Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yüksek Risk HPV Pozitif, PAP Testi Negatif Vakalarda İlave Bir Sıvı Bazlı Sitoloji Preperatının Sitolojik Tanıya Etkisi

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, cilt.53, ss.361-365, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic difficulty in macroscopically invisible cervical adenocarcinoma: Case report

Eastern Journal of Medicine, ss.167-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LSIL/ASC-H (LSIL-H) in Cervicovaginal Smear: Histopathological Outcomes and Clinical Significance

TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, cilt.27, ss.46-50, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastatic ovarian malignant melanoma with no obvious primary

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.12, ss.181-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The phenotypic and pathological features of prune-belly syndrome

TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, cilt.26, ss.114-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İdrar ile Kontamine Vajinal Smearde Ürotelyal Karsinom

İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018

Current methods in early diagnosis and screening of precancerous lesions of the cervix

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağılığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Mart - 24 Nisan 2018, cilt.4, ss.285

Yüksek Dereceli Skuamoz İntraepitelyal Lezyon (HSIL) ve Skuamoz Hücreli Karsinom

Sıvı Bazlı Sitoloji Kursu – V, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2016

Endoskopik Ultrasonografik İnce İğne Aspirasyonunda On-Site Yeterlilik Değerlendirmesi

12. Çapa Gastroenteropatoloji Günleri., İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Serviks Kanseri

Onkoloji Hemşireliği, Can, Gülbeyaz, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.925-936, 2019

Telesitoloji

Sitopatoloji, Binnur Önal, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.517-526, 2016

Troid Lezyonlarının Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Yöntemi

Tiroid Paratiroid Hastalıkları Ve Cerrahisi, Yılmaz Cemal, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.119-135, 2005