Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 8. ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ

  Çalışma Grubu

  Trabzon, Türkiye

 • 2019 IV. INTERNATIONAL SCIENTİFİC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESSS

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 FENS REGIONAL MEETING

  Çalışma Grubu

  Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ

 • 2019 LİPİD ARAŞTIRMALARINDA KANSER VE LİPİDOMİKS ÇALIŞTAYI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3RD INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH SCHOOL

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2015 XXIV. ISMS 2015

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 16. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2013 15. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2012 4. ISCAA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL ANATOMY

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 14. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 ANATOMİ VE ANESTEZİ GÜNLERİ -I PLEKSUS BRAHIALIS'E MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 VAGAL NERVE STIMULATION IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 BEYİN METASTAZLARINDA CYBERKNIFE KULLANIMI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 ANATOMICAL FUNCTION & INTEGRATION IN THE BRAIN

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2018 PLATINUM ROSE YOUNG INVESTIGATOR AWARD

  Cellular Neuroscience And Oxidative Stress Society

 • Ekim 2016 Sözlü Bildiri Dalında Birincilik Ödülü

  26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2