Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Computer Assisted Mandibular Reconstruction With/Without Vascularized Fibula Graft

92nd Annual Meeting of American Association of Plastic Surgeons , Louisiana, United States Of America, 20 - 23 April 2013, pp.1-2

Subkütan VEGF Gen Terapisinin Flep Prefabrikasyonu Üzerine Etkisi

26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 25 September 2004

VEGF Kodlayan Adenovirus ile Yapılan Gen Tedavisinin Epigastrik Flep Viabilitesi Üzerine Etkisi

25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, Samsun, Turkey, 14 - 17 October 2003

Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Anatomik Bölgelere Göre Serbest Flep Seçeneklerinin Klinik Değerlendirilmesi

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Oblik Yüz Kırıkları

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Pedikülünden Nedbe Geçen Aksiyel Paternli Cilt Fleplerinin Vaskülarizasyonu

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Çene Yüz Travmalarının İkincil Deformitelerinde Onarım

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu için Ayaktan-Ele Serbest Doku Aktarımları

21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , 29 Eylül-3 Ekim 1999, Kuşadası – İzmir, İzmir, Turkey, 29 September - 03 October 1999

Kraniofasiyal Monoblok Distraksiyon: Olgu Bildirimi

4. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 3-5 Aralık 1997, İstanbul, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 1997

Contraversies on Mini-Microplate Rigid Osteosynthesis in Craniomaxillofacial Surgery.

The 7th Asian Pacific. Congress of International Confederation for Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery, Phuket, Thailand, 3 - 06 April 1997

Burun Ucu Defektlerinin Onarımında Distal Dorsalis Pedis Flebi

8. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 1996

Oral Mukoza Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Seçenek: Komissür Pediküllü Bukkal Mukoza Flebi

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Unilateral Koronal Sinostozda Bifrontal Yaklaşım(Üç Olgunun Analizi)

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Geniş Tabanlı Parietal Ansefalosel Onarımında İki Oturumlu Kraniyoplasti(Olgu Sunumu)

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Meme Amputasyonu Yöntemi Daha Sık mı Kullanılmalı?

17. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 25 September 1995

Rijit Osteosentezde Tartışmalı Konular.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

“Frontalis Sling” te Postoperatif Reoryantasyon İçin Yeni Bir Yöntem.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Rekonstrüksiyonu.

16. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994

kraniosinostozda "remodelling"

16. ulusal türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1994