Genel Bilgiler

Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya (2006) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (2007) bölümlerinden çift ana dal programı kapsamında mezun olduktan sonra, Kimya bölümünde ‘hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri’ üzerine yüksek lisans (2010) ve doktora (2014) programlarını tamamlamıştır. Bu süre zarfında Bergen Üniversitesi Biotıp Bölümü (Norveç) ve Utah Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde (ABD) kısa zamanlı araştırmacı olarak bulunmuştur. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere dendritik ve polimerik ilaç taşıma sistemlerinin geliştirildiği doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi BAP en iyi doktora tez ödülüne layık görülmüştür. Post-doktora çalışmalarını, Johns Hopkins Tıp Fakültesi bünyesindeki Nanotıp merkezinde (ABD) yaklaşık iki yıl boyunca çeşitli nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik dendritik ilaç taşıma sistemleri üzerine sürdürmüştür. İlgi alanları arasında biyouyumlu ve biyobozunur malzemeler, akıllı ilaç taşıma sistemleri, doku mühendisliği için fonksiyonel polimerik iskelet yapılarının geliştirilmesi, implant kaplamalar ve üç boyutlu biyomalzeme basım teknikleri vardır. Şu anda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Tıp Mühendisliği Bölümü

İletişim