Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Acıbadem üniversitesi 9. Sağlıklı yaşam kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 ESMO highligts

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 Onkoloji Hastasında Nutrisyon Tedavisi-webcast

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 AACR’dan ASCO’ya Onkoloji pratiğimize yansıyacaklar kongresi (e-kongre)

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2020 TTOD-Meme Tümörleri Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Gençlerle OnkolojiyeBakış

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2020 Meme Kanseri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 Meme Kanserinde Güncel Yaklaşımlar

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 6 th CONGRESS OF lHE MED ITERRANEAN MUL Ti D I scı PLi NARY ONCOLOGY FORUM & 3 rd I NTERNATI □NAL CONGRESS ON ONCOLOG I CAL SC I ENCES

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 3.Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Muğla, Türkiye

 • 2019 15. Ulusal Meme Hastalıkları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 Kişiselleştirilmiş Tedavi Çağında Göğüs Cerrahları için Onkoloji: TAKD ve TGCD /akciğer Kanseri Çalışma Grubu) Ortak Toplantısı,

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 6. Karadeniz Onkoloji Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 Tanıdan Tedaviye Akciğer Kanseri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2019 İstanbul Aydın Üniversty Nutrition in Oncology Patients,

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 188

h-indeksi (WOS): 7