Prof.Dr.

Mesut ÇİMEN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitim Bilgileri

1996 - 2000

1996 - 2000

Doktora

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi A.B.D., Türkiye

1983 - 1987

1983 - 1987

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin tükenmişlik, iş doyumu, kuruma bağlılık ve işten ayrılma niyetlerine ilişkin bir alan araştırması

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı

1994

1994

Yüksek Lisans

Yönetim bilgi sistemi açısından hastane yönetim bilgi sistemlerinin incelenmesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi eczanesinde modüler hastane yönetim bilgi sistemi tasarımına ait bir çalışma

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1991

1991

Kara Lisan Okulu Kurs Bitirme Belgesi

Yabancı Dil

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, İşletme Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Doç.Dr.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sağlık Hizmetleri Yönetimi II

Lisans

Lisans

Sağlık Politikaları ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Doktora

Doktora

Sağlık Sistemleri ve Politikaları

Lisans

Lisans

Sağlık Hizmetleri Yönetimi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Lisans

Lisans

Fizik Tedavide Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim ve Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık Yönetimi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Assessment of Turkish junior male physicians' exposure to mobbing behavior

ŞAHİN B., Cetin M., Cimen M. , Yildiran N.

CROATIAN MEDICAL JOURNAL, cilt.53, ss.357-366, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Assessing a group of physicians' ethical sensitivity in Turkey.

Cetin M., Cimen M.

Iranian journal of public health, cilt.40, ss.89-97, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Determining ethical sensitivity of a group of military physicians

Cimen M. , Cetin M., Turk Y. Z.

Pakistan Journal of Medical Sciences, cilt.26, ss.950-954, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN İŞ STRESİNE ETKİSİ: HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Deniz S., Çimen M. , Yüksel O.

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.8, ss.351-371, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Patient Expectations And Satisfaction In Health Tourism Example Of A Private Hospital Group

ÇİMEN M. , ÇAKIR İ.

International Journal of Health Management and Tourism, cilt.4, ss.180-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İstismarcı Yönetim Davranışının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

DENİZ S., ÇİMEN M.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.155-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hastane Çalışanlarının Çalışma Yaşam Kalitesi Algısına Yönelik Bir Araştırma

DENİZ S., ÇİMEN M. , ERKOÇ B., YÜKSEL O., ÖKSÜZ M.

Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.61-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Barriers of Six Sigma in Healthcare Organizations

DENİZ S., ÇİMEN M.

Management Science Letters, cilt.8, ss.885-890, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

DENİZ S., ÇİMEN M. , CİZMECİ E., ERKOÇ B., YÜKSEL O.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.20, ss.37-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The perspectives of banking and health sector administrators regarding the Six Sigma approach

DENİZ S., EFE Ü., ÇİMEN M. , TEKİN Z.

Management Science Letters, cilt.7, ss.241-246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2017

2017

Özel Sağlık Kuruluşu Çalışanlarında İş Güvencesizliği Algısının Yaşam Doyumuna Etkisi

ERKOÇ B., ÇİMEN M. , YÜKSEL O., DENİZ S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.535-544, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A Study on the Burnout Levels of Hospital Patient Services Employees.

Çan Ö., ÇİMEN M. , ÖZSARI S. H.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Effect of Human Capital on Organizational Performance in Healthcare Organizations

DENİZ S., ÇİMEN M. , ATAN TARLACI Ö., KAYA S.

PressAcademia Procedia, cilt.4, ss.34-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Determining Organizational Learning Capability: A Study in Private Health Care Organizations

DENİZ S., ÇİMEN M. , KAYA S.

International Journal of Research Foundation of Hospital Healthcare Administration, cilt.5, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Özel Hastane Çalışanlarında İşgüvencesizliği Algısı

YÜKSEL O., DENİZ S., ÇİMEN M. , ERKOÇ B.

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.117, ss.61-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hastane Çalışanlarında Örgütsel Değişim Sinizmi

DENİZ S., YÜKSEL O., ERKOÇ B., ÇİMEN M.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, ss.219-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Six Sigma Approach and Examples from Healthcare Organizations

ÇİMEN M. , DENİZ S.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.6-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Marka Çağrışımının Marka Bağlılığına Etkisi: Özel Hastaneler Açısından Bir Araştırma

EFE Ü., DENİZ S., ÇİMEN M.

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.617-622, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Relationship Between Innovativeness and Organizational Performance Perceived by Healthcare Managers

ÖZSARI S. H. , ÇİMEN M. , DENİZ S., ŞEKER M.

International Journal of Health Management and Tourism, cilt.2, ss.44-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hastane ve Hekim Tercihinde Sosyal Medyanın Etkisine Yönelik Bir Araştırma.

FENER E. , ÇİMEN M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.836-846, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı.

ÇİMEN M.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Hemşirelerin bakış açısıyla tıbbi hataların değerlendirilmesi

IŞIK O., AKBOLAT M., ÇETİN M., ÇİMEN M.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.11, ss.421-430, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İşdoyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma.

ÇİMEN M. , ŞAHİN B., AKBOLAT M.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.21-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Birinci Basamakta Atopik İnceleme Ne Zaman Yapılmalı

ÖZTÜRK S., ÇİMEN M.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, cilt.2, ss.17-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Differences in perceptions of medical undergraduates of a military medical school on organizational culture.

BAKIR B., ÇETİN M., FEDAİ T., ÇİMEN M.

Turkish Journal Of Public Health, cilt.9, ss.96-107, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İnhalasyon cihazlarının kullanım şeklini hastalara anlatmayanlardan şikayetçiyim!(hasta şikayet mektubu)

ÖZTÜRK S., Çiftçi F., KUTLU A., ÇİMEN M.

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.9, ss.110-113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

AKBOLAT M., IŞIK O., DEDE C., ÇİMEN M.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Bir özel bakım merkezinde kalanların verilen hizmetlerden memnuniyet durumlarının araştırılması

ÇİMEN M. , SOYDAN F., ÇETİN M.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.52, ss.104-111, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2010

2010

Küresel ısınma, iklim değişikliğinin solunum sistemi üzerine etkisi ve Büyükşehir bronşiti

ÇİMEN M. , ÖZTÜRK S.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.24, ss.141-146, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi

ÇİMEN M.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.136-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Eczacıların sosyal sorumluluk algıları üzerine bir araştırma

ÇETİN M., ÇİMEN M. , FEDAİ T., ŞAHİN B.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.52, ss.11-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2009

2009

TÜRKİYE’DEKİ BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASIBEKLENTİLERİ

ÇETİN M., ÇİMEN M. , TÜRK Y. Z.

Akademik Dizayn, cilt.3, ss.65-70, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

SAMSUN İLİNDEKİ ECZACILARIN MESLEK ETİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÇİMEN M. , DİKMETAŞ YARDAN E., ÇETİN M.

Akademik Dizayn Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Sağlık personeli için önemli bir sorun, rol çatışması ve rol belirsizliği

ÇİMEN M.

Sağlık ve Toplum, cilt.12, ss.87-93, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

ÇİMEN M. , ERGİN G. C.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.43, ss.169-176, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyinin Belirlenmesi

ÇİMEN M. , ŞAHİN İ.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ss.53-67, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

ÇİMEN M.

Yeni Türkiye Dergisi, ss.1749-1453, 2001 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

Yönetici ve Vizyon

ÇİMEN M.

Modern Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.4, ss.1-3, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların tatmin düzeyinin saptanması

DEMİR C., ÇİMEN M. , PEKER S., KAYHAN C.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.42, ss.65-71, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Eğitim Kalitesini Sürdürülmesinde Akreditasyonun Önemi ve Güncel Tartışmalar

ÇİMEN M.

Uluslararası 1. Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon (SABAK) Kongresi, 17 - 19 Ekim 2019

2018

2018

Hastane Seçimini Etkileyen Kriterler

DENİZ S., YÜKSEL O., ERKOÇ B., ÇİMEN M.

III.INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS 2018, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

2017

2017

Hastane Çalışanlarında Örgütsel Değişim Sinizmi

DENİZ S., YÜKSEL O., ERKOÇ B., ÇİMEN M.

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.182

2017

2017

Effect of Human Capital on Organizational Performance in Healthcare Organizations

DENİZ S., ÇİMEN M. , ATAN TARLACI Ö., KAYA S.

2nd The World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Conference, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.28

2009

2009

A Study On Burnout And Job Satisfaction Of Personnel Working In Camlica Special Care Center Of Turkish Armed Forced

ÇİMEN M. , SOYDAN F.

115th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States (AMSUS), 14 - 17 Kasım 2009

2008

2008

The Relationship Between Demographic Variables and Intent to Leave in the Military Medical Personnel in Turkish Armed Forces”

ÇİMEN M. , TOPÇULAR B.

114th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 9 - 14 Kasım 2008

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

International Journal of Health Management and Tourism

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Adam Academy Journal of Social Sciences

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

International Journal of Health Services Research and Policy

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

The Journal of Business Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

The Journal of Business Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2011

Mart 2011

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

ACIBADEM SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

3. Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Çimen M.
Sakarya, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Business and Organization Research, International Conference- İnovasyon Yönlülüğün Rekabet Gücüne Etkisi: Özel Hastanelere Yönelik Bir Araştırma.

Çalışma Grubu

Karabük-Türkiye

2018

2018

III.INES International Education and Social Congress -Hastane Seçimini Etkileyen Kriterler.

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2017

2017

ASEAD II. International Conference on Social Sciences-Hastane Çalışanlarında Örgütsel Değişim Sinizmi

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2017

2017

2nd World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship - Effect of Human Capital on Organizational Performance in Healthcare Organizations

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi-Genç Doktorların Mobbing (Yıldırma) Mağduriyetinin Değerlendirilmesi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2009

2009

115th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States - A Study On Burnout And Job Satisfaction Of Personnel Working In Camlica Special Care Center Of Turkish Armed Forced

Çalışma Grubu

Missouri-Amerika Birleşik Devletleri

2008

2008

114th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States - The Relationship Between Demographic Variables and Intent to Leave in the Military Medical Personnel in Turkish Armed Forces

Çalışma Grubu

Texas-Amerika Birleşik Devletleri

2008

2008

Avrupa İş Ahlakı Ağı 21. Yıllık Kongresi-A Study On The Ethical Sensitivity Of Young Physicians

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2006

2006

11 th Congress Of Balkan Military Medical Committee- Individual Diıfferences In Burnout: A Study Of Turkish Military Physicians

Çalışma Grubu

Athens-Yunanistan

2006

2006

11 th Congress Of Balkan Military Medical Committee- The Determinants Of Intent To Stay Among Turkish Military Health Personnel”

Çalışma Grubu

Missouri-Amerika Birleşik Devletleri

2000

2000

5th Congress of Balkan Military Medical Committee - Restructing Hospitals

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1999

1999

4th Congress of Balkan Military Medical Committee- Stress Management In Hospitals

Çalışma Grubu

Bucuresti-Romanya

1999

1999

4th Congress of Balkan Military Medical Committee-Quality of Care and The Patient

Çalışma Grubu

Bucuresti-Romanya

1998

1998

3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee -Effective Utilization Of Primary Health Services

Çalışma Grubu

Athens-Yunanistan

1998

1998

3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee- The Measurement Of Health Status.

Çalışma Grubu

Athens-Yunanistan

1998

1998

3 rd Congress Of Balkan Military Medical Committee- Health Manpower Planning And Methods.

Çalışma Grubu

Athens-Yunanistan

1997

1997

2 nd Congress Of Balkan Military Medical Committee-Under The Condition Of War And Mass Causalities Evacuation By Air Transport

Çalışma Grubu

Sofija-Bulgaristan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2