Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 Bosphorus International Neuroscience Symposium

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

  • 2019 Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İntraoperatif Nöromonitörizasyon kursu

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 146

h-indeksi (WOS): 6