Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Healthcare Management, Turkey

 • 1991 - 1997 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

 • 2003 Expertise In Medicine

  Over seröz papiller kistadenokarsinomlarında p27 ve nm23 proteinlerinin immünhistokimyasal ekspresyon kaybının klinikopatolojik ve prognostik önemi

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Healthcare Management

Foreign Languages

 • C1 Advanced English