Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hippiler, Delikanlılar, Devrimciler: Türkiye Basınında 68

1958 İsyan, Devrim, Özgürlük, Ömer Turan, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.297-332, 2019