Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of the bipolar plasmakinetic TURP over 100 g prostate in the elderly patients.

International urology and nephrology, cilt.46, ss.2071-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF PREGNANCY ON SEXUALITY OF TURKISH WOMEN

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.11, ss.77, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DEPRESSION AND SEXUAL DYSFUNCTION IN TURKISH MEN DIAGNOSED WITH INFERTILITY

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.11, ss.57, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Desire for penile girth enhancement and the effects of self hyaluronic acid gel injection

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.7, ss.458, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY IN 40 CASES WITHOUT USING TISSUE GLUE

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS, cilt.9, ss.611, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY USING SINGLE PASS CONTINUE SUTURING TECHNIQUE

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS, cilt.9, ss.611, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Complications of the Mainz pouch II (sigma rectum pouch)

European Urology, cilt.39, ss.204-211, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The complications of mainz pouch h (sigma rectum pouch)

British Journal of Urology, cilt.80, ss.84, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sexual Problems of Men With Androgenic Alopecia Treated With 5-Alpha Reductase Inhibitors.

Sexual medicine reviews, cilt.7, ss.277-282, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Post-SSRI Sexual Dysfunction: Preclinical to Clinical. Is It Fact or Fiction?

Sexual medicine reviews, cilt.6, ss.217-223, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Difficult urethral catheterization in cardiovascular surgery patients Do you have a road map

Journal of Nephrology and Urology Research, cilt.2, ss.32-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radical prostatectomy in the robotic era Comparison of three different methods Retropubic Robotic and Perineal

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.1, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testicular Epidermoid Cyst A case report and the review of the literature

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.88-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penil Mondor Hastalığı

ANDROLOJİ BÜLTENİ, cilt.55, ss.239-242, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Partial Nephrectomy without Arterial Embolization in Giant Renal Angiomyolipoma

CASE REPORTS IN MEDICINE, cilt.2012, ss.1-3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Robotik adrenelektomi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ-ÜROLOJİ, cilt.4, ss.23-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreterorenoskopi ile Proksimal Üreter Taşı Ekstraksiyonu Sonrası Gelişen İatrojenik Üst Kaliks Rüptürü

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.172-175, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bosniak Tip 3 Kistin Spontan Regresyonu

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.51-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Holmium YAG Lazer ile Prostat rezeksiyonu (HoLRP)

Üroloji Bülteni, cilt.11, ss.78-84, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Robotik vs Açık parsiyel nefrektomi 2 tekniğin tek merkezli karşılaştırılması

4.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 March 2016, ss.77-78

Çocuklarda kompleks olgularda robotic ürolojik rekonstrüksiyon deneyimlerimiz

2.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014

Robotik yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi sonuçlarımız

2.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014

Penil Mondor hastalığı ve erektil fonksiyon üzerine etkisi

2.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014

Pediatrik olgularda robotik yardımlı laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

3.ULUSAL MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2014

IMPACT OF THE QUADRIVALENT HPV VACCINE FOR MEN WHO EXPOSED TO HPV INFECTION

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 21 May 2014, cilt.191

THE USE OF BULLDOG CLAMP TO CONTROL THE DORSAL VEIN COMPLEX DURING ROBOT ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY

EAU Robotic Urology Section Congress (ERUS), London, Kanada, 26 - 28 September 2012, cilt.110, ss.99-100

Laparoscopic Partial Nephrectomy in 40 Cases Without using Tissue Glue

EAU 4. NEEM, 6.SEEM, 10.CEM TOPLANTISI, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 October 2010

Laparoscopic Partial Nephrectomy Using Single Pass Continue Suturing Technique

EAU 4.NEEM, 6.SEEM, 10.CEM TOPLANTISI, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 October 2010

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz 32 Olgu

8.ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009

Dev bir anjiomyolipom olgusunda parsiyel nefrektomi deneyimimiz

20.TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008

Laparoskopik parsiyel nefrektomi video sunumu

20.TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008

Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimlerimiz 17 olgu

20.TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 06 November 2008

Mikst Kriyoglobulinemi HCV pozitif hastalarda HCV dışındaki Etyolojiler

24.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI, Nevşehir, Türkiye, 16 - 21 November 2007

Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimlerimiz 10 olgu

7.ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 9 - 12 September 2007

Laparoskopik piyeloplasti İlk deneyimlerimiz

18.ULUSAL TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 07 October 2004

Laparoskopik Y V Foley plasti

7.AKDENİZ VİDEO-ENDOSKOPİK ÜROLOJİ KURSU, Antalya, Türkiye, 22 - 24 April 2004