Dr.Öğr.Üyesi

Enver Mahir GULCAN


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Biyografi

UzmanlıkAlanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Yan Dal Uzmanlık Alanı: Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 

Doğum Yeri ve Yılı: Giresun, 1967
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 
Uzmanlık Yılı ve Yeri: S.B. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1996  
Yandal Uzmanlık Yeri ve Yılı: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, 1999 
Yabancı Diller: İngilizce 
Mesleki Ödüller:  Üç yurtiçi sözlü bildiri birincilik ödülü, bir yurt içi sözlü bildiri ikincilik ödülü, bir yurtdışı birincilik ödülü (ABD, Boston, 1. Dünya Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi “Genç Araştırmacı Ödülü”)
Yabancı Yayın Sayısı: 12 
Türkçe Yayın Sayısı: 24
Uluslararasi Bildiri Sayısı: 24 
Ulusal Bildiri Sayısı: 12 (sözlü) 
Kitap çeviri: Netter’s gastroenterology

Kariyer Özeti: 
1984 - 1990: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1990 - 1992: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Acil Servis’de pratisyenlik
1992 - 1996: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ihtisas
1997 - 1999: İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.’nda yan dal ihtisası
1999 - 2007:  İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkalrı Eğt. ve Arşt. Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı 
Eylül 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Servisinin tarafımdan kurulması
Kasım 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Endoskopi ünitesinin tarafımdan kurulması
2007 – 2012:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nın tarafımdan kurulması. Yardımcı Doçent, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı
2012-halen: Acıbadem Maslak, Kadıköy ve Bakırköy Hastaneleri, Çocuk gastroenteroloji ve beslenme, çocuk endoskopi uzmanı
2015-2019: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yrd. Doçent

219-halen: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doçent Doktor

Üye olduğu mesleki kuruluşlar: 
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)
Türk Pediatri Kurumu (TPK)
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
Klinik Mikrobiyoloji Derneği (Klimik)

Eğitim Bilgileri

1997 - 1999

1997 - 1999

Tıpta Yandal Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Tıpta Uzmanlık

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), S.B. Bakırköy Duğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye

1984 - 1990

1984 - 1990

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Tıpta Yandal Uzmanlık

Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarında protein C, protein S, antitrombin III ve antikardiolipin antikor düzeyleri

İstanbul Üniversitesi

1996

1996

Tıpta Uzmanlık

Henoch - Schönlein purpuralı çocuklarda plazma fibronektin düzeyleri ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Beslenme Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

2017

2017

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme güncelleme toplantısı

Sağlık ve Tıp

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

2003

2003

Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu

Sağlık ve Tıp

KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütriston Derneği)

2003

2003

Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2003- Mrzuniyet sonrası eğitim kursu

Sağlık ve Tıp

İstanbul Üniversitesi

1998

1998

Ulusal Gastroenteroloji Haftası - Gastrointestinal Endoskopi Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Gastroenteroloji Derneği

1998

1998

Ulusal Gastroenteroloji Haftası - Gastroenteroloji Kursu

Sağlık ve Tıp

Türl Gastroenteroloji Derneği

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Acıbadem Sağlık Grubu, Çocuk gastroenteroloji

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Öğretim Görevlisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2009 - 2011

2009 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2007 - 2008

2007 - 2008

Öğretim Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - 2011

2009 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1999 - 2007

1999 - 2007

KLİNİK SORUMLUSU

S.B. İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H. , ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

1996 - 1997

1996 - 1997

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

S.B. İSTANBUL BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H. , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1990 - 1992

1990 - 1992

Pratisyen Hekim

1990-1992 Hastane İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Acil Servis

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Aporoach to a child with vomiting

Lisans

Lisans

Approach to child with GIS bleeding

Lisans

Lisans

Liver and biliary diseases in childhood

Lisans

Lisans

GIS bleeding and inflammatory bowel diseases

Lisans

Lisans

Vomiting and gastroesophageal reflux diseases

Lisans

Lisans

Hepatomegaly in childhood

Lisans

Lisans

Viral hepatitis in childhood

Lisans

Lisans

Cirrhosis and its complications

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Assessment of p21, p53 expression, and Ki-67 proliferative activities in the gastric mucosa of children with Helicobacter pylori gastritis

Saf C., Gulcan E. M. , ÖZKAN F., Saf S. P. C. , Vitrinel A.

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.27, sa.2, ss.155-161, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Food Protein-Induced Non-Immunoglobulin E-Mediated Allergic Colitis in Infants and Older Children: What Cytokines Are Involved?

Ozen A., Gulcan E. M. , Saricoban H. E. , Ozkan F., Cengizlier R.

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.168, sa.1, ss.61-68, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Impact of H. Pylori on Growth: Is the Infection or Mucosal Disease Related to Growth Impairment?

Gulcan M. , Ozen A., Karatepe H. O. , Gulcu D., Vitrinel A.

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, cilt.55, sa.10, ss.2878-2886, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Natural anticoagulant levels in children with chronic liver disease

Gulcan E. M. , Kutlu T., Erkan T., Cokugras F. C.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.45, sa.3, ss.238-241, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Eosinophilic esophagitis

Gulcan E. M. , Vitrinel A.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.45, sa.3, ss.232-237, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Anticardiolipin antibodies in children with portal vein thrombosis

Gulcan E. M. , Kutlu T., Erkan T., Cokugras F. C.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.44, sa.4, ss.124-126, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Food protein induced proctocolitis in neonates and infants: Clinical, endoscopic, histopathological findings and treatment

Gulcan E. M. , Saf C., Comunoglu N., Sozubir S., Cengizlier R., Vitrinel A.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.44, sa.3, ss.89-93, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Serum neopterin levels in children with hepatitis-B-related chronic liver disease and its relationship to disease severity

Gulcan E. M. , Tirit I., Anil A., Adal E., Ozbay G.

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.14, sa.44, ss.6840-6843, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Helicobacter pylori stool antigen test.

Gulcan E. M. , Varol A., Kutlu T., Cullu F., Erkan T., Adal E., et al.

Indian journal of pediatrics, cilt.72, ss.675-8, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2002

2002

Wilson disease manifested primarily as amenorrhea and accompanying thrombocytopenia.

Erkan T., Aktuglu C., Gülcan E. M. , Kutlu T., Cullu F., Apak H., et al.

The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, cilt.31, ss.378-80, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2002

2002

Prenatal diagnosis of Joubert syndrome: a case report

Aslan H., Ulker V., Gulcan E. M. , Numanoglu C., Gul A., Agar M., et al.

PRENATAL DIAGNOSIS, cilt.22, sa.1, ss.13-16, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Neonatal Kolestaz Tanısıyla İzlenen Vakaların Değerlendirilmesi

Gulcan E. M.

Çocuk Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.59-68, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS GASTROENTERİTİNDE PROGNOSTİK BELİRTEÇLER: HANGİ TESTLER YOL GÖSTERİCİ?

ERCAN SARIÇOBAN H., ÖZEN A. O. , BAKAR F., ÖZGÜN KARATEPE H., BERBER M., GÜLCAN E. M. , et al.

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.267-274, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

KOSTİK MADDE ALAN ÇOCUKLARIN ANALİZİ

BİÇER S., GÜLCAN E. M. , YEŞİNEL S., YILDIRIM S., ŞENGÜL A.

Bozok Tıp Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNEL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI

GÜLCAN E. M.

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.3, sa.3, ss.94-100, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK B HEPATİT VİRÜS ENFEKSİYONU

KARAOĞLAN E., GÜLCAN E. M. , ŞİRANECİ R.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Koledok rabdomyosarkomlu olgu sunumu

TUĞCU D., AKICI F., AKÇAY A., ŞALCIOĞLU Z., AYDOĞAN G., ŞEN H., et al.

Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.94-99, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

SÜT ÇOCUĞUNDA ENDER GÖRÜLEN BİR SARILIK NEDENİ: KOLEDOK KİSTİ

GÜLCAN E. M. , KARLIKLI Ö., IŞIK O., SEZER S., DEMİRALİ O., MURAT Z., et al.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

ATİPİK PREZENTASYONLU KİST HİDATİK VAKASI

IŞIK O., KARLIKLI Ö., GÜLCAN E. M. , SEZER S., TİRELİ G., AYDOĞAN G., et al.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

PSEUDO-BARTTER SENDROMUYLA SEYREDEN BİR KİSTİK FİBROZİS VAKASI

GÜLCAN E. M. , IŞIK O., KARLIKLI Ö., ADAL S. E. , ALDEMİR H.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞININ DEĞİŞEN YÜZÜ

GÜLCAN E. M. , ÖNAL Z., DOĞANGÜN E., ALDEMİR H., ADAL S. E.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

HEPATİK BULGULARLA ORTAYA ÇIKAN GLİKOJEN DEPO HASTALIKLI OLGULARIN DEĞERLENDİRŞLMESİ

GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., ÖZBAY G., ATEŞ M., et al.

PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERGİSİ, 2003 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT VİRAL HEPATİTLERİNDE SERUM PREALBUMİN DÜZEYİNİN KARACİĞER FONKSİYON TESTİ OLARAK DEĞERİ

GÜLCAN E. M. , ÖZTARHAN K., ÖZTÜRK H.

Viral Hepatit Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.546-548, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., ERKAN T., TÜMAY G. T.

Turk Pediatri Arsivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.35, sa.2, ss.102-107, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Hepatit B Aşısının Komplikasyonları

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , TÜMAY G. T.

Turkish Archives of Pediatrics, cilt.35, sa.4, ss.7-12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

KAN DONÖRLERİNDE BİR ÜÇÜNCÜ KUŞAK ELİSA TESTİ İLE ANTİ-HCV SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

GÜLCAN E. M. , ETHEMOĞLU İ., ATILBAZ Y., ÖZTÜRK H., ULUCAKLI Ö.

Viral Hepatit Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.51-53, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

MALNÜTRİSYONLU SÜT ÇOCUKLARINDA SERUM PROLAKTİN DEĞERLERİ

TAŞKIR Ş., GÜLCAN E. M. , ALDEMİR H., ÖZTÜRK H.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

YENİDOĞAN TRANSKUTAN BİLİRUBİNOMETRE KULLANIMINDA EŞİK DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

GÜLCAN E. M. , İNCE E. Z. , ÖZTÜRK H.

ürkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.68-72, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010

2010

GANCICLOVIR TREATMENT FOR NEONATAL CHOLESTATIC CYTOMEGALOVIRUS HEPATITIS IN IMMUNOCOMPETENT PATIENTS

GÜLCAN E. M. , VITRINEL A., SAF C., ADAL S. E.

INTERNATIONAL PEDIATRIC ASSOCIATIONCONGRESS OF PEDIATRICS, 4 - 09 Ağustos 2010

2007

2007

ÇOCUKLARDA KOROZİF MADDE ALIMI

GÜLCAN E. M. , GÜLCÜ D., BAŞTÜRK A., BEŞER Ö. F. , KARALAR Y., ADAL S. E.

51. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2007

2007

2007

EVDE ENTERAL BESLENME

GÜLCAN E. M.

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2007

2006

2006

KEMİK BÜYÜMESİ VE BELİRTEÇLERİ

GÜLCAN E. M.

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2006

2004

2004

THE SIGNIFICANCE OF LEPTIN AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE PEDIATRIC PATIENTES WITH PORTAL HYPERTENSION

AYDOĞDU M., ERKAN T., UZUN H., AYDIN S., DOĞAN Y., ÇULLU ÇOKUĞRAŞ F., et al.

2nd WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION, 3 - 07 Temmuz 2004

2002

2002

ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARINDA SERUM KARNİTİN DÜZEYLERİ

GÜLCAN E. M. , KAYA B., ADAL S. E. , GÜLTEN K., ÖZBAY G.

38. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ KONGRESİ, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2002

2000

2000

SEROPREVALENCES OF HELICOBACTER PYLORI AND HEPATITIS A VIRUS IN CHILDREN

AKÇAGİL Ö., GÜLCAN E. M. , ÖZTÜRK H.

WORLG CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY, AND NUTRITION, 5 - 09 Ağustos 2000

2000

2000

PORTAL VEN OBSTRÜKSİYONLU ÇOCUKLARDA ANTİKARDİOLİPİN ANTİKORLARI

GÜLCAN E. M. , KUTLU H. T. , ERKAN T., ÇULLU F., TÜMAY G. T.

XXXVI. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2000

1999

1999

KRONİK B HEPATİTLİ ÇOCUKLARDA STEROİD VE ALFA İNTERFERONTEDAVİSİ

GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., ÖZBAY G., BADUR S., et al.

TÜRK PEDİATRİ KURUMU XXXV.ULUSAL PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 1999

1999

1999

HEPATITE AUTOIMMUNE (HA) CHEZ L’xxENFANT

ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., GÜLCAN E. M. , ÖZBAY T.

XXXII Congrés de I’xxAssociation des pédiatres de française-Société française de pédiatrie Congrés annuel, 5 - 08 Mayıs 1999

1998

1998

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI

KUTLU H. T. , Çullu F., ERKAN T., GÜLCAN E. M. , GÖKSEL S., Doğusoy G., et al.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1998

1998

1998

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA KİSTİK FİBROZ SIKLIĞI

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , ERKAN T., ÇULLU F., TÜMAY G. T.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1998

1998

1998

PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİLİ OLGULARIMIZ

KUTLU H. T. , ERKAN T., Çullu F., GÜLCAN E. M. , Tümay G. T.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1998

1996

1996

YENİDOĞANDA TRANSKUTAN BİLİRUBİNOMETRİ KULLANIMI

GÜLCAN E. M. , İNCE E. Z. , Öztürk H.

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI VAKFI NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 26 Nisan 1996

1995

1995

4-24 AYLIK BEBEKLERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENMESİ VE ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİ

GÜLCAN E. M. , Sağlık N., Atay İ., Küçük A., Haydar Ö.

1.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 6 - 08 Eylül 1995

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Viral Hepatitle Savaş Derneği

Bilim Kurulu Başkanı

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Türk Gastroenteroloki Derneği

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Üye

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Türk Karaciğer Vakfı

Mütevelli Heyeti Üyesi

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

KEPAN

Üye

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Türk Pediatri Kurumu

Üye

Ödüller

Kasım 2007

Kasım 2007

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 1. Sözlü Bildiri Ödülü

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Mayıs 2007

Mayıs 2007

43.Türk Pediatri Kongresi, Sözlü Sunum İkincisi

Türk Pediatri Kurumu

Haziran 2002

Haziran 2002

38. Türk Pediatri Kongresi - Serbest Bildiriler Birincilik Ödülü

Türk Pediatri Kurumu

Ağustos 2000

Ağustos 2000

1. WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY & NUTRITIN - Young Investigator Award

Naspgn, Espghan, Laspgn, Appspgan

Haziran 2000

Haziran 2000

Tümay Armağanı 1.lik Ödülü

Tümay Vakfı

Haziran 2000

Haziran 2000

XXXVI. Türk Pediatri Kongresi - En iyi sözel sunum ödülü

Türk Pediatri KurumuKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

41. Pedaitri Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

41. Pedaitri Günleri

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

2017

2017

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme güncelleme toplantısı

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2011

2011

XXX CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2010

2010

9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2010

2010

9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2010

2010

THE 26TH INTERNATIONAL PEDIATRIC ASSOCIATION CONGRESS OF PEDIATRICS

Çalışma Grubu

Johannesburg-Güney Afrika

2009

2009

53.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2008

2008

WONCA (WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES AND ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTITIONERS/FAMILY PYSICIANS)EUROPA CONFERENCE

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

WONCA (WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES AND ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTITIONERS/FAMILY PYSICIANS)EUROPA CONFERENCE

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2008

2008

52. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Antalya-Türkiye

2007

2007

51. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2007

2007

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2007

2007

43. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2006

2006

45the Annual Meeting of the ESPE

Çalışma Grubu

Rotterdam-Hollanda

2006

2006

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Çalışma Grubu

Muğla-Türkiye

2006

2006

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Davetli Konuşmacı

İzmir-Türkiye

2005

2005

38the Annual Meeting of the ESPGHAN

Çalışma Grubu

Porto-Portekiz

2004

2004

2nd WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION

Çalışma Grubu

Paris-Fransa

2003

2003

EUROPAEDIATRICS 2003

Çalışma Grubu

Praha-Çek Cumhuriyeti

2003

2003

KEPAN Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2003

2003

The 36th Annual Meeting of ESPGHAN

Çalışma Grubu

Praha-Çek Cumhuriyeti

2002

2002

38. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2000

2000

XXXVI. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

1999

1999

TÜRK PEDİATRİ KURUMU XXXV.ULUSAL PEDİATRİ KONGRESİ

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1999

1999

XXXII Congrés de I’xxAssociation des pédiatres de française-Société française de pédiatrie Congrés annuel

Çalışma Grubu

Tours-Fransa

1998

1998

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

1996

1996

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI VAKFI NEONATOLOJİ KONGRESİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1995

1995

1.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ

Çalışma Grubu

İzmir-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 125

h-indeksi (WOS): 6