General Information

Institutional Information: Faculty Of Health Sciences, Healthcare Management
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

2

Biography

2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi lisans programından mezun oldum. 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programına başladım. Tez sürecinde iken 2018 yılında Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2019 yılında "Hastane Çalışanlarının Duygusal Okuryazarlık Düzeyleri ile İş Yaşam ve İş Aile Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma" başlıklı tez ile yüksek lisanstan mezun oldum. Yine aynı yıl içerisinde Acıbadem Üniversitesi Araştırma Görevlisi mülakatlarında başarılı bulundum ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde çalışmaya başladım. 2020 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilişimi Doktora programına kabul edildim ve yine aynı yıl içerisinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi kadrosuna geçiş yaptım. 2020 yılından itibaren Yönetim ve Strateji Simülasyonu ve Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri derslerine girmekteyim. Çalışma alanlarım; sağlık bilişimi, sağlık enformasyon sistemleri, öğrenen sağlık sistemleridir.