Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Bilim Etkinlikleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 EPITRAN workshop on bioinformatics and management meetings by COST Action CA16120

  Çalışma Grubu

  Florence, İtalya

Ödüller

 • Temmuz 2019 Understanding the mechanism on the progression of NAFLD using X-Omics approach (FattyLme®) - best product prototype project presentation

  Radboud University Nijmegen, Integrative X-Omics Analyses Empowering Personalized Healthcare Summerschool

Burslar

 • 2018 - 2018 2213-Yurt Dışı Lisansüstü Burs No: 16698286-115.02-E.78737 (KULLANILMAMIŞTIR)

  TÜBİTAK

 • 2011 - 2011 AMGEN Scholar at Ludwig Maximilians Universitat München

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1