Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Preauricular Incision Outlining During a Face-Lift: A Step-by-Step Description

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, vol.37, no.3, pp.638, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A technical tip for needle guides in otoplasty

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.104, no.2, pp.588-589, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of hematoma on the short-term fate of experimental microvenous autografts

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, vol.14, no.8, pp.575-586, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Contraction of experimental skin flaps

ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.41, no.2, pp.185-190, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Modified protective rat vest.

Plastic and reconstructive surgery, vol.101, pp.859-60, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nerve and tendon approximator.

The Journal of hand surgery, vol.22, pp.753-4, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management of a neonate with a rare Congenital Palatosubglossal Synechia in Pierre Robin Sequence

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.223-225, 2015 (National Refreed University Journal)

Alın Çizgisi İnsizyonu ve Osteoplastik Flep Yaklaşımıyla Frontal Sinüsten Tümör Çıkartılması: Olgu Sunumu

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.113-115, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yeniden Ameliyat Gerektiren Maksillofasiyal Travma Olgusu

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.49-51, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Baş Boyun Bölgesi Defektlerinde Lokal Flepler ile Rekonstrüksiyon

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.4, pp.220-223, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Pediatrik Ekstravazasyon Yaralanmalarında Doku Yıkama

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derg., vol.9, no.2, pp.120-123, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Computer Assisted Mandibular Reconstruction With/Without Vascularized Fibula Graft

92nd Annual Meeting of American Association of Plastic Surgeons , Louisiana, United States Of America, 20 - 23 April 2013, pp.1-2

Computer-Assisted Mandibular Reconstruction with/without Vascularized Fibula Bone Graft

Biannual Meeting of European Society of Craniofacial Surgery, Gothenburg, Sweden, 27 - 29 September 2012, pp.1-2

Titanium implants fabrication with CAD-CAM technology for complex craniomaxillofacial reconstructions

Biannual Meeting of European Society of Craniofacial Surgery, Gothenburg, Sweden, 27 - 29 September 2012, pp.1-2

Subkütan VEGF Gen Terapisinin Flep Prefabrikasyonu Üzerine Etkisi

26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004

VEGF Kodlayan Adenovirus ile Yapılan Gen Tedavisinin Epigastrik Flep Viabilitesi Üzerine Etkisi

25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, Samsun, Turkey, 14 - 17 October 2003

Oblik Yüz Kırıkları

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Anatomik Bölgelere Göre Serbest Flep Seçeneklerinin Klinik Değerlendirilmesi

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Çene Yüz Travmalarının İkincil Deformitelerinde Onarım

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Pedikülünden Nedbe Geçen Aksiyel Paternli Cilt Fleplerinin Vaskülarizasyonu

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu için Ayaktan-Ele Serbest Doku Aktarımları

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Effect of Hematoma on Short Term Fate of Experimental Microvenous Autografts.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 1998, pp.1-2

Experience with Distal Pedicled Neurocutaneous Flaps for Leg&Forearm Reconstruction.

Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 1998, pp.1-2

Kraniofasiyal Monoblok Distraksiyon: Olgu Bildirimi

4. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 3-5 Aralık 1997, İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 1997

Kliniğimizde Ocak 1996- Mart 1997 Tarihleri Arasında Yapılan Serbest Doku Aktarımlarına Bağlı DonörBölge Komplikasyonlarımız

19. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 2-7 Eylül 1997, Antalya., Antalya, Turkey, 2 - 07 September 1997

Contraversies on Mini-Microplate Rigid Osteosynthesis in Craniomaxillofacial Surgery.

The 7th Asian Pacific. Congress of International Confederation for Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery, Phuket, Thailand, 3 - 06 April 1997

Burun Ucu Defektlerinin Onarımında Distal Dorsalis Pedis Flebi

8. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 1996

Oral Mukoza Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Seçenek: Komissür Pediküllü Bukkal Mukoza Flebi

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Geniş Tabanlı Parietal Ansefalosel Onarımında İki Oturumlu Kraniyoplasti(Olgu Sunumu)

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Meme Amputasyonu Yöntemi Daha Sık mı Kullanılmalı?

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Unilateral Koronal Sinostozda Bifrontal Yaklaşım(Üç Olgunun Analizi)

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Serbest Fibula Flebi.

1.Ulusal Rekontrüktif Mikrocerrahi Kongresi,, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 1995

Rijit Osteosentezde Tartışmalı Konular.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Rekonstrüksiyonu.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

kraniosinostozda "remodelling"

16. ulusal türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

“Frontalis Sling” te Postoperatif Reoryantasyon İçin Yeni Bir Yöntem.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994