Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 MAMIGS

  Davetli Konuşmacı

  Aghadir, Fas

 • 2019 21th ESGO Metting

  Davetli Konuşmacı

  Athens, Yunanistan

 • 2019 4th MEMAGO meeting

  Davetli Konuşmacı

  Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2019 11th SERGS Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2019 IGCS Annual Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Rio-De-Janeiro, Brezilya

 • 2018 1. International and 16 th national Gynecologic Oncology Congress

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 2th MEMAGO Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2017 2th MEMAGO Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2016 5th SEERSS, 1st GynoncoMIS and 1st Robotic surgery congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 ESGO prevention ın gynecological malignancies

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 AsianAmerican MultiSpecialty Summit VII, Laparoscopy and MIS

  Davetli Konuşmacı

  Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2015 4.SEERSS Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Bucuresti, Romanya

 • 2015 7th Annual SERGS Meeting

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Euroamerican Multispeciality summit VII (SLS )

  Davetli Konuşmacı

  Florida, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 3rd SEERSS

  Davetli Konuşmacı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2013 2nd European Congress on Endometriosis

  Davetli Konuşmacı

  Berlin, Almanya

 • 2013 Society for Gynecologic Investigation (SGI) Summit

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 The World Congress on Building consessus out of controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology ( BCGIP . COGI

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 1. St Annual MESGE Congress, Turkish Society of Gynecology Endoscopy

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 9th World Conference of the International Iraqi medical Association

  Davetli Konuşmacı

  Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri

 • 2013 EuroAmerican Multispecialty Summit VI.Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery

  Davetli Konuşmacı

  Florida, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Turkish National Cancer Symposium

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 Society of Robotic Surgery Congress

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 4. National Urogynecology Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 NOGGO Satellite symposium ESGO

  Davetli Konuşmacı

  Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 325

h-indeksi (WOS): 11

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2020 Jinekolojik Laparoskopide tips & tricks ( Keynote lecture)

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2020 Laparoskopik Histerektomi

  Konferans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2020 Robotik Histerektomi ( Canlı cerrahi )

  Konferans

  3.Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Türkiye

 • Şubat 2020 Robotik Histerektomi

  Konferans

  3.Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2019 Robotic Hysterectomy

  Konferans

  MAMIGS, Fas

 • Kasım 2019 İmaging is not essential in the preoperative work-up of Endometrial cancer

  Konferans

  21th ESGO Metting, Yunanistan

 • Ekim 2019 Güvenli laparoskopi teknikleri ve komplikasyonlar

  Konferans

  Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi, Türkiye

 • Ekim 2019 Robotic surgery and laparoscopy in gynecologic oncology

  Konferans

  4th MEMAGO, Birleşik Arap Emirlikleri

 • Eylül 2019 Robotic surgery for early stage endometrial cancer

  Konferans

  11th SERGS Meeting, Bulgaristan

 • Eylül 2019 Diaphragm Stripping

  Konferans

  IGCS Annual Meeting, Brezilya

 • Mart 2019 Robotik Histerektomi ( Canlı cerrahi )

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2019 Robotik Histerektomi ( Canlı Cerrahi )

  Konferans

  2. Minimal invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2018 Jinekolojik Onkolojide Robotik ve Laparoskopik Cerrahi

  Konferans

  1. International and 16 th national Gynecologic Oncology Congress, Türkiye

 • Nisan 2018 Laparoskopik Basit Histerektomi: nasıl kolaylaştırırız

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2018 Endoskopik cerrahide kolaylıklar

  Konferans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2017 Laparoskopik Paraaortik Lenfadenektomi

  Seminer

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2017 Jinekolojik kanserlerde tarama yöntemleri

  Seminer

  Türk Alman Jinekoloji Derneği, Türkiye

 • Mayıs 2017 Laparoskopik Cerrahide altın Öğütler ( Keynote lecture)

  Seminer

  Üreme sağlığı ve infertilite derneği, Türkiye

 • Nisan 2017 Laparoskopik Histerektomi

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2017 Robotic pelvic and paraaortic transperitoneal lymphadenectomy

  Konferans

  2th MEMAGO Meeting, Birleşik Arap Emirlikleri

 • Şubat 2017 Laparoskopik Tuboovarian Abse ( Canlı Cerrahi )

  Seminer

  Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği, Türkiye

 • Aralık 2016 Robotik Single port histerektomi

  Konferans

  5.SEERSS, 1.MIJOD ve 1. Robotik Jinekolojik cerrahi Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2016 Robotik Pelvik ve Paraaortik Lenfadenektomi

  Konferans

  5.SEERSS, 1.MIJOD ve 1. Robotik Jinekolojik cerrahi Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2016 Robotik Radikal Histerektomi

  Konferans

  15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2016 Robotik Radikal Histerektomi

  Konferans

  14. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Türkiye

 • Eylül 2016 Sentinel Lymph node application

  Konferans

  ESGO prevention ın gynecological malignancies, Türkiye

 • Mayıs 2016 The Role of Robotic single-port surgery in gynecologic oncoloogy

  Konferans

  Turkish German Gynecologic Congress, Türkiye

 • Mayıs 2016 Robotic Single-port Hysterectomy

  Konferans

  Turkish German Gynecology Congress, Türkiye

 • Nisan 2016 Robotic Lymphadenectomy

  Seminer

  The Society of Minimally İnvasive Gynecologic Oncology , Türkiye

 • Nisan 2016 Robotik Single port ve multiport Histerektomi

  Seminer

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2016 Over Kanserinde Sitoreduksiyon ve HIPEC

  Konferans

  6. Tibbi Onkoloji Kongresi, Türkiye

 • Şubat 2016 Robotic Single Port Surgery in Gynecologic Oncology

  Konferans

  AsianAmerican MultiSpecialty Summit VII, Laparoscopy and MIS, Amerika Birleşik Devletleri

 • Kasım 2015 HPV asisi olmuş popülasyonda Monitorizasyon ve Tarama

  Konferans

  IV. Ulusal Kolposkopi ve Servikal patolojiler Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2015 Premenopozal Adneksiyel kitleye yaklasim

  Konferans

  12. ZTB Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2015 Robotic Single Port Surgery for Gynecologic Cancers

  Konferans

  4.SEERSS Congress, Romanya

 • Haziran 2015 Robotic Single port hysterectomy in early stage endometrium cancer

  Konferans

  7th Annual SERGS Meeting, Türkiye

 • Haziran 2015 Robotic Single Port Surgery for early stage Endometrial Cancers

  Konferans

  7th Annual SERGS Meeting, Türkiye

 • Mayıs 2015 Jinekolojik onkolojide robotik cerrahinin yeri

  Konferans

  13. Türk Jinekoloji ve Obstetrics derneği kongresi, Türkiye

 • Nisan 2015 Robotic radical trachelectomy

  Konferans

  3th MESGE and the Society of Gynecologic Endoscopy congress, Türkiye

 • Mart 2015 Robotic Myomectomy

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2015 Borderline Ovarian Tumors

  Seminer

  İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2015 Turkish experience of robotic surgery for gynecologic cancers

  Konferans

  Euroamerican Multispeciality summit VII (SLS ), Amerika Birleşik Devletleri

 • Kasım 2014 Robotic surgery for early stage cervical cancer

  Konferans

  3rd SEERSS , Bulgaristan

 • Kasım 2014 Minimally invasive surgery for Cervical cancer

  Konferans

  14th National Gynecologic Oncology Congress, Türkiye

 • Mayıs 2014 Endoscopic surgery for endometrial cancer

  Konferans

  12th Turkish society of Gynecology and Obstetrics Congress, Türkiye

 • Nisan 2014 Robotic single-port Hysterectomy

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2014 Jinekolojik Kanserlerde Robotik cerrahinin yeri var mi ?

  Konferans

  5.Turk Tibbi Onkoloji Kongresi, Türkiye

 • Aralık 2013 Screening in cervical cancer

  Konferans

  8.ulusal Menopoz Kongresi, Türkiye

 • Ekim 2013 Robotic Endometriosis surgery

  Konferans

  2nd European Congress on Endometriosis, Almanya

 • Eylül 2013 Robotic surgery in Gynecologic Oncology

  Konferans

  Society for Gynecologic Investigation (SGI) Summit , Türkiye

 • Eylül 2013 Robotic Myomectomy

  Konferans

  4. Ureme Tibbi Dernegi Kongresi, Türkiye

 • Haziran 2013 Laparoscopic vs Robotic hysterectomy and staging for endometrial cancer

  Konferans

  The World Congress on Building consessus out of controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology ( BCGIP . COGI , Türkiye

 • Haziran 2013 Laparoscopic vs Robotic hysterectomy and staging for endometrial cancer

  Konferans

  The World Congress on Building consessus out of controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology ( BCGIP . COGI , Türkiye

 • Haziran 2013 Jinekolojik Kanserlerde Laparoskopinin Yeri

  Konferans

  Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi, Türkiye

 • Nisan 2013 Robotic-assisted laparoscopic surgery in early stage cervical cancer

  Konferans

  1. St Annual MESGE Congress & Turkish Society of Gynecology Endoscopy, Türkiye

 • Mart 2013 Robotic surgery for early stage cervical cancer

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2013 Robotic Surgery for Cervical cancer

  Konferans

  9th World Conference of the International Iraqi medical Association, Birleşik Arap Emirlikleri

 • Şubat 2013 Robotic Surgery for Cervical cancer

  Konferans

  EuroAmerican Multispecialty Summit VI.Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery, Amerika Birleşik Devletleri

 • Şubat 2013 Robotic Myomectomy

  Konferans

  EuroAmerican Multispecialty Summit VI.Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery , Amerika Birleşik Devletleri

 • Aralık 2012 The management of Endometrium Cancer

  Konferans

  Türkiye

 • Kasım 2012 Laparoscopic and Robotic Surgery in Endometrial cancers

  Konferans

  13. National Gynecologic Oncology Congress, Türkiye

 • Nisan 2012 Therapeutic HPV Vaccines and immune therapies for HPV Diseases

  Seminer

  Turkish National Cancer Symposium, Türkiye

 • Şubat 2012 Robotic Myomectomy

  Konferans

  Society of Robotic Surgery Congress, Türkiye

 • Şubat 2012 Robotic surgery in early stage cervical cancer

  Seminer

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2012 Is laparoscopic debulking possible?

  Konferans

  The Society of Minimally invasive Gynecology , Türkiye

 • Aralık 2011 Endometrium Kanserinden Korunma

  Seminer

  5. Prevantif Onkoloji Sempozyumu, Türkiye

 • Ekim 2011 Robotik Cerrahide karsilasilan komplikasyonlar ve önleme stratejiler

  Konferans

  3. Ureme tibbi Kongresi, Türkiye

 • Kasım 2009 Role of laparoscopic staging in gynecologic oncology

  Konferans

  ESGO, Sırbistan Ve Karadağ

 • Kasım 2009 Endoscopic surgery in Urogynecology

  Konferans

  4. National Urogynecology Congress , Türkiye

 • Mayıs 2006 Neoadjuvant Chemotherapy in Ovarian Cancer

  Konferans

  Charite Universitaetsmedizin Berlin, Almanya