Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2021 New Directions in the Study of Intracellular Degradation"

  İzleyici / Dinleyici

  Osaka, Japonya

 • 2021 Nature Research Custom Media

  İzleyici / Dinleyici

  New York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2021 Araştırma Stratejisi ve Performansı: InCites & Journal Citation Reports & Essential Science Indicators

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 Springer Nature Online Yazar Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 Web of Science Researcher ID & Publons

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 Yeni Web of Science Arayüzü ve Yenilikler

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 Cell Death in 2021

  İzleyici / Dinleyici

  New York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2021 Mitochondria & Neurodegeneration

  İzleyici / Dinleyici

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2021 Mitochondria & Neurodegeneration

  İzleyici / Dinleyici

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2021 Mitochondria & Neurodegeneration

  İzleyici / Dinleyici

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2021 “Future Directions of Neuroscience and Epilepsy”

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Improving Translational Relevance with Humanized NSG™ Mice

  İzleyici / Dinleyici

  Maine, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2020 8. ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 IV. INTERNATIONAL SCIENTİFİC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESSS

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 FENS REGIONAL MEETING

  Çalışma Grubu

  Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2019 LİPİD ARAŞTIRMALARINDA KANSER VE LİPİDOMİKS ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3RD INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH SCHOOL

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2015 XXIV. ISMS 2015

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 16. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 15. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2012 4. ISCAA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL ANATOMY

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 14. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 ANATOMİ VE ANESTEZİ GÜNLERİ -I PLEKSUS BRAHIALIS'E MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 VAGAL NERVE STIMULATION IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 BEYİN METASTAZLARINDA CYBERKNIFE KULLANIMI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 ANATOMICAL FUNCTION & INTEGRATION IN THE BRAIN

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2018 PLATINUM ROSE YOUNG INVESTIGATOR AWARD

  Cellular Neuroscience And Oxidative Stress Society

 • Ekim 2016 Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü

  26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2020 Electron Microscopy Workshop Journey to the Mysterious World of Life Sciences by Electron Microscopy

  Çalıştay

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye