTS

Garipağaoğlu M., Tezcanlı E., Şengöz K. M. , Şenkesen Ö. , Küçücük H., Göksel E. O. , et al.

ESTRO 31 - World Congress of Brachytherapy , Barcelona, İspanya, 10 - 12 Mayıs 2012, cilt.103, sa.2, ss.123

2012

2012

IMRT planlarının Kalite Kontrolünde İyon Odası hacimlerinin Ölçüm Doğruluğuna Etkisi

Göksel Ö. , Göksel E. O. , Şenkesen Ö. , Küçücük H.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.236

2012

2012

Akciğer Kanserli Hastaların Radyoterapisinde Adaptif Planlamanın Etkisi

Göksel Ö. , Şenkesen Ö. , Göksel E. O. , Küçücük H., Tezcanlı E., Arslan Kabalay İ., et al.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.135

2012

2012

Meme Kanseri Tedavisinde Forward ve Inverse IMRT Tekniklerinin Karşılaştırılması

Küçücük H., Göksel E. O. , Şenkesen Ö. , Göksel Ö. , Şengöz K. M. , Tezcanlı E., et al.

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.350

2011

2011

DOSIMETRIC COMPARISON OF EXTERNAL RADIOTHERAPY TECHNIQUES AND HIGH DOSE RATE BRACHYTHERAPY FOR BREAST CANCER BOOST

Şenkesen Ö. , Küçücük H., Aslay I., Tezcanlı E., Göksel E. O. , Garipağaoğlu M., et al.

GEC-ESTRO-ISIORT Europe Conference 30th Anniversary, London, İngiltere, 7 - 10 Mayıs 2011, cilt.99, sa.1, ss.252

2010

2010

Estimating contralateral breast exposure from breast cancer radiotherapy in clinical practice

Bese N. , Iribas A., Goksel E. O. , Dirican A., Senkesen Ö. , Kucucuk H., et al.

European Breast Cancer Conference, Barcelona, İspanya, 24 Mart 2010, cilt.8, ss.129 identifier

2009

2009

Effect of Breathing on Cardiac Volumes and Doses in Patients with Breast Carcinoma Receiving Radiotherapy

Tezcanli E. K. , Goksel E. O. , Yildiz E., Garipagaoglu M., Senkesen Ö. , Kucucuk H., et al.

51st Annual Meeting of the American-Society-for-Radiation-Oncology, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Kasım 2009, cilt.75 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Brakiterapinin Radyobiyolojisi

Şenkesen Ö.

Radyoterapi Fiziği, Hatice Bilge,Fadime Alkaya, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.819-831, 2020

2014

2014

Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi

Şenkesen Ö. , Aslay I., Göksel E. O. , Şengöz K. M.

Meme Kanserinde Modern Radyoterapi Uygulamaları, Ayfer Haydaroğlu, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.255-262, 2014

2013

2013

Tedavi Doğrulama Yöntemleri

Şenkesen Ö. , Küçücük H.

Temel ve Klinik Radyoterapi, Riza Çetingöz,Melahat Garipağaoğlu,Cem Uzal,Hatice Bilge,Şaban Çakır Gökçe,Gökhan Özyiğit,Oğuz Galip Yıldız, Editör, Hürriyet Matbaa, İzmir, ss.85-95, 2013

2013

2013

Inverse Planning, Intensity Modulated Radiation Therapy and Image-Guided Radiation Therapy

Aslay I., Küçücük H., Şenkesen Ö. , Garipağaoğlu M.

Principles and Practice of Modern Radiotherapy Techniques in Breast Cancer, Ayfer Haydaroglu,Gokhan Ozyigit, Editör, Springer, London/Berlin , New-York, ss.205-228, 2013

Ödüller

Nisan 2016

Nisan 2016

Seyfettin Kuter En iyi Medikal Fizik Sözlü Sunum Ödülü / Özel Tasarlanmış Çok Kanallı Aplikatör İle Standart Silindir Aplikatörün Doz Dağılımlarının Film Dozimetrisi Yöntemiyle Karşılaştırılması

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

En İyi Poster Ödülü / Solunum Kontrollü Radyoterapi Uygulamalarında Geometrik Ve Dozimetrik Doğruluğunun Ev Yapımı Fantom Ile Kontrolü

Xv. Medikal Fizik Kongresi

Nisan 2008

Nisan 2008

Seyfettin Kuter Tıbbi Fizik Ödülü/Polimer Jel Dozimetre ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yardımıyla İridyum 192 Yüksek Doz Oranlı Brakiterapi Kaynaklarının 3D Doz Dağılımının Analizi

Türk Radyasyon Onkolojisi DerneğiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

1.Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

16.Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2017

2017

Kartal Onkoloji Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2015

2015

15.Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Oturum Başkanı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

4th. AROME Radiobiology Course and Innovations: from biology to clinical practice of hypo fractionation and Stereotactic Radiotherapy

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2014

2014

11.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2013

2013

14. Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2012

2012

AAPM- MFD- Emerging Technologies in Radiation Therapy Physics

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2012

2012

10.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

Panelist

Antalya-Türkiye

2011

2011

TROD-3.Radyofizik Kursu

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2010

2010

TROD-2.Radyofizik Kursu

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2010

2010

TROD-1.Radyofizik Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2