Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2021 UDAİS 2021 VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 3. Ortopedik Protez Ortez Sempozyumu

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Harran Üniversitesi 1. Ulusal Podoloji Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2021 16 Nisan Biyologlar Günü Buluşması

  Seminer

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2020 Podolojik bakımda kullanılan frezeler

  Konferans

  PODİDER Covid-19 Pandemi Süreci 2020-2021 3. Online Aylık Toplantısı, Türkiye

 • Mart 2019 Podolojide Offloading

  Seminer

  Podoloji ve Podiatri Derneği 2. Aylık toplantısı 2018-2019, Türkiye

 • Şubat 2019 Sağlıklı Meslek Seçiyorum

  Konferans

  Darıca Öğretmen Füsun Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye

 • Mart 2018 TOTBİD Aylık Toplantısı- Tırnak Hastalıklarında Podolojik Yaklaşım

  Seminer

  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye