Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2012 APLS:Çocuk Acil Tıp Kursu

  Çalışma Grubu

  Rize, Türkiye

 • 2011 Acil Tıpta USG Kursu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2007 Çocuklara İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu(ÇİLYAD)

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2007 Acil Serviste Yatakbaşı Ultrasonografi Kullanımı Kursu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2007 Temel Acil Ultrasonografi Kursu

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 96

h-indeksi (WOS): 5

Davetli Konuşmalar

 • Haziran 2010 Acil Tıp ve Konsültasyon

  Konferans

  Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye

 • Nisan 2009 Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

  Konferans

  Türkiye Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye