Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Diffüz büyük B hücreli lenfomalarda sağkalım ve prognostik faktörler

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D.

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Opere Evre I-III Meme Kanserlerinde Adjuvan Siklofosfamid-Adriamisin-5-Florourasil (CAF) Kemoterapisi Sonuçları ve Prognozu Etkileyen Faktörler

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce