Asst. Prof.

Enver Mahir GULCAN


Vocational School of Health Services

Biography

UzmanlıkAlanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Yan Dal Uzmanlık Alanı: Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 

Doğum Yeri ve Yılı: Giresun, 1967
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 
Uzmanlık Yılı ve Yeri: S.B. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1996  
Yandal Uzmanlık Yeri ve Yılı: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, 1999 
Yabancı Diller: İngilizce 
Mesleki Ödüller:  Üç yurtiçi sözlü bildiri birincilik ödülü, bir yurt içi sözlü bildiri ikincilik ödülü, bir yurtdışı birincilik ödülü (ABD, Boston, 1. Dünya Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi “Genç Araştırmacı Ödülü”)
Yabancı Yayın Sayısı: 12 
Türkçe Yayın Sayısı: 24
Uluslararasi Bildiri Sayısı: 24 
Ulusal Bildiri Sayısı: 12 (sözlü) 
Kitap çeviri: Netter’s gastroenterology

Kariyer Özeti: 
1984 - 1990: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1990 - 1992: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Acil Servis’de pratisyenlik
1992 - 1996: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ihtisas
1997 - 1999: İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.’nda yan dal ihtisası
1999 - 2007:  İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkalrı Eğt. ve Arşt. Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı 
Eylül 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Servisinin tarafımdan kurulması
Kasım 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Endoskopi ünitesinin tarafımdan kurulması
2007 – 2012:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nın tarafımdan kurulması. Yardımcı Doçent, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı
2012-halen: Acıbadem Maslak, Kadıköy ve Bakırköy Hastaneleri, Çocuk gastroenteroloji ve beslenme, çocuk endoskopi uzmanı
2015-2019: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yrd. Doçent

219-halen: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doçent Doktor

Üye olduğu mesleki kuruluşlar: 
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği 
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)
Türk Pediatri Kurumu (TPK)
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
Klinik Mikrobiyoloji Derneği (Klimik)

Education Information

1997 - 1999

1997 - 1999

Post Doctorate of Medicine

İstanbul University-Cerrahpaşa, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Expertise In Medicine

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), S.B. Bakırköy Duğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Turkey

1984 - 1990

1984 - 1990

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

1999

1999

Post Doctorate of Medicine

Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarında protein C, protein S, antitrombin III ve antikardiolipin antikor düzeyleri

Istanbul University

1996

1996

Expertise In Medicine

Henoch - Schönlein purpuralı çocuklarda plazma fibronektin düzeyleri ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Beslenme Kursu

Health&Medicine

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

2017

2017

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme güncelleme toplantısı

Health&Medicine

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

2003

2003

Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu

Health&Medicine

KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütriston Derneği)

2003

2003

Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2003- Mrzuniyet sonrası eğitim kursu

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi

1998

1998

Ulusal Gastroenteroloji Haftası - Gastrointestinal Endoskopi Kursu

Health&Medicine

Türk Gastroenteroloji Derneği

1998

1998

Ulusal Gastroenteroloji Haftası - Gastroenteroloji Kursu

Health&Medicine

Türl Gastroenteroloji Derneği

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Acıbadem Sağlık Grubu, Çocuk gastroenteroloji

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, School of Medicine, Department of Medical Sciences

2012 - 2015

2012 - 2015

Associate Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Vocational School of Health Services, First and Emergency Aid

2009 - 2011

2009 - 2011

Assistant Professor

Yeditepe University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

2007 - 2008

2007 - 2008

Lecturer

Yeditepe University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Managerial Experience

2009 - 2011

2009 - 2011

Head of Department

Yeditepe University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Non Academic Experience

1999 - 2007

1999 - 2007

KLİNİK SORUMLUSU

Hospital, ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

1996 - 1997

1996 - 1997

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1990 - 1992

1990 - 1992

Pratisyen Hekim

Hospital, Acil Servis

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Aporoach to a child with vomiting

Undergraduate

Undergraduate

Approach to child with GIS bleeding

Undergraduate

Undergraduate

Liver and biliary diseases in childhood

Undergraduate

Undergraduate

GIS bleeding and inflammatory bowel diseases

Undergraduate

Undergraduate

Vomiting and gastroesophageal reflux diseases

Undergraduate

Undergraduate

Hepatomegaly in childhood

Undergraduate

Undergraduate

Viral hepatitis in childhood

Undergraduate

Undergraduate

Cirrhosis and its complications

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2010

2010

Impact of H. Pylori on Growth: Is the Infection or Mucosal Disease Related to Growth Impairment?

Gulcan M. , Ozen A., Karatepe H. O. , Gulcu D., Vitrinel A.

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, vol.55, no.10, pp.2878-2886, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2010

2010

Natural anticoagulant levels in children with chronic liver disease

Gulcan E. M. , Kutlu T., Erkan T., Cokugras F. C.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.3, pp.238-241, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Eosinophilic esophagitis

Gulcan E. M. , Vitrinel A.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, no.3, pp.232-237, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2009

2009

Anticardiolipin antibodies in children with portal vein thrombosis

Gulcan E. M. , Kutlu T., Erkan T., Cokugras F. C.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.44, no.4, pp.124-126, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2005

2005

Helicobacter pylori stool antigen test.

Gulcan E. M. , Varol A., Kutlu T., Cullu F., Erkan T., Adal E., et al.

Indian journal of pediatrics, vol.72, pp.675-8, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2002

2002

Wilson disease manifested primarily as amenorrhea and accompanying thrombocytopenia.

Erkan T., Aktuglu C., Gülcan E. M. , Kutlu T., Cullu F., Apak H., et al.

The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, vol.31, pp.378-80, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2002

2002

Prenatal diagnosis of Joubert syndrome: a case report

Aslan H., Ulker V., Gulcan E. M. , Numanoglu C., Gul A., Agar M., et al.

PRENATAL DIAGNOSIS, vol.22, no.1, pp.13-16, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Evaluation of Cases with Neonatal Cholestasis

Gulcan E. M.

Çocuk Dergisi, vol.18, no.2, pp.59-68, 2018 (National Refreed University Journal)

2011

2011

ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS GASTROENTERİTİNDE PROGNOSTİK BELİRTEÇLER: HANGİ TESTLER YOL GÖSTERİCİ?

ERCAN SARIÇOBAN H., ÖZEN A. O. , BAKAR F., ÖZGÜN KARATEPE H., BERBER M., GÜLCAN E. M. , et al.

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.20, no.4, pp.267-274, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

2011

2011

KOSTİK MADDE ALAN ÇOCUKLARIN ANALİZİ

BİÇER S., GÜLCAN E. M. , YEŞİNEL S., YILDIRIM S., ŞENGÜL A.

Bozok Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-10, 2011 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNEL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI

GÜLCAN E. M.

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.3, no.3, pp.94-100, 2007 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK B HEPATİT VİRÜS ENFEKSİYONU

KARAOĞLAN E., GÜLCAN E. M. , ŞİRANECİ R.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2005 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2005

2005

Koledok rabdomyosarkomlu olgu sunumu

TUĞCU D., AKICI F., AKÇAY A. , ŞALCIOĞLU Z., AYDOĞAN G., ŞEN H., et al.

Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, vol.15, no.2, pp.94-99, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

ATİPİK PREZENTASYONLU KİST HİDATİK VAKASI

IŞIK O., KARLIKLI Ö., GÜLCAN E. M. , SEZER S., TİRELİ G., AYDOĞAN G., et al.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

SÜT ÇOCUĞUNDA ENDER GÖRÜLEN BİR SARILIK NEDENİ: KOLEDOK KİSTİ

GÜLCAN E. M. , KARLIKLI Ö., IŞIK O., SEZER S., DEMİRALİ O., MURAT Z., et al.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

PSEUDO-BARTTER SENDROMUYLA SEYREDEN BİR KİSTİK FİBROZİS VAKASI

GÜLCAN E. M. , IŞIK O., KARLIKLI Ö., ADAL S. E. , ALDEMİR H.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞININ DEĞİŞEN YÜZÜ

GÜLCAN E. M. , ÖNAL Z., DOĞANGÜN E., ALDEMİR H., ADAL S. E.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2003

2003

İSTANBUL’DA 7-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HEPATİT E SEROPREVALANSI

SAĞLIK N., GÜLCAN E. M. , ŞİRANECİ R., HAYDAR Ö., YALÇINER A.

HİPOKRAT PEDİATRİ DERGİSİ, 2003 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2003

2003

HEPATİK BULGULARLA ORTAYA ÇIKAN GLİKOJEN DEPO HASTALIKLI OLGULARIN DEĞERLENDİRŞLMESİ

GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., ÖZBAY G., ATEŞ M., et al.

PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERGİSİ, 2003 (National Non-Refereed Journal)

2002

2002

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNEL SİSTEM TUTULUMU

GÜLCAN E. M.

HİPOKRAT DERGİSİ, 2002 (National Non-Refereed Journal)

2000

2000

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., ERKAN T., TÜMAY G. T.

Turk Pediatri Arsivi-Turkish Archives Of Pediatrics, vol.35, no.2, pp.102-107, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Hepatit B Aşısının Komplikasyonları

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , TÜMAY G. T.

Turkish Archives of Pediatrics, vol.35, no.4, pp.7-12, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1998

1998

MALNÜTRİSYONLU SÜT ÇOCUKLARINDA SERUM PROLAKTİN DEĞERLERİ

TAŞKIR Ş., GÜLCAN E. M. , ALDEMİR H., ÖZTÜRK H.

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ DERGİSİ, 1998 (National Non-Refereed Journal)

1998

1998

YENİDOĞAN TRANSKUTAN BİLİRUBİNOMETRE KULLANIMINDA EŞİK DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

GÜLCAN E. M. , İNCE E. Z. , ÖZTÜRK H.

ürkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.7, no.2, pp.68-72, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2007

2007

ÇOCUKLARDA KOROZİF MADDE ALIMI

GÜLCAN E. M. , GÜLCÜ D., BAŞTÜRK A., BEŞER Ö. F. , KARALAR Y., ADAL S. E.

51. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2007

2007

2007

EVDE ENTERAL BESLENME

GÜLCAN E. M.

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2007

2006

2006

KEMİK BÜYÜMESİ VE BELİRTEÇLERİ

GÜLCAN E. M.

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2006

2004

2004

THE SIGNIFICANCE OF LEPTIN AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE PEDIATRIC PATIENTES WITH PORTAL HYPERTENSION

AYDOĞDU M., ERKAN T., UZUN H., AYDIN S., DOĞAN Y., ÇULLU ÇOKUĞRAŞ F., et al.

2nd WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION, 3 - 07 July 2004

2000

2000

SEROPREVALENCES OF HELICOBACTER PYLORI AND HEPATITIS A VIRUS IN CHILDREN

AKÇAGİL Ö., GÜLCAN E. M. , ÖZTÜRK H.

WORLG CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY, AND NUTRITION, 5 - 09 August 2000 Sustainable Development

1999

1999

KRONİK B HEPATİTLİ ÇOCUKLARDA STEROİD VE ALFA İNTERFERONTEDAVİSİ

GÜLCAN E. M. , ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., ÖZBAY G., BADUR S., et al.

TÜRK PEDİATRİ KURUMU XXXV.ULUSAL PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 May 1999

1999

1999

HEPATITE AUTOIMMUNE (HA) CHEZ L’xxENFANT

ÇULLU F., KUTLU H. T. , ERKAN T., GÜLCAN E. M. , ÖZBAY T.

XXXII Congrés de I’xxAssociation des pédiatres de française-Société française de pédiatrie Congrés annuel, 5 - 08 May 1999

1998

1998

PROTEİN KAYBETTİREN ENTEROPATİLİ OLGULARIMIZ

KUTLU H. T. , ERKAN T., Çullu F., GÜLCAN E. M. , Tümay G. T.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 May 1998

1998

1998

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI

KUTLU H. T. , Çullu F., ERKAN T., GÜLCAN E. M. , GÖKSEL S., Doğusoy G., et al.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 May 1998

1998

1998

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA KİSTİK FİBROZ SIKLIĞI

KUTLU H. T. , GÜLCAN E. M. , ERKAN T., ÇULLU F., TÜMAY G. T.

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 May 1998

1996

1996

YENİDOĞANDA TRANSKUTAN BİLİRUBİNOMETRİ KULLANIMI

GÜLCAN E. M. , İNCE E. Z. , Öztürk H.

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI VAKFI NEONATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 26 April 1996

1995

1995

4-24 AYLIK BEBEKLERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENMESİ VE ANNELERİN BİLGİ DÜZEYLERİ

GÜLCAN E. M. , Sağlık N., Atay İ., Küçük A., Haydar Ö.

1.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 September 1995

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Viral Hepatitle Savaş Derneği

Chairman of the Scientific Committee

2000 - Continues

2000 - Continues

Türk Gastroenteroloki Derneği

Member

2000 - Continues

2000 - Continues

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Member

1999 - Continues

1999 - Continues

Türk Karaciğer Vakfı

Member of the Board of Trustees

1999 - Continues

1999 - Continues

KEPAN

Member

1998 - Continues

1998 - Continues

Türk Pediatri Kurumu

Member

Awards

November 2007

November 2007

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 1. Sözlü Bildiri Ödülü

Türkiye Milli Pediatri Derneği

May 2007

May 2007

43.Türk Pediatri Kongresi, Sözlü Sunum İkincisi

Türk Pediatri Kurumu

June 2002

June 2002

38. Türk Pediatri Kongresi - Serbest Bildiriler Birincilik Ödülü

Türk Pediatri Kurumu

August 2000

August 2000

1. WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY & NUTRITIN - Young Investigator Award

Naspgn, Espghan, Laspgn, Appspgan

June 2000

June 2000

Tümay Armağanı 1.lik Ödülü

Tümay Vakfı

June 2000

June 2000

XXXVI. Türk Pediatri Kongresi - En iyi sözel sunum ödülü

Türk Pediatri KurumuEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

41. Pedaitri Günleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2019

2019

41. Pedaitri Günleri

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Working Group

İzmir-Turkey

2017

2017

Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme güncelleme toplantısı

Working Group

Muğla-Turkey

2011

2011

XXX CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

Working Group

İstanbul-Turkey

2010

2010

9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2010

2010

9.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Working Group

Antalya-Turkey

2010

2010

THE 26TH INTERNATIONAL PEDIATRIC ASSOCIATION CONGRESS OF PEDIATRICS

Working Group

Johannesburg-South Africa

2009

2009

53.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

Muğla-Turkey

2008

2008

WONCA (WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES AND ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTITIONERS/FAMILY PYSICIANS)EUROPA CONFERENCE

Working Group

İstanbul-Turkey

2008

2008

WONCA (WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES AND ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTITIONERS/FAMILY PYSICIANS)EUROPA CONFERENCE Sustainable Development

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2008

2008

52. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

Antalya-Turkey

2007

2007

51. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

Girne-Cyprus (Kktc)

2007

2007

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2007

2007

IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2007

2007

43. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

Muğla-Turkey

2006

2006

45the Annual Meeting of the ESPE

Working Group

Rotterdam-Netherlands

2006

2006

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Invited Speaker

İzmir-Turkey

2006

2006

7.Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi

Working Group

Muğla-Turkey

2005

2005

38the Annual Meeting of the ESPGHAN

Working Group

Porto-Portugal

2004

2004

2nd WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY AND NUTRITION

Working Group

Paris-France

2003

2003

EUROPAEDIATRICS 2003

Working Group

Praha-Czech Republic

2003

2003

KEPAN Klinik Nütrisyon Temel Eğitim KursuSustainable Development

Working Group

İstanbul-Turkey

2003

2003

The 36th Annual Meeting of ESPGHAN

Working Group

Praha-Czech Republic

2002

2002

38. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

İstanbul-Turkey

2000

2000

XXXVI. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

İstanbul-Turkey

1999

1999

XXXII Congrés de I’xxAssociation des pédiatres de française-Société française de pédiatrie Congrés annuel

Working Group

Tours-France

1999

1999

TÜRK PEDİATRİ KURUMU XXXV.ULUSAL PEDİATRİ KONGRESİ

Working Group

Ankara-Turkey

1998

1998

III.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ

Working Group

Ankara-Turkey

1996

1996

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI VAKFI NEONATOLOJİ KONGRESİ

Attendee

İstanbul-Turkey

1995

1995

1.ULUSAL PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ VE BESLENME KONGRESİ

Working Group

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 138

h-index (WOS): 6