Araştırma Alanları

  • Sosyoloji

  • Genel Sosyoloji ve Metedoloji

  • Kurumlar Sosyolojisi

  • Uygulamalı Sosyoloji

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Antropoloji

  • Eğitim Bilimleri