Lect. PhD

DİLEK ALTUN


Vocational School of Health Services

Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Expertise In Medicine

University Of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Traınıng Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

1994 - 2001

1994 - 2001

Under Graduate

Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Expertise In Medicine

Yoğun bakımda sedasyon uygulanmasında midazolam ile midazolam ve magnezyum kombinasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması bispektral indeks monitörizasyonu ile klinik sedasyonskorları arasındaki korelasyonundeğerlendirilmesi

University Of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Traınıng Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

26. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım E- Kongre’si ÖZELLİKLİ VAKALARDA EKO kursu

Vocational Training

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Derneği

2019

2019

Kalp ve Damar Cerrahisi Hastalarının Bakım Süreçleri Eğitimi

Vocational Training

Bakırköy Acıbadem Hastanesi

2019

2019

Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Labaratuvar Çalıştayı

Vocational Training

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2019

2019

TORAKS-WET LAB KURSU

Vocational Training

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

2018

2018

Bir Deneysel Çalışma Nasıl Planlanır, Yapılır, ve Yazılır Yuvarlak Masa Toplantısı

Vocational Training

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

2018

2018

Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) Kursu

Vocational Course

Türk Yoğun Bakım Derneği

2014

2014

TARD Eğitimi Geliştirme Kursu Modül II Kalp ve Dolaşım

Vocational Training

Türk Anestezi Yoğun Bakım Derneği

2014

2014

Transözefageal Ekokardiyografi Çalıştayı

Vocational Training

Türk Yoğun Bakım Derneği

2013

2013

Kadavra Üzerinde Rejyonel Anestezi Uygulamaları Kursu

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2013

2013

Apropriate Clinical Use of Blood (Technical Assistance for strengthening the blood supply system in Turkey)

Vocational Training

Bakanlık

2013

2013

TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül III) Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan Transfüzyonları

Vocational Course

Türk Anestezi Yoğun Bakım Derneği

2012

2012

Tıbbi Araştırmalarda Yöntembilim Kursu

Vocational Training

Türk Yoğun Bakım Derneği

2010

2010

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Vocational Course

Sağlık Bakanlığı

2010

2010

Pain control and regional anaesthesia 6th ESRA Winter Week

Vocational Training

The Eutopean Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy

2010

2010

Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi

Vocational Course

Bakanlık

2008

2008

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Vocational Training

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve AraştırmaHastanesi

Research Areas

Medicine, Surgery Medicine Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Vocational School of Health Services, Anesthesia

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Atrial septal defect closure via mini-thoracotomy in pediatric patients: Postoperative analgesic effect of intercostal nerve block

ALTUN D. , Doğan A., ARNAZ A. , Yüksek A., Yalçinbaş Y. K. , Türköz R., et al.

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol.28, no.2, pp.257-263, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2019

2019

The success rate and safety of internal jugular vein catheterization under ultrasound guidance in infants undergoing congenital heart surgery

Altun D. , Nurac S. H. , Toprak V., Eti E. Z.

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.27, no.1, pp.23-28, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2018

2018

Monitoring Left Atrial Pressure With a Useful Epidural Catheter.

Arnaz A. , Altun D.

The heart surgery forum, vol.21, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2018

2018

Coronary artery bypass grafting in children.

Arnaz A. , Sarioglu T. , Yalcinbas Y., Erek E. , Turkoz R., Oktay A., et al.

Journal of cardiac surgery, vol.33, no.1, pp.29-34, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2012

2012

Therapeutic Plasma Exchange in an Uncommon Disease: Stiff-Person Syndrome: Case Report

Hergünsel O., Altun D. , Çukurova Z., Eren G., Yayla V.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.6, pp.1762-1765, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

An alternative treatment in hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis in pregnancy: Plasmapheresis

Altun D. , Eren G., Cukurova Z., Hergünsel O., Yasar L.

Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, vol.28, no.2, pp.252-254, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Estimation of Appropriate Endotracheal Tube Size in Pediatric Patients: Use of Epiphyseal Diameter of the Distal Radius and Subglottic Diameter

ALTUN BİNGÖL D., DORUK C., Dinçer M. B. , GÜLER M. M. , ALTUN D. , ÇAMCI A. E.

Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society, vol.29, no.2, pp.119-124, 2021 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Can we use magnesium for sedation in the intensive care unit for critically ill patients: Is it as effective as other sedatives?

Altun D. , Eren G., Cetingok H., Hergünsel G., Çukurova Z.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.31, pp.86-92, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Methemoglobinemia after Local Anesthesia with Prilocaine in a Newborn after Aortic Coarctation Repair: A Case Report

ALTUN D. , YÜKSEK A., ARNAZ A. , YALÇINBAŞ Y. K. , SARIOĞLU C. T.

Clinical Medical Reviews and Case Reports, vol.4, no.1, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Successful anesthetic management in axillo-axillary bypass surgery.

Altun D. , Çınar Ö., Özker E., Türköz A.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.29, pp.137-140, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2017

2017

Successfully Anesthetic Management in a Rare Syndrome, Noonan Syndrome: Case Report

ALTUN D. , TÜRKÖZ A.

Journal of Anesthesia Intensive Care Medicine, vol.2, no.4, pp.1-3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

A comparison of quality of life in mitral valve replacement and mitral valve repair patients

ARNAZ A. , TEMUR B. , GÜLLÜ A. Ü. , KIZILAY M., ALTUN D. , YÜKSEK A., et al.

Cardiovascular Surgery and Interventions, vol.4, no.1, pp.1-6, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2016

2016

Our Clinical Experiences in Snake Bites

ALTUN BİNGÖL D., ALTUN D. , AYAZ B.

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, vol.14, no.3, pp.100-104, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2016

2016

Successful anesthetic and airway management in Coffin-Siris syndrome with congenital heart disease: Case report

Altun D. , Demir G., Ayhan A., Türköz A.

Egyptian Journal of Anaesthesia, vol.32, no.4, pp.593-596, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2015

2015

Yoğun bakım ünitesinde paratiroid adenomlu olgu: Prognoz ve tedavi yaklaşımı

ALTUN D. , DEMİR G., KUCUR TÜLÜBAŞ E., ÇUKUROVA Z., TURHAN A.

Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, vol.11, no.3, pp.127-130, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2015

2015

Acute isoniazid intoxication: Case report Akut izoniazid intoksikasyonu: Olgu sunumu

Altun D. , Çetingök H., Eren G. A. , Çukurova Z., Hergünsel O.

Medical Journal of Bakirkoy, vol.11, no.1, pp.36-39, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2013

2013

Pulmonary Hypertension Crisis in Pediatric Patient Undergoing Congenital Heart Surgery: Case Report

ALTUN D. , TURGUT BALCI Ş., ÖZKER E., SARITAŞ A. B. , AYABAKAN C., TÜRKÖZ R., et al.

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.19, no.4, pp.214-217, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

2010

2010

Spinal Anestezi Altında TUR-P Sendromu Gelişen Bir Olgu: Olgu Sunumu

ALTUN D. , EREN G., ÇUKUROVA Z., DEMİR G., KENDİR V., ÇETİNGÖK H., et al.

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.6, no.4, pp.174-177, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Yoğun Bakımda Takip Edilen Nadir GörülenBesin Zehirlenmesi: Botilismus

ALTUN D. , ÇUKUROVA Z., EREN G., POLAT Y., AŞAR S., HERGÜNSEL O., et al.

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.6, no.3, pp.125-128, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasında Aritmi Tedavisinde Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Toksik Hepatit Tablosu: Olgu Sunumu

Altun D.

26. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım E-Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020, pp.1 Creative Commons License

2019

2019

Case of a cardiac arrest patient who survived after extracorporeal cardiopulmonary resuscitation and 2.5 hours of resuscitation

Altun D.

22st of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

2019

2019

Improving cardiac operating room to intensive care unit handover using a standardised handover process

Altun D.

22st of International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasında Uzamış Mekanik Ventilasyon Süresi Nedeni Diyafram Paralizisi

Altun D.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2019

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar: 160 Hastada 22 Yıllık deneyim (SS35)

ARNAZ A., DOĞAN A., ALTUN D. , SERBAN P., OKTAY A., YÜKSEK A., et al.

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisinde Re-Operasyonlar

Sarıoğlu C. T. , Arnaz A. , Yalçınbaş Y. K. , Erek E. , Doğan A., Türköz R., et al.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.38

2019

2019

Balon Anjioplasti Uygulanmış Aort Koarktasyonu Olgusunda Geç Dönem Desendan Aort Anevrizması Cerrahi Tamiri

Sarıoğlu C. T. , Arnaz A. , Doğan A., Serban P., Ekici F., Altun D. , et al.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, , Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.102

2019

2019

Yeni Geliştirilen İnternet Tabanlı Ulusal Çocuk Kalp Cerrahisi Veritabanı Uygulamasının İlk Sonuçları

Doğan A., Arnaz A. , Altun D. , Yüksek A., Oktay A., Saygılı A., et al.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, , Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.69

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisinde Minimal Invaziv Yaklaşımlar: 160 Hastada 22 Yıllık Deneyim

Arnaz A. , Doğan A., Altun D. , Serban P., Oktay A., Yüksek A., et al.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.32

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasında Gelişen Junctional Ektopik Taşikardilerin Önlenmesinde Deksmedetomidinin Rolü

Altun D. , Doğan A., Arnaz A. , Türköz R., Yalçınbaş Y. K. , Oktay A., et al.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.67

2019

2019

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasında Gelişen Dirençli Kardiyak Arrest Tedavisinde Mekanik Dolaşım Desteği: Olgu Sunumu

Altun D. , Arnaz A. , Doğan A., Boz M., Sarıoğlu C. T.

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.99

2018

2018

Konjenital Kalp Hastalığı Nedeniyle Ameliyata Alınan 5 kg Altındaki Neonatal ve İnfantlarda Ultrason Kılavuzluğunda İnternal Juguler Venöz Kataterizasyon

Altun D. , Nuraç S. H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi - TARK 2018, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

2018

2018

Fallot Tetralojisi tam düzeltme operasyonunda yeni bir pulmoner kapak koruma tekniği (SS-117)

TÜRKÖZ R., DOĞAN A., ARNAZ A., OKTAY A., ALTUN D. , SAYGILI A., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Uluslararası Katılımlı, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

2018

2018

Fallot tetralojisi tam düzeltme operasyonunda yeni birpulmoner kapak koruma tekniği

Türköz R., Doğan A., ARNAZ A. , Oktay A., ALTUN D. , SAYGILI A., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği15. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2018

2018

2018

Repair of congenital cardiac defects through minimalincisions: 21 year experience in 155 patients

Doğan A., ARNAZ A. , Oktay A., ALTUN D. , YALÇINBAŞ Y. K. , türköz r., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği15. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2018

2017

2017

Principles of postoperative neonatal cardiac intensive care

ALTUN D.

Acıbadem Heart Days, International symposium on critical congenital heart diseases in neonates., İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2017, vol.9, pp.38-44

2015

2015

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakımda GünlükPratiğimizde “Yeni” Bir Araç: Akciğer Ultrasonu

ALTUN D. , YURDAKÖK O., ÖZKER E., ÇEVİK H., ETİ E. Z.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

Türk Yoğun Bakım Derneği

Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Member

Scientific Refereeing

February 2021

February 2021

Cureus Journal of Medical Science

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

Journal Indexed in SCI-E

Awards

April 2018

April 2018

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 40. yıl klinik çalışma sözlü bildiri ikincilik ödülü

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

April 2017

April 2017

16. ULUSAL PEDİATRİK KALP CERRAHİSİ KONGRESİ’NDE KOMPLEKS KONJENITAL KALP HASTALIĞı NEDENI ILE BIDIREKSIYONEL GLENN AMELIYATI UYGULANMIŞ HASTALARDA, GLENN “TAKEDOWN” VE BIVENTRIKÜLER TAMIR YAPALIM MI?’ BAŞLIKLI BİLDİRİ İLE SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Türk Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi DerneğiEdit Congress and Symposium Activities

2021

2021

2nd ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) congress

Audience

İstanbul-Turkey

2020

2020

20. Ulusal Yoğun Bakım E-Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2020

2020

26. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım E- Kongre’si

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

22nd International Intensive Care Symposium

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25. Ulusal Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2018

2018

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi - TARK 2018

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

17. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Acıbadem Heart Days, International symposium on critical congenital heart diseases in neonates.

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Invited Talks

May 2017

May 2017

Principles of postoperative neonatal cardiac intensive care

Conference

Acıbadem Heart Days, International symposium on critical congenital heart diseases in neonates.-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 57

h-index (WOS): 4