Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında kısa bir hikaye

FE Dergi, cilt.7, ss.78-85, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Şiddete ve Barışa Dair: Johan Galtung’un Kavrayışı

Toplum ve Bilim, cilt.126, ss.232-251, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SİYASAL ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BAĞLAMINDA HEMŞEHRİLİK VE KOLLAMACILIK

Ankara University SBF Journal, cilt.67, ss.141-169, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Erkek egemenliği, kültürel şiddet ve hukuk

Toplum ve Bilim, cilt.114, ss.74-97, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Biological Reproduction and Sex Reassignment in the Context of Sexual Citizenship

Feminist Eleştiri, cilt.1, ss.79-86, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Mekansal Bir Olgu Olarak Hemşehrilik ve Bir Hemşehrilik Mekanı Olarak Dernekler

European Jouırnal of Turkish Studies, cilt.2, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hemşehrilik, siyaset ve patronaj

Toplum ve Bilim, cilt.93, ss.315-325, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul'un Nüfus Kompozisyonu ve Hemşehrilik Dernekleri: 1944-89

Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, İzmir, Türkiye, 3 - 05 November 1993, cilt.2, no.1, ss.367-384

Kitap & Kitap Bölümleri

Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması

Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme: Temel Sorular ve Kavramlar, Ayça Kurtoğlu, Editör, CEİD, Ankara, ss.21-55, 2015 Creative Commons License

Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması

Hak Temelli Ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzlemenin Payandası Olarak İnsan Hakları, Ayça Kurtoğlu, Editör, CEİD, Ankara, ss.57-97, 2015 Creative Commons License

Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması

Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması, Ayça Kurtoğlu, Editör, CEİD, Ankara, ss.157-168, 2015 Creative Commons License

The Europeanization of Turkish Public Policies: A Scorecard

Gender Policy: A Case of Instrumental Europeanization, Aylin Güney,Ali Tekin, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.143-163, 2015 Creative Commons License

Başkaldıran Bedenler: Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Alt kütürel Pratikler

Cinsiyet/Cinselliğin inşası: Türk Medeni Kanunu’nda cinsiyet değiştirme ve cinsel vatandaşlık, Berfu Şeker, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.117-137, 2013 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Kent Yaşamı, Yıldız Ecevit,Nadide Karkıner, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.106-129, 2011 Creative Commons License

Global Restructuring, Labour and the Challenges for Transnational Solidarity

Victory through solidarity? The story of a women workers’ strike in Turkey’s Antalya Free Zone, Andreas Bieler,Ingemar Lindberg, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.101-115, 2011 Creative Commons License

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar

Küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması’: Novamed grevi ve ötesi, Fatoş Gökşen,Bertil Emrah Oder,Deniz Yükseker,Hülya Şimga, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.315-336, 2008 Creative Commons License

Türkiye Külyürleri

Ataerkil kültür, toplumsal cinsiyet ve hukuk: Türk Ceza Kanunu’nda cinsel tecavüz, Gönül Pultar,Tahire Erman, Editör, Tetragon, Ankara, ss.369-397, 2005 Creative Commons License

Mübeccel B. Kıray İçin Yazılar

Hemşehrilik dernekleri, yerel siyaset ve elit stratejileri, Fulya Atacan,Fuat Ercan,Hatice Kurtuluş,Mehmet Türkay, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.307-320, 2000 Creative Commons License

Diğer Yayınlar