Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Laboratory Accreditation and Quality Control Meeting (2 Konuşma)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 • Klinik Biyokimya Uzmanları (KBUD) derneği kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Yalova, Türkiye

 • 2019 TBD- Protein Elektroforezi Toplantısı “Protein Elektorforezinde Yeni teknikler ve Laboratuvar uygulamaları” isimli konuşma

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 Türk Klinik Biyokimya Derneği (TKBD) Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2019 Türk Biyokimya Derneği (TBD) Kan Gazı Analizleri toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 465

h-indeksi (WOS): 13