General Information

Biography

ADI SOYADI : Haluk ÖzkarakaŞ Evli, bir çocuklu

DOĞUM YERİ-TARİHİ : Ankara – 25 / 08 /1963

MESLEĞİ VE ÜNVANI : Profesör Doktor (Tıp Doktoru)

İLK OKUL : Maltepe İlk Okulu (Ankara), 1973

Orta - lİSE : TED Ankara Koleji, 1980.

ÜNİVERSİTE : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986

ZORUNLU HİZMET : 26 Ağustos 1986 - 15 Ocak 1987 Arpaçay Merkez Sağlık Ocağı.

UZMANLIK EĞİTİMİ : 1987 - 1990 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi K.B.B Kliniği İSTANBUL

UZMANLIK SONRASI GÖREVLERİ:

 • 1990 - 1994 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Kliniği.

 • Nisan 1994 Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) KBB Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandım.

 • KOÜ Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994 -1996 ( Yardımcı Doçent Temsilcisi).

 • 1996 - 2001 Kocaeli Üniversitesi KBB Anabilim dalı Öğretim üyesi ( Doçent Doktor).

 • 2001 –17 Kasım, 2004 Kocaeli Üniversitesi KBB Anabilim dalı Öğretim üyesi ( Prof. Doktor )

 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi.

YABANCI DİL : İngilizce

DOÇENTLİK MERKEZİ YABANCI DİL SINAVI : Mart 1991 , Başarılı.

DOÇENTLİK SINAVI : Ekim 1995, Bilimsel Yayınlar (Başarılı).

Ekim 1996, Sözlü Sınav (Başarılı).

PROFESÖR : Ocak 2002

ÖZEL İLGİ ALANLARI : Otoloji, Nörotoloji, Otorinolaringolojik alerji, Kalıtsal işitme kayıpları.

FAKÜLTE İÇİNDE EĞİTİME KATKILARIM: (ders Konu başlıkları)

 1. Dönem III Dersleri:

 • Kulak Anatomo fizyolojik özellikler.

 • Akut Üst Solunum yolu obstrüksiyonu,

 1. Dönem V Dersleri:

 • İşitmenin değerlendirilmesi,

 • Dengenin değerlendirilmesi ( 4 Saat)

 • Fasiyal Paralizi,

 • Kronik Rinitler,( Alerjik Rinir Tanı ve tedavisi).

 • Konjenital Baş Boyun Malformasyonları.

 1. Dönem V Pratik Eğitim

 2. Haftada birer gün olmak üzere ‘Denge Hastalıkları polikliniği ‘ve ‘Otorinolarengolojik Alerji hastalıkları’ polikliniği gerekli teknik donanımı ile birlikte tarafımdan kuruldu ve gözetimimde yapıldı, halen yapılmaktadır hasta sayısı bin üzerindedir.

 3. Haftada iki yarım gün alerjik rinit polikliniği gerekli donanımı ile birlikte tarafımdan kuruldu ve sorumluluğum altında yapıldı halen devam etmektedir. Bünyesinde deri prick testleri, nazal smear, rinomanometrik incelemeler, nazal provakasyon testleri ve klasik tıbbi tedavi yanında alerji aşısı uygulamaları yapılmaktadır.

YÖNETİMİMDE TAMAMLANAN UZMANLIK TEZLERİ:

 1. Medializasyon Larengoplastide Alloplastik Materyel Kullanımı. Dr. Zerrin BOYACI, Kocaeli 2000.

 2. Nimodipin ve Pentoksifilin’in Akustik Travmaya Karşı Kobay Korti Organını Koruyucu Etkileri. Dr.Leyla Kansu, Kocaeli 2001.

 3. Orta kulak Kolesteatomlarında İnterselüler Adezyon Molekül-1 ve Epidermal Growth Faktör Reseptör Ekspresyonu Dr. İlknur MEMİŞOĞLU Kocaeli 2002


ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA FONU’NDAN Tarafima verİlen Araştırma desteğİ KONULARI:

 1. Orta kulak Kolesteatomlarında İnterselüler Adezyon Molekül-1 ve Epidermal Growth Faktör Reseptör Ekspresyonu. ( Kod /297, 10/10/2000).

 2. Larenks Kanserlerinde Adezyon Molekülleri ( MMP-9, VEGF, E-kaderin) ile Tümör Davranışı Arasındaki İlişki. ( Kod / 296, 10/10/2000).


KATILDIĞI KURSLAR (Önemlileri) :

 • Prof. M. Portmann tarafından düzenlenen 33. Otoloji ve Otonörolojide Mikrocerrahi Kursu Bordeaux - Fransa.

 • İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD ‘ da Birinci Uluslararası Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi (FESS) Kursu.31.03 - 01.04 1995.

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Endoskopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını Kursu 27 – 28 Mayıs 1996.

 • Larengoloji Derneği, Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kurs ve Sempozyumu. 8-10 Ekim 1998.

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı VIII. Mezuniyet Sonrası Kulak Hastalıklarında Mikroşirürjikal Tedavi Eğitim Kursu. 3-5 Mayıs 2000.

 • BAHA Surgical Workshop, November 2002, Göteborg, İsveç

 • Cochlear Implantation in Adults and Children Hands-on introductory course for ENT specialists. May 26-27,2004 Hollanda.

 • American Academy of Otolaryngic Allergy Foundation. Otorhinolaryngologic Allergy Course. June 2004. Istanbul-Türkiye.

 • American Academy of ORL. Annual meeting September 2004. New York


ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞ: 1) Institut Georges Portmann Aktif Üye..

2) Türk Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Derneği.

3) Otolarenjik Alerji Derneği.( sekreter )

4)Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği ( Kurucu Üye)


GÖREVLİ OLDUĞU KURUM: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B ABD ( istifa nedeniyle ayrıldı ).


KATILDIĞIM KONGRE , PANEL VE SEMPOZYUMLAR:

 • XXI. Ulusal TORL Kongresi 5 - 12 Ekim 1991, Antalya

 • World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery 20 -25 June 1993 İstanbul

 • International Congress of Military Medicine. 18-25 September 1993 İstanbul

 • İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk K.B.B. Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği Aural Atrezi Paneli. 11 Haziran 1994.

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası. Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Internasyonal Sempozyumu , 8 - 11 Ekim 1990 İSTANBUL.

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu , 13 - 15 Mayıs 1992. İSTANBUL.

 • Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabanı Cerrahisi Sempozyumu , 7 - 9 Eylül 1994 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul.

 • Ülkemizde yapılmış olan büyük kongre ve sempozyumların tamamına katıldım ( sertifikalari gerekirse sunulabilir )


PANELİST VEYA KONUŞMACI OLARAK YER ALDIĞIM OTURUMLAR: ( Önemlİler )

 1. Otolarengolojik Alerji Derneği, 1. Kulak Burun Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Sempozyumu ( Uygu-lamalı Eğitim Seminerleri). 25-27/ Kasım / 1999. İstanbul. ‘Rinosinüzitler’ ( Panelist)

 2. Otolarengolojik Alerji Derneği, Ulluslararası katılımlı 2. Kulak Burun Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Kongresi. 4-8/ Ekim / 2000, İzmir. ‘Alerjik ve Non Alerjik Rinitler’(Panelist)

 3. Haftalık Araştırma Konferansları Dizisi çerçevesinde; Interdiciplinary Center of Clinical Research at the University of Tübingen ‘de ‘Autosomal Dominant Hearing Impairment : Presentation of Two Families’ Başlıklı Konferans. Tübingeen Üniversitesi, Almanya.

 4. 25.. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999. ( No:114-1)’ İşitme Kayıplarında Genetik’ başlıklı eğitici oturum. (Konuşmacı)

 5. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan ORL ve BBC Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001, Antalya.. ‘Fasiyal Paralizi Tanı ve Tedavi Prensipleri’ Konulu oturumda Panelist.

 6. Otolarengolojide Alerji empozyumu. 5-8 Eylül 2002 Kuşadası. Otolarengolojik Alerji Tanı ve Tedavi Prensipleri. Alerjide İmmünoterapi Konulu Panelde Panelist.

 7. GATA Otoloji Nörotoloji Günleri. 5 – 8 Kasaım 2003 Ankara. ‘Fasiyal Paralizi Tanı ve Tedavi Prensipleri’ Panelist

 8. Üst Solunum Yolu İnflamasyonları Sempozyumu 12-15 Şubat 2004 Kayseri. Alerjik Rinit Ayırıcı Tanı ve Diğer Sorunlar. Paneli. (Panelist).

 9. International Symposium of the Politzer Society on Otosclerosis and Stapes Surgery. April 22-25, 2004. Saas-Fee İsviçre. Round Table and Discussion. Pros and cons: Surgery vs Hearing Aid Adaptation in Otosclerosis. (Panelist).

 10. ORGANİZASYON: 23 rd International Symposium on Infection And Allergy of the Nose June 18-25, 2004 Istanbul. Lokal organizasyon Komitesi Üyesi


EDITORIAL BOARD ÜYELİKLERİ:

 1. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, danışma kurulu ( Medline )

 2. Türkiye KBB Klinikleri, Danışma Kurulu.

 3. KBB-Forum Online dergi , danışma Kurulu


Institutional Information

Unit
School of Medicine
Department
Departmant of Surgecal Sciences
Program
Ear-Nose Throat

Contact

Email
Haluk.Ozkarakas@acibadem.edu.tr
Other Email
haluk.ozkarakas@acibadem.com
Web Page
https://avesis.acibadem.edu.tr/haluk.ozkarakas
Office Phone
+90 216 544 4348
Fax Phone
+90 216 428 4444
Office
KAdıköy Acıbadem Hastanesi KBB
Address
Tekin Sokak No:8 Kadıköy/İstanbul