Arş.Gör.

Hilal YILDIZ


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Doktora Programı, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları , Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Diğer

Standardize Hasta Eğitimi (Eğiticinin Eğitimi)

Düzce Üniversitesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2017

2015 - 2017

Acil Servis Hemşiresi

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

HEMŞİRELERİN ÖZGECİLİK DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Demiray A., Turan H., Kanca C., Yıldız H.

e-Sağlık Hemşirelik Dergisi , cilt.10, ss.36-45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları Arasındaki İlişki

Yıldız H. , Kanığ M., Uğur E. , Karabacak Ü.

5.Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi , Antalya, Türkiye, 6 - 08 December 2019, ss.104

2019

2019

Hemşirelik Araştırmalarında Kuram/Modellerin Kullanılması: Literatür Derlemesi

Eroğlu K. D. , Demirel A., Kurtoğlu D. N. , Yıldız H.

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Türkiye, 24 - 27 April 2019, ss.335

2018

2018

Hemşirelik Uygulama Alanlarında Tamamlayıcı Terapi Yöntemlerinin Kullanılması

Kokar M., Arslan G. N. , Şirin Ş., Eker E. F. , Uğur E., Ülger Z., et al.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 April 2018, ss.224

2017

2017

Does Clınıcal Nursıng Effect The Level Of Lıfe Satısfactıon?

Demiray A., Kanca C., Turan H., Yıldız H.

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 11 - 12 September 2017, ss.37

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türk Hemşireler Derneği

Üye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Hemşirelik Eğitimi Derneği

Üye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019 Haziran 2019

Haziran 2019 Haziran 2019

Hemodiyaliz İle Yaşam Hemşire Eğitim Programı

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Karahan A. , Kocatepe V. , Ok E., Uğur E. , Karabacak Ü. , Uslu Y. , et al.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

5.Ulusal ve 1.Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

18.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Çalışma Grubu

Afyon-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye