Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Asiye Işın DOĞAN EKİCİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Asiye Işın DOĞAN EKİCİ

Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Şubat 1974, Ankara

Telefon: 02165004871, 02165004865

E-mail: isindogan@yahoo.com, isin.ekici@acibadem.com

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

1997

Tıpta Uzmanlık

Tıp Fakültesi/ Patoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2003

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Over seröz papiller kistadenokarsinomlarında p27 ve nm23 proteinlerinin immünhistokimyasal ekspresyon kaybının klinikopatolojik ve prognostik önemi, 2003, Ankara (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Ayhan Dinçtürk)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Arş. Gör.  

Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

1998-2003

Visiting resident

Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie Technische Univesitaet Muenchen

2000

Uzman Dr.

Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

2003-2004

Visiting pathologyst

Pathology Department, Renal Pathology Division, Johns Hopkins University Hospital, USA

2004

Yrd. Doç. Dr.

 Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi

2005-2008

Doç. Dr.

 Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi

2008-2015

Prof. Dr.

 Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi

2015-2018

Prof. Dr.

 Patoloji Bölümü, Acıbadem Altunizade Hastanesi

2018-halen

 

 

 

 

İdari Görevler:

 1. T.C. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Patoloji Laboratuvarlarının kurulmasında ve JCI akreditasyon sürecinde birinci derecede sorumluluk (Makroskopi, histopatoloji, immünohistokimya, frozen ve sitoloji üniteleri)
 2. Yeditepe Medical Journal/Yeditepe Tıp Dergisi Yazı İşleri Müdürü (2007-2018)
 3. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bilimsel Komitesi Üyesi (2006-2018)
 4. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Laboratuar Kalite Gelişimi Komisyonu Üyesi (2006-2018)
 5. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bilimsel Komitesi Sekreteri (2006-2007)
 6. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı (2007-2008)
 7. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2015)
 8. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Sınıf Tüm Komitelerin Koordinasyon Kurulları Üyeliği (2013-2014)
 9. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Sınıf, III. Komite Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (2014-Halen)
 10. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı (2015-2018)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ankara Patoloji Derneği (2000-Halen)

Türk Tabipler Birliği Ankara Tabip Odası (1998-2005)

Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası (2005-Halen)

Sitopatoloji Derneği (2008-Halen)

Türk Patoloji Derneği (2009-Halen)

Kızılay Derneği (2013-2016)

 

Ödüller:

 1. TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı 15.05.2000 tarihli teşvik ödülü
 2. TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı 04.12.2006 tarihli teşvik ödülü
 3. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi “Yılın Bildirileri”, Altıncılık Ödülü, 2008
 4. Yeditepe Üniversitesi Bilimsel Yayın Destek Ödülü (3 adet makale için) 2012.
 5. Uluslarası İlaç ve eczacılık Kongresi Bildiri Yarışması İkincilik Ödülü, (2015, İstanbul)
 6. Otoloji-Nörotoloji Sözlü sunum üçüncülük ödülü, “Orta kulak cerrahisinde kullanılan Mesna’nın Fasyal sinir fonksiyonlarına etkisinin elektrofizyolojik ve histopatolojik olarak Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri kitabı, Antalya, 26-30 Ekim 2016.
 7. Yeditepe Üniversitesi 2016 yılı Akademik Hizmet ve Başarı Ödülü.
 8. MIR376B in Breast cancer çalışmasıyla 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresinde Poster 1. Ödülü (2016, Konya)

 

 

Projeler:

 1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü; Proje no: 01 T10 101 008) Over seröz papiller kistadenokarsinomlarında p27 ve nm23 proteinlerinin immünhistokimyasal ekspresyon kaybının klinikopatolojik ve prognostik önemi, 2001, Ankara (Proje tamamlandı, Tez kitabı basıldı)
 2. TÜBİTAK Projesi (Proje yardımcısı, TBAG-1891) Mitomycin-C yüklü aljinat taşıyıcılarının mesane kanseri tedavisindeki yeri, 2003, Ankara (Proje tamamlandı, makalesi yayınlandı)
 3. DETAM Projesi, (Proje yardımcısı) Analjeziklerin intra-artiküler enjeksiyonunun sıçan artiküler kıkırdağı üzerindeki etkisi, 2007, İstanbul (Proje tamamlandı, makalesi yayınladı)
 4. TÜBİTAK (Tam Destekli) Projesi (Proje yardımcısı) Prostat Kanseri Progresyonunda microRNA Ekspresyonunun Rolü, 2008, İstanbul (Proje tamamlandı, makalesi yayınlandı)
 5. TÜBİTAK (1003 ARGE Projeleri Destekleme Programı-Tam Destekli-Proje No:213M669) Projesi (Proje yardımcısı), Teşhis ve tedavi amaçlı, hedefe yönlendirilebilen RNA ilaç taşıyabilen spion bazlı çok fonksiyonlu mikro/nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi, 2014, İstanbul

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Doğan A.I., Gedikoğlu G., Demircin M., Ruacan Ş., “Ossifying Fasciitis”, Pathology International, 50, 153-155 (2000).

A2. Akyol M.U., Yalçıner E.G., Doğan A. I.. “Pyogenic Granuloma (Lobular Capillary Hemangioma) of the Tongue” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, May 11, 58 (3), 239-241 (2001)

A3. Yılmaz G., Gürsoy-Özdemir Y., Doğan A. I., Gürdal H., Gedikoğlu G., Dalkara T., Güç M.O., “Spleen Damage in Endotoxaemic mice: The involvement of Nitric Oxide”,

J Physiol Pharmacol, 52, 729- 744 (2001).

A4. Altınok G., Doğan A. I., Aydın Ş.Ö., Gedikoğlu G. “Primary Leiomyosarcomas of the Skin, Case Reports” , Scand J Plast Reconst Surg Hand Surg; 36 (1), 56-59 (2002).

A5. Doğan A.I., Üner A., Söylemezoğlu F., Zorlu F., Fırat P. “Fine needle aspiration from a left supraclavicular mass”, Cytopathology, 15 (5), 286-287 (2004).     

A6. Eroğlu M., Öztürk E., Özdemir N., Denkbaş E.B., Doğan I., Acar A., Güzel M., “Mitomycin-C loaded alginate carriers for bladder cancer chemotherapy: in vivo studies”, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 20 (2), 197-208 (2005).

A7. Yildiz F., Yilmaz M., Cengiz M., Gurkaynak M., Cila A.N., Doğan A. I., Atahan I.L., “Radioteraphy in the Management of Klippel Trenaunay Weber Syndrome: Report of two cases”, Annals of Vascular Surgery, 19 (4), 566-571 (2005)

A8. Sofikerim M., Doğan A. I., Ekici S, Özen H., “Testicular Choriocarcinoma Metastatic to the Skin: Case Report”, International Urology Nephrology, 37, 759-762 (2005)

A9. Doğan Ekici A.I., Ekici S., Gürel B., Altinok G., Erkan İ., Güngen Y., “Benign Mixed Epithelial and Stromal Tumour of the Kidney”, Scientific World Journal, 6, 615-618 (2006)

A10. Eroglu M., Kursaklioglu H., Misirli Y., Iyisoy A., Acar A., Doğan A. I., EB. Denkbas, “Chitosan-Coated Alginate Microspheres For Embolization And/Or Chemoembolization: In Vivo Studies”, Journal of Microencapsulation, 23 (4), 367-376 (2006)

A11. Doğan Ekici A.I., Küçükali T., Salman M.C., Ayhan A., “Triple synchronous primary gynecologic malignancies in a 56-year-old patient”, International Journal of Gynecologic Cancer 16 (5), 1947-1950 (2006)

A12.  Çomunoğlu N., Çomunoğlu C., Doğan Ekici A. I., Özkan F., Dervişoğlu S., “Spindle cell lipoma” Pol J Pathol, 58 (1): 7-11 (2007)
A13. Üstündağ Çomunoğlu N, Durak H, Çomunoğlu C.,  Doğan Ekici A. I., Özkan F., Akyıldız E.Ü., İlvan Ş., Calay Z., Molinas N., “Expression of cyclooxygenase-2, c-kit, progesterone and estrogen receptors in uterine smooth muscle tumors: differential diagnosis” APMIS 115 (6), 726-735 (2007)

A14. Doğan Ekici AI, Usubütün A, Küçükali T, Ayhan A. “Xanthogranulomatous endometritis: A challenging imitator of endometrial carcinoma” Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, vol. 2007, Article ID 34763, 3 pages, DOI:10.1155/2007/34763 (2007)

A15. Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Güçlü B, Bilgi S, Çöloğlu S. “III. Venrikülün Kolloid Kisti”. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (J Med Sci), 27: 919-922 (2007)

A16. İş M, Çomunoğlu N, Çomunoğlu C, Eren B, Doğan Ekici AI, Özkan F. “Age-related changes in hippocampus of rats ” J Clin Neuroscience 15 (5), 568-74 (2008)

A17. Doğan Ekici AI, Eren B, Türkmen N, Çomunoğlu N, Fedakar R. “Clusterin expression in non-neoplastic adenohypophyses and pituitary adenomas: cytoplasmic clusterin localization in adenohypophysis is related to aging”, Endocrine Pathology, 19(1):47-53. (2008)

A18. Ergunay K, Tezel GG, Dogan AI, Ozen H, Sirin G, Ozbay M, Karabulut E, Ustacelebi S. “Testicular persistence of Parvovirus B19: Evidence for preferential infection of germ cell tumors”, Pathology Research and Practice 204 (9): 649-653 (2008)

A19. Yildiz C.E., Ergenoglu M.U., Yerebakan H., Doğan Ekici A.I., Selcuk N., Kucukaksu D.S. “Sarcoidosis and Coronary Bypass Surgery: A Case Report” Heart Surgery Forum, 11(5): 325-326 (2008) 

A20. Ayhan A, Dursun P, Kuşçu E, Mülayim B, Haberal N, Ozen O, Kose MF, Turan AT, Ozgul N, Demir OF, Cavuşoğlu HD, Yuce K, Kuzey GM, Salman MC, Velipasaoglu M, Yenen MC, Dede M, Onan MA, Güner H, Taskiran C, Erdem O, Saraçoglu F, Serin S, Ozçelik B, Soyer I, Güzin K, Doğanyilmaz S, Kara F, Kiran G, Metindir J, Ozan H, Ozalp S, Vardar MA, Zeren H, Dilek S, Bozkaya H, Güven S, Ersöz S, Açikalin A, Meydanli M, Cetinarslan I, Gökaslan H, Eren F, Celik C, Yilmaz O, Celik H, Aksaz Z, Koçak C, Bağci H, Davutoğlu BS, Hakverdi AU, Soysal ME, Kaya G, Yanik A, Arici S, Cetin H, Mutlu AE, Kolusari A, Kosem M, Sahin G, Demirtürk F, Gültekin M, Karaca M, Harma M, Harma M, Batur S, Demirbag N, Baykal C, Doğan I, Sam AD. “Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey” Int J Gynaecol Obstet 106(3): 206-209. doi: 10.1016/j.ijgo.2009.04.003. (2009)

A21. Ekici S, Sinanoğlu O, Doğan Ekici AI “Priapism secondary to penile metastasis of Bladder carcinoma: A case report and review of the literature/ Mesane kanserinin penise metastazına sekonder priyapizm: olgu sunumu” Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi, 1(3): 83-86 (2010)

A22. Akyuz U, Erzin Y, Yalniz FF, Senkal IV, Ekici ID, Pata C. “Severe odynophagia in a patient developing after azithromycin intake: a case report” Cases J, 3 (3):48. (2010)

A23. Ekici S, Dogan Ekici I, Ruacan S, Midi A. “Xanthogranulomatous cystitis: a challenging imitator of bladder cancer” Scientific World Journal, 29 (10):1169-73 (2010)

A24. Ekçi B, Gökçe Ö, Doğan Ekici I, Akyüz U. “A dangerous gastric bleeding cause: Dieulafoy’s lesion” Hong Kong J Emerg Med, 17 (2): 177-179 (2010)

A25. Ekici S, Eroğlu A, Doğan Ekici AI, Türkeri L. “Clusterin Immunoreactivity as a Predictive Factor for Progression of Non-Muscle-Invasive Bladder Carcinoma” Urol Int 86 (1): 31-35 (2011)

A26. Pata YS, Doğan Ekici I, Cihangiroğlu M, Doğan M, Koçak I. “Ossifying fibroma of the inferior turbinate” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 21 (3): 163-6. (2011)

A27.Kantarci G, Eren Z, Demirağ A, Dogan I, Cakalagaoglu F, Yilmaz G. “JC virus-associated nephropathy in a renal transplant recipient and comparative analysis of previous cases” Transpl Infect Dis. 13(1):89-92. (2011)

A28. Akosman C, Selcuk NA, Ordu C, Ercan S, Doğan Ekici I, Oyan B. “Unicentric mixed variant Castleman disease associated with Hashimoto disease: the role of PET/CT in staging and evaluating response to the treatment”. Cancer Imaging. 11(1): 52-5 (2011)

A29. Tanriverdi O, Telci D, Aydin M, Doğan Ekici I, Miroglu C, Sarıca K. “Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of verapamil and vitamin E on apoptotic changes with an emphasis on renal papilla in rat model” Urol Res. 40(1): 17-25 (2012)

A30. Beyzadeoğlu T, Torun Köse G, Doğan Ekici I, Bekler H, Yılmaz C. “Cytotoxicity of local anesthetics to rats’ articular cartilage: An experimental study” Acta Orthop Traumatol Turc. 46 (3): 201-207 (2012)

A31. Eren Z, Çoban J, Doğan Ekici I, Kaspar Ç, Kantarcı G. “Evaluation of the effects of a high dose of erythropoietin-beta on early endotoxemia using a rat model” Adv. Clin. Exp. Med. 21 (3): 321-329 (2012)

A32. Ekici S, Doğan Ekici AI, Öztürk G, Benli Aksungar F, Sinanoğlu O, Turan G, Lüleci N. “Comparison of melatonin and ozone in the prevention of reperfusion injury following unilateral testicular torsion in rats”. Urology. 80(4): 899-906 (2012) 

A33. Karaçay Ş, Doğan Ekici AI, Erdağ GC, Bilgen S, Sözübir S, Vitrinel A. “Pyogenic granuloma: a rare case of an infantile intraoral lesion” Annals Ped Surg 8:93-94 (2012)

A34. Pektok E, Doğan Ekici I, Küçükaksu S. “Biodegradable Annuloplasty ring two years after implantation: First histological demonstration in human mitral annulus” J Heart Valve Disease 22(3): 445-447 (2013)

A35. Ordu Ç, Akosman C, Yalnız FF, Kalaycı M, Doğan Ekici I, Oyan B "Large cell neuroendocrine tumor of gallbladder: a case report and review of the literature" Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports 21(1): 1-5 (2013)

A36. Çoban J, Kalaz EB, Küçükgergin C, Aydın AF, Doğan Ekici I, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M. “Blueberry Treatment Attenuates D-Galactose-ınduced Oxidative stress and tisue Damage in Rat Liver”. Geriatrics and Gerontology International;14(2):490-497 (2014)

A37. Eren Z, Kantarcı G, Yalnız FF, Doğan I, Bıçakcıgil M, Altıntaş F. “Unusual Case Presentations of Wegener Granulomatosis” Turk Neph Dial Transpl 22(2): 202-205 (2013)

A38. Horuz R, Goktas C, Cetinel CA, Akca O Aydin H,  Dogan Ekici I, Albayrak S, Sarica K. “Role of TNF-associated cytokines in renal tubular cell apoptosis induced by hyperoxaluria” Urolithiasis  41(3): 197-203   (DOI: 10.1007/s00240-013-0559-6) (2013)

A39. Itah Z, Oral O, Perk OY, Sesen M, Demir E, Erbil S, Dogan Ekici AI, Ekici S, Kosar A, Gozuacik D. “Hydrodynamic cavitation kills prostate cells and ablates benign prostatic hyperplasia tissue” Exp Biol Med (Maywood) 238 (11): 1242-1250 (2013)

A40. Kalaz EB, Çoban J, Aydın AF, Doğan Ekici I, Doğru Abbasoğlu S, Öztezcan S, Uysal M. “Carnosine and taurine treatments decreased oxidative stress and tissue damage induced bu D-galactose in rat liver”. J Physiol Biochem 70 (1):15-25 (2014)

A41. Sinanoğlu O, Doğan Ekici I, Ekici S. “Comparison of Intravesical Application of Chondroitin Sulphate and Colchicine in RAT Protamine/Lipopolysaccharide Induced Cystitis Model” Urology Journal 11 (1): 1296-1300 (2014)

A42. Gözüaçık D, Yağcı-Acar HF, Akkoç Y, Doğan Ekici AI, Ekici S “Anticancer Use of Nanoparticles as Nucleic Acid Carriers” Journal of Biomedical Nanotechnology 10: 1-33 (2014)

A43. Delilbasi C, Deniz E, Dogan Ekici I. “Monostotic fibrous dysplasia of the mandible”

Oral Health and Dental management 13 (2): 326-9 (2014)

A44. Karatas OF, Guzel E, Suer I, Ekici ID, Caskurlu T, Creighton CJ, Ittmann M, Ozen M. “miR-1 and miR-133b Are Differentially Expressed in Patients with Recurrent Prostate Cancer” PLoS One 26; 9 (6): 1-7 (2014)

A45. Güler N, Burdurlu MC, Doğan Ekici I. “Unilateral Coronoid Hyperplasia: The role of Trauma on Coronoid Process in Growing Patient” JSM Dentistry 2(4): 1042 (2014)

A46. Çoban J, Doğan-Ekici I, Aydın AF, Betül-Kalaz E, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M.

 “Blueberry treatment decreased D-galactose-induced oxidative stress and brain damage in rats” Metab Brain Dis. 2015 Jun;30(3):793-802. doi: 10.1007/s11011-014-9643-z. Epub 2014 Dec 17

A47. Aydın AF, Çoban J, Doğan-Ekici I, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M, Koçak-Toker N.

“Carnosine and vitamin E - a promising pair in the combat against testicular oxidative stress in aged rats” Andrologia. 2015 Dec;47(10):1131-8. doi: 10.1111/and.12392. Epub 2014 Dec 29.

A48. Öztürk Durmaz E, Doğan Ekici I, Özkan F, Şahin S. “Pigmented Bowen's disease of the genitalia masquerading as malignant melanoma” Acta Dermatovenerol Croat. 2015; 23(2):130-3.

A49. Aydın AF, Çoban J, Doğan-Ekici I, Betül-Kalaz E, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M.

“Carnosine and taurine treatments diminished brain oxidative stress and apoptosis in D-galactose aging model” Metab Brain Dis. Volume:  31  Issue:  2    Pages:  337-345    Published:  APR 2016

A50. Kalaz EB, Aydın AF, Doğan-Ekici I, Çoban J, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M.

“Protective effects of carnosine alone and together with alpha-tocopherol on lipopolysaccharide (LPS) plus ethanol-induced liver injury” Environ Toxicol Pharmacol. 42:23-29    Published:  MAR 2016

A51. Ozen M, Karatas OF, Gulluoglu S, Bayrak OF, Sevli S, Guzel E, Ekici ID, Caskurlu T, Solak M, Creighton CJ, Ittmann M. “Overexpression of miR-145-5p inhibits proliferation of prostate cancer cells and reduces SOX2 expression” Cancer Invest. 2015 Jul;33(6):251-8. doi: 10.3109/07357907.2015.1025407. Epub 2015 May 7.

A52. Durmaz EÖ, Sezer E, Şahin S, Ekici ID, Özkan F. “Transient reactive papulotranslucent acrokeratoderma: a report of 3 cases showing excellent response to topical calcipotriene” Cutis. 2015 Nov;96(5):E13-6.

A53. Algul D, Gokce A, Onal A, Servet E, Dogan Ekici AI, Yener FG. “In vitro Release and In vivo Biocompatibility Studies of Biomimetic Multilayered Alginate-Chitosan/β-TCP Scaffold For Osteochondral Tissue” J Biomater Sci Polym Ed. 2016 Jan 13:1-16.

A54. Eğilmez OK, Kökten N, Ekici AI, Kalcıoğlu MT, Yesilada E, Tekin M. “The effect of Hypericum perforatum L. (St. John's Wort) on prevention of myringosclerosis after myringotomy in a rat model” Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jul;79(7):1128-34. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.05.009. Epub 2015 May 17.

A55. Bingül İ, Başaran-Küçükgergin C, Aydın AF, Çoban J, Doğan-Ekici I, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M. “Betaine treatment decreased oxidative stress, inflammation, and stellate cell activation in rats with alcoholic liver fibrosis” Environ Toxicol Pharmacol. 45:170-8. doi: 10.1016/j.etap.2016.05.033 170-178 Published:  JUL 2016

A56. Bingül İ, Aydın AF, Başaran-Küçükgergin C, Doğan-Ekici I, Çoban J, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M. “High-fat diet plus carbon tetrachloride-induced liver fibrosis is alleviated by betaine treatment in rats” Int Immunopharmacol. 2016 Oct;39:199-207. doi: 10.1016/j.intimp.2016.07.028. Volume:  39:  199-207    Published:  OCT 2016.

A57. Doğan A, Demirci S, Türkmen NB, Çağlayan AB, Aydın S, Telci D, Kılıç E, Şahin K, Orhan C, Tuzcu M, Ekici AI, Şahin F “Schiff Base-Poloxamer P85 Combination Prevents Prostate Cancer Progression in C57/Bl6 Mice” Prostate. 2016 Nov;76(15):1454-63. doi: 10.1002/pros.23229. Epub 2016 Jun 24.

A58. Bostancı MS, Yıldırım ÖK, Yıldırım G, Bakacak M, Doğan Ekici I, Bilgen S, Attar R. “Collosion tumor: Dermoid cyst and Mucinous cystadenoma in the same ovary and a Riview of the Literature” Obstetrics and Gynecology Cases- Reviews 2:031 (2015)

A59. Kokten N; Egilmez OK; Ekici A. I. Dogan; et al. “The effect of Nigella sativa oil on prevention of myringosclerosis in a Guinea pig model”  INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 88:  52-57    Published:  SEP 2016

A60. Marangoz D, Doğan Ekici I, Çiftçi F. “Orbital Eccrine HidrocystomaTJO. Turk J Ophthalmol. 2016 Oct;46(5):251-254 doi: 10.4274/tjo.98853. Epub 2016 Oct 17. TJO-98853 (2016)

A61. Yaltırık K, Özdoğan S, Doğan Ekici I, Atalay B “Cauda Equina cavernous hemangioma: very rare pediatric case” Childs Nervous System Childs Nerv Syst. 2016

Dec;32(12):2289-2291.DOI 10.1007/s00381-016-3286-9 (2016)

A62. Fatih Aydın A, Küçükgergin C, Bingül İ, Doğan-Ekici I, Doğru-Abbasoğlu S,

Uysal M. Effect of Carnosine on Renal Function, Oxidation and Glycation Products

in the Kidneys of High-Fat Diet/Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Exp Clin

Endocrinol Diabetes. 2017 . May;125(5):282-289 doi: 10.1055/s-0043-100117.

A63. Turkay R, Aydin AF, Bingul I, Kucukgergin C, Dogan-Ekici I, Hocaoglu E, Inci

E, Bakir B, Uysal M. Can Ultrasound Imaging Predict the Success of an

Experimental Steatofibrosis Model? Ultrasound Q. 2017 Jun;33(2):157-161  doi:

10.1097/RUQ.0000000000000286.

A64. Charehsaz M, Hougaard KS, Sipahi H, Ekici AI, Kaspar Ç, Culha M, Bucurgat ÜÜ, 

Aydin A. “Effects of developmental exposure to silver in ionic and nanoparticle

form: A study in rats”. Daru. 2016 Oct 6;24(1):24. PubMed PMID: 27716437; PubMed

Central PMCID: PMC5053214.

A65. Reis R, Charehsaz M, Sipahi H, Ekici AI, Macit Ç, Akkaya H, Aydın A. “Energy

Drink Induced Lipid Peroxidation and Oxidative Damage in Rat Liver and Brain When

Used Alone or Combined with Alcohol”. J Food Sci. 2017 Apr;82(4):1037-1043. doi:

10.1111/1750-3841.13662. Epub 2017 Mar 17. PubMed PMID: 28304088.

A66. Özkan HA, Akoluk A, Özler T, Doğan Ekici I, Alan Selçuk N. “Coincidence of follicular lymphoma and Hurtle cell thyroid carcinoma in apatient at presentation: which one is the source of bone metastasis? Case report and review of the literature”. Clin Case Rep. doi:10.1002/ccr3.942 (2017)

A67. Eğilmez OK, Kökten N, Baran M, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici I, Tekin M. “Electrophysiological and Histopathological Evaluation of Effects of Sodium-2 Mercaptoethanesulfonate Used for Middle Ear Surgery on Facial Nerve Functions”. J Int Adv Otol. 14(2):239-244 DOI: 10.5152/iao.2017.3888 (2017)

A68. Aydın AF, Küçükgergin C, Çoban J, Doğan-Ekici I, Doğru-Abbasoğlu S, Uysal M,

Koçak-Toker N. “Carnosine prevents testicular oxidative stress and advanced

glycation end product formation in D-galactose-induced aged rats”. Andrologia.

Apr 50 (3) doi: 10.1111/and.12939. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29230838. (2018)

A69. Aydın AF, Bingül İ, Küçükgergin C, Doğan-Ekici I, Doğru Abbasoğlu S, Uysal M. 

“Carnosine decreased oxidation and glycation products in serum and liver of

high-fat diet and low-dose streptozotocin-induced diabetic rats”. Int J Exp

Pathol. Oct;98(5):278-288. doi: 10.1111/iep.12252. Epub 2017 Dec 4. PubMed

PMID: 29205589; PubMed Central PMCID: PMC5743804. (2017)

A70. Kökten N, Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Baran M, Ekici AID. “Evaluation of the Possible Neurotoxic Effect of the Bone Cement on the Facial Nerve: An Experimental StudyClin Exp Otorhinolaryngol. Sep;11(3):174-180. doi: 10.21053/ceo.2017.00864. Epub 2018 Mar 29. (2018)

A71. Cicekdal MB, Kazan BT, Tuna BG, Ozorhan U, Ekici ID, Zhu F, Suakar O, Kuskucu

A, Bayrak OF, Arcaro K, Cleary MP, Dogan S. “Effects of Two Types of Calorie

Restriction on Methylation Levels of Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1) and Leptin

Receptor Overlapping Transcript (Leprot) in a MMTV-TGF-α Breast Cancer Mouse

Model”. Br J Nutr. 2019 Nov 5:1-23. doi: 10.1017/S0007114519002757. [Epub ahead of

print] PubMed PMID: 31685042.

A72. Kuskucu A, Tuysuz EC, Gurkan S, Demir Z, Yaltirik CK, Ozkan F, Ekici ID,

Bayrak OF, Ture U. “Co-polysomy of 1p/19q in glial tumors: Retrospective analysis

of 221 cases from single center”. Gene. 2019 Jun 15;701:161-168. doi:

10.1016/j.gene.2019.02.073. Epub 2019 Mar 5. PubMed PMID: 30849537.

A73. Ozkan HA, Akoluk A, Ozler T, Ekici ID, Selcuk NA. “Coincidence of follicular

lymphoma and hurtle cell thyroid carcinoma in a patient at presentation: which

one is the source of bone metastasis?  Case report and review of the literatüre”.

Clin Case Rep. 2017 Apr 12;5(6):801-804. doi: 10.1002/ccr3.942. eCollection 2017

Jun. PubMed PMID: 28588814; PubMed Central PMCID: PMC5457982.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  Şahin S, Özkaya Ö, Doğan AI, Aydın Ö. “Solitary keratoacanthoma: a variant of squamous cell carcinoma or a distinct entity?” 12th. Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Bacelona, Spain,  JEAVD, (November), 17 (suppl 3): 263 (2003).

B2. Doğan AI, Gedikoğlu G, Ruacan Ş. “Reactive Pseudosarcomatous Lesions of Soft Tissues. A Clinicopathologic Study of 11 Cases” II. Intercontinental Congress of Pathology, Iguassu falls, Brasil, Revista Medica do Parana, Congress Proceedings, 62 (n. esp): 165 (2004).

B3. Ayhan A, Doğan AI, Karaağaoğlu E, Karoğlu A, Güler N, Ayhan A.

“Cell cycle proteins in advanced stage serous papillary ovarian carcinomas: role on second look laparotomy and survival” International Gynecologic Cancer Society 10th Biennal Meeting, Edinburgh, Int J Gynecol Cancer, Sept-Oct; 14 (Suppl. 1): 100 (2004)

B4. Doğan AI, Ayhan A, Karaağaoğlu E, Karoğlu A, Güler N, Ayhan A. “Loss of p27 and nm23 expressions in serous papillary ovarian carcinomas: clinicopathologic and prognostic importance” International Gynecologic Cancer Society 10th Biennal Meeting, Edinburgh, Int J Gynecol Cancer, Sept-Oct, 14 (Suppl. 1): 185-186 (2004).

B5. Küçükali T, Doğan AI, Salman MC, Guven S, Ayhan A.  “Triple synchronous primary gynecologic malignancies in a 56-year-old patient” International Gynecologic Cancer Society 10th Biennal Meeting, Edinburgh, Int J Gynecol Cancer, 14 (Suppl. 1): 238 (2004).

B6. Misirli Y, Eroglu M, Kursaklioglu H, Iyisoy A, Doğan AI, Denkbas EB. “Chitosan coated alginate microspheres for embolization: in vivo study”. XI. International Biomedical Science and Technology Days (BIOMED 2004), Ankara, Abstract book, CRO03 (2004)

B7. Güler N, Tomruk CÖ, Şençift K, Doğan Ekici I, Çöloğlu S. “Large odontogenic keratocyst: Report of three cases”. 11th Congress of the BaSS (Balkan Stomatological Society), Sarajevo, Abstract book (p 220): 67 (2006)

B8. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Kocak İ, Eren B, Bilgi S. “The importance of hyaluronic acid in vocal fold lesions in differential diagnosis” (pp4-191) 21st European Congress of Pathology İstanbul, Virchows Archiv 451 (2): 552-553 (2007)

B9. Doğan Ekici AI, Eroğlu E, Türkeri L, Ekici S. “Clusterin expression in non-invasive urothelial carcinoma”  22nd European Congress of Pathology Italy, Virchows Archiv 455 (1): 151 (2009)

B10. Ekici S, Doğan Ekici AI, Midi A, Eroğlu A, Ruacan Ş. “Xanthogranulomatous cystitis: a challenging imitator of bladder cancer” 22nd European Congress of Pathology Italy, Virchows Archiv 455 (1): 238 (2009)

B11. Er G, Serim VA, Doğan Ekici AI, Torun Köse G, Uluçerçi Y, Beyzadeoğlu T, Karahan T. “Effects of intraarticular injections of ascorbate in acute osteochondral defects of knee joint” International Cartilage Repair Society ICRS World Congress, Miami, USA, Abstract book, p100 (2009)

B12. Kantarcı G, Eren Z, Demirağ A, Doğan I, Çakalağaoğlu F, Yılmaz G. “A new problem for renal transplant receipents: A case of JC Virus Associated Nephropathy” 23rd International Congress of the Transplantation, Vancouver Canada. Abstract book p40.07 (2010)

B13. Comunoglu N, Ozkan F, Doğan Ekici AI et al. “Spinal cord glioneuronal tumor with rosetted neurophil islands: case report23rd European Congress of Pathology, Virchows Archiv 457(2): 236-237 (2010)

B14. Beyzadeoğlu T, Bekler H, Ekici ID, Köse G, Yılmaz C. “Bupivacaine, levobupivacaine and tramadol are cytotoxic to rats’ articular cartilage both invivo and invitro” EFORT Congress, J. Bone Joint Surg Br 92-B (supp IV): 614 (2010)

B15. Sözübir S, Kabakçı N, Gürses B, Çetin G, Ekici AID. “Very rare causes of acute scrotum: Epididymotesticular tortion and testicular rupture” 3rd. World Congress of Pediatric Surgery, India, Abstract Book P-222 (2010)

B16. Sönmezoğlu M, Kantarcı G, Akın O, Doğan Ekici I, Yılmaz Çelik G. “Severe Mediterranean spotted fever complicated by bilirubin nephropathy” 21st. ESCMID European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Italy, Congress Proceedings, P-892:111 (2011)

B17. Ekici S, Doğan Ekici I, Öztürk G, Aksungar F, Turan G, Lüleci N. “Comparison of melatonin and ozone in the prevention of reperfusion injury following unilateral testicular torsion: an experimental study in rats” Federation of European Physiological Societies FEPS Congress, İstanbul, OC-6 Sözel Sunum, (2011)

B18. Eren Z, Çoban J, Doğan I, Kantarcı G. “Effects of high dose erythropoietin beta in early endotoxemia period” World Congress of Nephrology (2011)

B19. Tanrıverdi O, Telci D, Aydın M, Ekici ID, Miroğlu C, Sarıca K. “Hyperoxaluria

induced tubular ischemia: The effects of verapamil and vitamin E on apoptotic changes

with an emphasis on renal papilla in rat model” 1st. Meeting of EAU Section of Urolithiasis (EULIS) Eur Urol Suppl. 10:p514 (2011)

B20. Delilbaşı Ç, Deniz E, Doğan Ekici I, “Monostotic Fibrous Dysplasia of the Mandible” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin 20. Uluslar arası Kongresi, Antalya, 19-23 Mayıs, (2013)

B21. Charehsaz M, Sorig Hougaard K, Sipahi H, Kelleci F, Doğan Ekici AI, Kaspar Ç, Çulha M, Ündeğer Bucugart Ü, Aydın A. “Reproductive and developmental toxicity of Silver Nanoparticles” International Congress of Nanotoxicology, Abstract Book p 244: 172-173, Antalya, Türkiye, 23-26 Nisan (2014)

B22. Charehsaz M, Sorig Hougaard K, Sipahi H, Kelleci F, Doğan Ekici AI, Kaspar Ç, Çulha M, Ündeğer Bucugart Ü, Aydın A. “Developmental toxicity of Silver Nanoparticles” 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, (Oral presentation): 201, İstanbul, Türkiye, 17-21 Haziran (2014)

B23. Yaltırık K, Atalay B, Doğan Ekici I. “Cauda Equina Cavernous Hemangioma: Technical note” 15.th International Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies 8-12 Eylül, Roma, İtalya (2015)

B24. Tekirdağ KA, Akkoç Y, Doğan Ekici AI, Gözüaçık D. “The role of MIR376B in Breast Cancer” Cancer Biology P84. 4th International Congress of Molecular Biology Association of Turkey, Ankara, 27-29 Kasım (2015)

B25. Akkoç Y, Tekirdağ KA, Doğan Ekici AI, Gözüaçık D. “MICRORNA376 Family and Cancer” Turkish Journal of Biochemistry, PP27:49. 1.st International Cell Death Research Congress, İzmir 4-7 Mayıs (2016)

B26. Doğan S, Busra Kazan, M. Burcu Cicekdal, Ilker Coban, Goktug Karabiyik, Isin D. Ekici, Pinar B. Atalay, Kathleen F. Arcaro, Bayram Yilmaz, Aysegul Kuskucu, Omer F. Bayrak, Bilge G. Tuna “Effects of Calorie Restriction on Methylation of Leptin Receptor Overlapping Transcript 1 in Breast Cancer Mouse Model” EpiChemBio and MuTaLig COST actions joint Meeting, Annual Meeting Porto, Sept, 22-24 (2017)

B27. Busra Kazan, Bilge G. Tuna, Ilker Coban, Isın D. Ekici, Pınar B. Atalay, Bayram Yilmaz, Aysegul Kuskucu, Omer F. Bayrak, Soner Dogan. “Effects of Calorie Restriction on Methylation of Adiponectin Receptor 1 (AdipoR1) in Breast Cancer Mouse Model”. Oral Presentation at CLEPSO (Clinical Epigenetics Society) 7th International Meeting, Dusseldorf, Germany, 9-10 March 2017.

B28. Büşra KAZAN, İlker ÇOBAN, Bilge G. TUNA, Işın D. EKİCİ, Pınar B. ATALAY, Bayram Yılmaz, Soner DOĞAN “Calorie Restriction Effect on Global Methylation in Breast Cancer Mouse Model” European Coorperation in Science and Technology Congress Netherlands (2017)

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Doğan AI, Fırat P, “Fine Needle Aspiration Diagnosis of Medulloblastoma with Extraneural Metastasis”, Cancer Prevention Research Progress, Editor: Raymond P. Arroye ed. 1-10, Nova Editorial Press (2008) (ISBN: 978-1-60456-125-8)

 

 

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Tutar E, Doğan AI, Güler G, Sökmensüer C, Diler FH. “Metaplastik Meme Karsinomları” Ankara Patoloji Bülteni, 16 (2): 54-56 (1999)

D2. Ekici S, Doğan Ekici AI. “Mesane tümörlerinde tümör belirteçleri ve sitolojinin yeri”, Üroonkoloji Bülteni, 3: 15-18. (2005)

D3. Doğan Ekici AI, Ekici S, Ergen A, Ertoy-Baydar D. “Masif Hematüri ile Seyreden Granülomatöz İnterstisyal Nefrit” Yeditepe Tıp Dergisi. 1 (1): 61-64 (2007)

D4. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Eren B, Bülbül S, Yıldız C, Küçükaksu S, Bilgi S, Çöloğlu S. “Kardiak miksoma (İki Olgu Sunumu)” Yeditepe Tıp Dergisi. 1 (1): 57-60 (2007)

D5. Doğan Ekici AI, Özkan F, Çomunoğlu N, Bekler Hİ, Parmaksızoğlu F, Kabakçı N, Çöloğlu S, Bilgi S. “Deltoid kasın intramusküler miksoması” Düzce Tıp Dergisi 2: 4-7 (2007)

D6. Kabakçı N, Gürses B, Çetin G, Doğan Ekici AI, Kovanlıkaya A, Sözübir S. “A rare type of Torsion Mimicking a paratesticular mass: Epididymotesticular torsion” Yeditepe Tıp Dergisi 1 (2): 51-54 (2007)

D7. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Eren B, Türkmen N, Fedakar R, Çöloğlu AS. “Toluen bileşikleri kronik inhalasyonunda santral sinir sistemindeki GFAP ve Neu-n ekspresyonu ile diğer organlardaki histopatolojik bulguların değerlendirilmesi” Adli Tıp Dergisi (Journal of Forensic Medicine), 23 (1):33-43 (2009)

D8. Doğan Ekici AI, Gedikoğlu G, Ruacan Ş. “Pseudosarcomatous lesions of soft tissues: Clinicopathologic study of 13 cases” Yeditepe Medical Journal, (2009)

D9. Attar R, Yıldırım G, İnan Y, Fıçıcıcıoğlu C, Ekçi B, Akyüz Ü, Doğan Ekici AI, Gökçe Ö. “Rektus Kası Endometriozisi; Bir Olgu Sunumu/Endometriosis in the rectus abdominis muscle; a case presentation” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 41(4): 199-202 (2010)

D10. Başsüllü N, Türkmen İ, Bükey Y, Tekelioğlu MH, Doğan Ekici I. “Servikal lenf düğümünlerine metastaz yapan warthin tümörü benzeri papiller tiroid karsinomu: Olgu sunumu” Bozok Tıp Dergisi, 1: 75-78 (2012)

D11. Öztürk M, Ekici I, Aslan E, Erdik B, Uluç B “A painful erythematous nodular lesion in buccal region” Yeditepe Medical Journal 6(23): 555-558 (2012)

D12. Attar R, Kızılkale Ö, Yencilek E, Yıldırım G, Fıçıcıoğlu C, Sancar N, Özkan F, Doğan Ekici I.  “Mature Cystic Teratoma And Fibrotechoma In The Same Ovary: A Very Rare Combination” Yeditepe Medical Journal 7(27): 668-671 (2013)

D13. Özler T, Uysal Ölmez Ö, Eren OO, Doğan Ekici I, Güven M, Oyan Uluç B. “An Unusual Cause of Arthritis: Carcinoma Metastases Case report” Yeditepe Medical Journal 8(29): 743-746 (2014)

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Doğan AI, Gedikoğlu G, Ruacan Ş. “Yumuşak Dokunun Psödosarkomatöz Proliferatif Lezyonları, 6 Olgu Sunumu” XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Antalya, (2000)

E2. Doğan AI, Ertoy-Baydar D, Can B, Ergen A. “Masif Hematüri ile Seyreden Granülomatöz İnterstisyel Nefrit” XV. Ulusal Patoloji Kongresi, Adana, (2001)

E3. Can B, Doğan AI, Ertoy-Baydar D. “İzole Renal Tutulum ile Seyreden Wegener Granülomatosis” XV .Ulusal Patoloji Kongresi, Adana, (2001)

E4. Doğan AI, Usubütün A, Küçükali T. “Ksantogranülomatöz Endometrit”

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Poster No: 16, Konya, (2003)

E5. Bayramoğlu H, Doğan AI, Aydoğdu T, İlhan Akbay  S. “Overin Heterolog Komponent içeren Sertoli-Leydig Hücreli Tümörü” XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Poster No: 56, Konya, (2003)

E6. Özkaya Ö, Can B, Doğan AI. “Diabetik Nefropatide Perforan Follikülit ve Fatal Kalsifilaksis”  XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Poster No: 120, Konya, (2003)

E7. Doğan AI, Fırat P, Üner A, Söylemezoğlu F. “İnce İğne Aspirasyonu İle Tanı Alan Metastatik Medulloblastoma”  XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Poster No:307, Konya, (2003)

E8. Doğan AI, Weirich G, Höfler H. “Mikobakteriel DNA'nın Teşhisinde PCR/DHPLC (Denaturing High Performance Liquid Chromatography) Kullanımı” II. Klinik Biyokimya ve Kanser Kongresi, Bursa, (2004)

E9. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Ülker Akyıldız E, İlvan Ş, Calay Z, Molinas N. “Uterin düz kas tümörlerinde östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi”, 10. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, (2005)

E10. Özkan F, Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Gürses B, Türe U, Bilgi S, Çöloğlu S. “Serebellopontin açı yerleşimli endolenfatik kese tümörü”. XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No: 27, İzmir, (2006)

E11. Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Türe U, Bilgi S. “III. Ventrikülün kolloidal kisti” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:39, İzmir, (2006)

E12. Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Türe U, Bilgi S, Çöloğlu S. “İntrakranial yerleşimli dermoid ve epidermoid kistler: 3 olgu sunumu” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:40, İzmir, (2006)

E13. Doğan Ekici AI, Özkan F, Çomunoğlu N, Bekler Hİ, Parmaksızoğlu F, Kabakçı N, Çöloğlu S, Bilgi S. “Deltoid kasın intramusküler miksoması” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:153, İzmir, (2006)

E14. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Bilgi S, Çöloğlu S, Bülbül S, Yıldız CE, Küçükaksu S. “Glandüler komponentli kardiyak miksoma: Olgu Sunumu” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:164, İzmir, (2006)

E15. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Gürses B, Koç Y, Bilgi S, Çöloğlu S, Dervişoğlu S. “Multipl kemik ve visseral organ tutulumu ile seyreden angiomatozis: Olgu sunumu” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:179, İzmir, (2006)

E16. Özkan F, Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Kabakçı N, Türe U, Çöloğlu S, Bilgi S. “Klivus Kordomaları-İki olgu nedeni ile”  XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:190, İzmir, 2006.

E17. Özkan F, Cesur S, Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Çöloğlu S, Bilgi S.

“Endometriumun nöroendokrin diferansiasyon gösteren karsinomları-2 vaka nedeni ile” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:303, İzmir, (2006)

E18. Çomunoğlu N, Başsüllü N, Çomunoğlu C, Özkan F, Doğan Ekici AI, İlvan Ş, Calay Z. “Sarkomatöz komponenti baskın serviks yerleşimli Müllerian Adenosarkom: Olgu sunumu” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:309, İzmir, (2006)

E19. Çomunoğlu C, Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Harman G. “Memenin adenoid kistik karsinomunda C-Kit ekspresyonu ve ayırıcı tanı: Üç olgu sunumu” XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kongre kitabı, poster No:349, İzmir, (2006)

E20. Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Öbek C, Bilgi S. “Multiple nodular fibrous pseudotumours of the testicular tunics: case report” XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre kitabı, poster No:NP-2-25, sayfa:35-36, İstanbul, (2007)

E21. Doğan Ekici AI, Özkan F, Çomunoğlu N, Yılmaz U, Öbek C, Bilgi S, Çöloğlu S. “An incidental testicular tumor in an infertile man: Leydig cell tumor of testis treated with enucleation” XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre kitabı, poster No:N-P-2-69, sayfa: 47-48, İstanbul, (2007)

E22. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Bilgi S, Öz B. “Primary extracranial atypical meningioma of paravertebral region metastatic to the thorasic wall exhibiting chondroid and clear cell differentiation”  XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre kitabı, poster No:NP 2-93, sayfa: 54-55, İstanbul, (2007)

E23. Özkan F, Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Baykal C, Bilgi S. “Microglandular adenocarcinoma of the endometrium”  XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre kitabı, poster No:NP 4-17, sayfa: 90-91, İstanbul, (2007)

E24. Özkan F, Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Demirağ A, Bilgi S. “Cellular myxoma of soft tissue” XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Kongre kitabı, poster No: NP 4-77, sayfa: 108-109, İstanbul, (2007)

E25. Gülcan EM, Saf C, Ergenekon P, Doğan Ekici AI,  Gürses B, Vitrinel A, “A case of primary intestinal lymphangiectasia presenting with hypoproteinemia and diarrhea” VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Elektronik posterler; poster No:41, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (2007)

E26. Bayrak ÖF, Mut M, Türe U, Şahin F, Atlaş M, Karataş ÖF, Yalvaç ME, Doğan Ekici I, “Kordoma hücrelerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bazı kemoterapik ajanların kordoma hücreleri üzerine etkilerinin in vito gösterilmesi” Sözel bildiri. Türk Nöroşirürji Dergisi, 18 (Ek sayı), sayfa: 33, (2008)

E27. Attar R, Özkan F, Arıoğlu P, Doğan Ekici I, Çomunoğlu N, Erdem A, Fıçıcıoğlu C, Yıldırım G, “Patolojik Pap Smear ile konvansiyonel ve sıvı bazlı sitoloji tekniğinin karşılaştırılması” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster Kitabı, poster No: 83, Antalya (2008)

E28. Yıldırım G, Özkan F, Attar R, Çomunoğlu N, Doğan Ekici I, Arıoğlu P, Karateke A, “Endometrial adenokarsinomlarda CD44, Bcl-2 ve Cox-2 ekspresyonu: Ön çalışma” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster Kitabı, poster No: 193, Antalya (2008)

E29. Özkan F, Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Ekçi B, Gökçe E, Çöloğlu S, “ Perianal yerleşimli fibroadenom” 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Poster Kitabı, Poster No:117, sayfa: 76, Antalya (2008)

E30. Doğan Ekici AI, Çomunoğlu N, Özkan F, Çiftçi F, Koç Y. “Konjonktival Mantle hücreli Lenfoma” 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Poster Kitabı, Poster No:185, sayfa: 109, Antalya (2008)

E31. Çomunoğlu N, Doğan Ekici AI, Özkan F, Çöloğlu S, Kılıçkesmez Ö, Cihangiroğlu M, Öz B, Türe U. “Tedavi sonrası rekürrens gösteren glioblastom olgularımızın patolojik değerlendirmesi” 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Poster Kitabı, Poster No:357, sayfa: 186, Antalya (2008)

E32. Çomunoğlu N, Özkan F, Doğan Ekici AI, Erdem A, Çöloğlu S, Kılıçkesmez Ö, Cihangiroğlu M, Öz B, Türe U. “Serebral vasküler lezyonlarda gamma knife tedavisi sonrasında görülen patolojik değişikliklerin değerlendirilmesi” 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Poster Kitabı, Poster No:358, sayfa: 187, Antalya (2008)

E33. Akosman C, Ordu Ç, Özkan F, Doğan Ekici AI, Oyan B. “Over seröz adenokarsinomunun önce karsinosarkom ardından sarkom olarak nüksü” III. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı Poster No:022, sayfa:38 ,Antalya (2010)

E34. Ekici ID, Özkan F, Erdem A, Demirağ A, Çöloğlu S. “Makrofolliküler varyant papiller tiroid karsinomu: Olgu sunumu”, 20. Ulusal Patoloji Kongresi. Türk Patoloji Dergisi Cilt 26, p-64, Ek sayı, Eskişehir (2010)

E35. Erdem A, Doğan Ekici AI, Özkan F, Doğan M, Koçak İ. “Vokal kordun kavernöz hemanjiyomları: 2 olgu sunumu” 20. Ulusal Patoloji Kongresi. Türk Patoloji Dergisi Cilt 26, p-208, Ek sayı, Eskişehir (2010)

E36. Özkan F., Erdem A., Doğan Ekici I, Demirağ A., Çöloğlu A. S. “Safra kesesinde Adenomyom: Olgu sunumu” 20. Ulusal Patoloji Kongresi. Türk Patoloji Dergisi Cilt 26, p-444, Ek sayı, Eskişehir (2010)

E37. Öztürk MA, Cömert Erkılınç A, Doğan Ekici I, Bingöl U, Oyan B. “Metastatik kolanjiyokarsinomda uzak deri metastazı: Bir olgu sunumu”  p434, Antalya (2011)

E38. Karaçay Ş, Doğan Ekici AI, Erdağ GÇ, Bilgen S, Sözübir S, Vitrinel A. “ İnfantil dönemde nadir ağız içi olgusu: Piyojenik granülom” Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi Kongre Özel sayısı. p58; 25 (suppl.2011): 351, Antalya (2011)

E39. Erdem A, Özkan F, Doğan Ekici AI, Attar R, Yıldırım G, Fıçıcıoğlu C

“Bethesda 2001 Sistemine Gore Raporlanan Servikal Sitoloji Olgularımızın Takip

Sonuçları” Sözel bildiri, 21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, 2011: 27:17, İzmir (2011)

E40. Doğan Ekici AI, Özkan F, Erdem A, Pektok E, Küçükaksu DS, “Allograft Kalp Nakli Sonrası Endomyokardiyal Biyopsi Örneklerindeki Histopatolojik Bulgular Ve Quilty Lezyonunun Önemi” 21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, 2011: 27:167, İzmir (2011)

E41. Erdem A, Doğan Ekici AI, Özkan F, Uluçay Ç, Altıntaş F. “Okronotik Artropati: Bir Alkaptonuri Olgusu” 21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, 2011: 27:181, İzmir (2011)

E42. Sinanoğlu O, Ekici S, Doğan Ekici I. “İntravezikal uygulanan kondroitin sülfat ile kolşisinin interstisyel sistit modelinde tedavi edici etkilerinin kıyaslanması” 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Abstarct kitabı Sözel bildiri S-081:69, KKTC, Girne (2012)

E43. Göktaş C, Horuz R, Çetinel CA, Akça O, Albayrak S, Doğan Ekici I, Aydın H, Sarıca K “Böbrek tübül hücrelerinde hiperoksalüri kaynaklı apoptoz oluşumunda TNF-İlişkili sitokinlerin rolü” 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Abstarct kitabı Sözel bildiri S-095:79, KKTC, Girne (2012)

E44. Eren Z, Atakan A, Doğan Ekici I, Kantarcı G. “C1q ve IgM nefropatisi: İki olgu sunumu” 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 21 (3, suppl. 1) PS GN 195:122 (2012)

E45. Demirözü ZT, Pektok E, Arat N, Yıldız O, Ece F, Doğan Ekici I, Çiftci C, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS “Aritmojenik sağ ventrikül displazisi/kardiyomyopati tedavisinde kalp transplantasyonu” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) 12. Ulusal Kongresi, S-112. Antalya (2012)

E46. Pektok E, Doğan Ekici I, Küçükaksu DS “İmplantasyondan 2 yıl sonra biyoemilebilir anüloplasti halkası: İnsan mitral anulusu içinde ilk histolojik demonstrasyon” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) 12. Ulusal Kongresi, P-356. Antalya (2012)

E47. Gökçe E, Akın Ö, Cömert Erkılınç A, Doğan Ekici I, Taşkapan O “Akantolitik diskeratotik epidermal nevüs” XXI. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, PS 275. Ankara (2013)

E48. Özler T, Uysal Ölmez Ö, Eren OO, Doğan Ekici I, Güven M, Oyan Uluç B. “Artritin Alışılmadık Nedeni: Karsinom Metastazı” Ulusal Onkoloji Kongresi, (2014)

E49. Attar R, Kızılkale Yıldırım Ö, Yeşiladalı M, Yıldırım G, Uztüre N, Doğan Ekici I, Fıçıcıoğlu C. “Tibbi Tahliye Sırasında Oluşan Sezeryan Skar Perforasyonu Sonrasında İnsizyon Hattı üzerinde Gelişen Hematom: Tanısı Geciken Bir Olgu”. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2014 (2014)

E50. Uğraş M, Aslan E, Doğan I, Akyüz Ü. “Eozinofilik gastroenteropatili olgularımız”. Poster Bildirisi. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya (2014)

E51. Kökten N, Eğilmez OK, Doğan Ekici AI, Kalcıoğlu MT, Yeşilada E “Çörek otu yağının Miringoskleroz Üzerine Etkisinin Kobay Modelinde Araştırılması” PB-1-020 Poster Bildirisi, 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri kitabı, Antalya, 26-30 Ekim 2016.

E52. Kökten N, Eğilmez OK, Kalcıoğlu MT, Baran M, Doğan Ekici AI, “Kemik çimentonun Fasyal sinire Nörotoksik Etkisinin Değerlendirilmesi” SB-001 Sözel Bildiri, 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri kitabı, Antalya, 26-30 Ekim 2016.

E53. Tekirdağ KA, Akkoç Y, Doğan Ekici AI, Gözüaçık D. “The role of MIR376B in Breast Cancer” Congress proceedings P082. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi Konya, Ekim (2016)

E54. Ergün M, Abdurrahmanov V, Yeşil A, Doğan Ekici I, Özkan HA. “Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan olgularda gelişen gastrointestinal Graft Versus Host Hastalığı: Vaka serisi” S-024. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 1-6 Aralık 2017

E55. Ergün M, Yanıkoğlu Y, Doğan Ekici I “Zor bir hastada zor bir lezyon: EF %10 olan hastada GIS kanama ve dev GIST: Vaka sunumu”. EP-353. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 1-6 Aralık 2017

 

F. Atıflar:  (Web of Science’a göre; toplam 565 adet)

 

G. Katıldığı Uluslararası Kurs, Sempozyum ve Kongreler:

G1. Aertzlische Fortbildung Bayern, TU-Muenchen, Telepatoloji Kursu, Kasım 2000, Münih, Almanya.

G2. II.nd Intercontinental Congress of Pathology, Haziran 2004, Iguassu, Brezilya.

G3. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Mayıs 2005, İstanbul, Türkiye.

G4. 39.th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Renal Pathology Course, Eylül 2005, İstanbul, Türkiye.

G5. Teaching teachers Course, University of Florida and Yeditepe University, Aralık 2005, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

G6. European Society of Pathology, EScoP, Head and Neck Pathology Course, Ekim 2006, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye.

G7. 21.st European Congress of Pathology, Eylül 2007, İstanbul, Türkiye.

G8. Biomed2 Euroclonality Workshop, Clonality assesement in Pathology, Eylül 2007, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

G9. Myelodysplastic Syndrome Workshop, Kasım 2007, Çeşme, İzmir, Türkiye.

G10. Tutorial on Neoplastic Hematopathology, Ocak-Şubat 2008, Boca Raton, Florida, USA.

G11. Interlaboratory comparison program in non-gynecologic cytopathology, Ağustos 2008, Collage of American Pathologists, Illinois, USA.

G12. 22nd European Congress of Pathology, Eylül 2009, Floransa, İtalya.

G13. European Congress of Cytopathology, Eylül 2011, İstanbul

G14. European School of Pathology, Tumours of the urinary system and male genital organs; Pathology course, Mayıs 2014, Ankara.

G15. IAP and EAHP Updates in WHO Lymphoma Classification: 2008-2016. Practical Diagnostic Approach with Clinical Aspects, Nisan 2016, İstanbul

G16. A Practical Approach to Breast, Genitourinary and Pulmonary Pathology. Mayıs 2016, Floransa, İtalya

 

H. Katıldığı Ulusal Kurs, Sempozyum ve Kongreler:

H1. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, Kasım 1997, İstanbul.

H2. Klinik Araştırmaların Tasarımı, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü Eğitim Programı, Aralık 1998, TUBİTAK, Ankara.

H3. Meme patolojisinde gelişmeler paneli, Şubat 1999, Ankara. (1.5 TTB-STE Kredi puanı)

H4. Endometrium ve Plasenta Patolojisi Kursu, Haziran 1999, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (16.5 TTB-STE Kredi puanı).

H5. Pediatride Yenilikler Kursu, Eylül 1999, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H6. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu: Cerrahi Patoloji'de Ayırıcı Tanı, Mayıs 2000, Antalya. (16 TTB-STE Kredi Puanı).

H7. Dermatopatoloji günleri, Ankara Üniversitesi, Haziran 2000, Ankara.

H8. Cerrahi Patolojide Yenilikler Kursu, Mayıs 2001, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H9. Nodal Lenfomalar Kursu, Mayıs 2001, Ankara Patoloji Derneği, Ankara Üniversitesi, Ankara. (14 TTB-STE Kredi Puanı).

H10. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, Ekim 2001, Adana.

H11. 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Kasım 2002, TÜBİTAK, Ankara.

H12. Sitopatoloji Kursu, Mart 2002, Ankara Patoloji Derneği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (10.5 TTB-STE Kredi Puanı).

H13. Jinekopatalojide Sorun Yaratan Lezyonlar Kursu, Nisan 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H14. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Mayıs 2002, Antalya.

H15. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Patoloji Kursu, Mayıs 2002, Antalya.

H16. XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Ekim 2002, Denizli, Pamukkale. (17 TTB-STE Kredi Puanı).

H17. Deney Hayvanı Kullanım Kursu, Kasım 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H18. H. Ü. Araştırma Görevlileri Biyoistatistik Eğitimi, Mart 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H19. Akciğer Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları Kursu, Mart 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H20. Dermatopatoloji Kursu, Mart 2003, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H21. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Mayıs 2003, Konya.

H22. Periferik Sinir Tümörleri Kursu, Ocak 2004, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H23. Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler kursu, Türk Patoloji Derneği, Meslek içi Eğitim Kursları, Mart 2004, İstanbul

H24. Basics and Application of Molecular Pathology, Türk Patoloji Derneği, Meslek içi Eğitim Kursları, Mart 2004, İstanbul

H25. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Kongresi, Nisan 2004, Bursa. (8 TTB-STE Kredi Puanı)

H26. Sitopatoloji Derneği 11. Bilimsel ve Sosyal Etkinlikleri, Haziran 2004, Zonguldak.

H27. Türk Patoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı “Gastrointestinal Sistem Patolojisi Günleri”, Mart 2005, İstanbul.

H28. Türk Patoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı “Cerrahi Meme Patolojisi Günleri”, Nisan 2005, İstanbul.

H29. “Sağlıklı iletişim” Pusula Semineri, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Haziran 2005, İstanbul.

H30. “VIII. Ulusal Stereoloji Kursu”, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eylül 2005, Ankara.

H31. “Gastrointestinal ve Karaciğer Hastalıkları Patolojisi Kursu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ekim 2005, Ankara.

H32. “Kemik İliği Patolojisi Kursu”, Hacettepe Üniversitesi, Aralık 2005, Ankara.

H33. Türk Patoloji Derneği, Uzmanlık sonrası toplantısı: “Endokrin Patoloji Günleri”, Mart 2006, İstanbul.

H34. XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Mayıs 2006, İzmir.

H35. Patolojide yenilikler kursu, Mart 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H36. XVII. Ulusal Patoloji Kongresi, Eylül 2007, İstanbul.

H37. Kardiyak Yaşam Desteği Pratik ve Teorik Eğitimi, 2007, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

H38. Acil Durum Yönetimi Eğitimi, 2007, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

H39. III. Bölgesel Lenfoma Çalıştayı, Mart 2008, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

H40. 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Mart 2008, Bodrum.

H41. Patolojide Yenilikler ve Ayırıcı Tanı Kursu, Nisan 2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

H42. II. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Mayıs 2008, İstanbul.

H43. Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu Temel Eğitimi, Haziran 2008, İstanbul.

H44. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, Ekim 2008, Antalya.

H45. Transplantasyon Patolojisi Kursu, Mart 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

H46. Glomerülonefritler Kursu, Mart 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

H47. Patolojide Yenilikler Kursu, Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi Ankara.

H48. V. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Mayıs 2011, İstanbul.

H49. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, Kasım 2011, İzmir

H50. Türk Patoloji Derneği GEP-NET (Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler) Kursu, Şubat 2012, İstanbul

H51. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Eğitimi, Nisan 2013, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

H52. Acil Durum Güvenliği Eğitimi, Haziran 2013, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

H53. İş Güvenliği Eğitimi, Kasım 2013, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

H54. İlaç Kullanım Güvenliği Eğitimi, Temmuz 2013, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

 

J. Kongre, Kurs veya Sempozyumlarda Panel ve/veya Oturum Başkanlıkları:

J1. 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Oturum Başkanlığı, Mart 2008, Muğla, Bodrum.

 

K. Çeviri kitap bölümleri:

K1. Netter gastroenteroloji. Ed Floch MH. Elsevier ISBN-13: 978-1-929007-13-4 (2005)

Çeviri editörleri Pata C, İzbırak G. ISBN: 9789754208160 Nobel Tıp Kitabevleri (2011)

Doç. Dr. A. Işın Doğan Ekici tarafından çevirisi yapılan bölümler:

Bölüm 204-Ampüller Bölge ve Safra Kesesi Karsinomları

Bölüm 205-Kolanjokarsinom

Bölüm 227-Karaciğer Nekrozu

Bölüm 228-Siroz

Bölüm 230-Alkolik Karaciğer Hastalığı

Bölüm 231 Alkolik olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Beslenmeye Bağlı Karaciğer Hastalıkları

Bölüm 232 Ekstrahepatik Biliyer Tıkanıklık

Bölüm 233-Primer Biliyer Siroz

Bölüm 234 Primer Sklerozan Kolanjit

Bölüm 235 Otoimmün hepatit

Bölüm 245-Benign Karaciğer Tümörleri

Bölüm 249-Hepatosellüler Karsinom

Bölüm 258-Safra Yolları Kanseri

Bölüm 259-Metastatik kanser

 

L. Jüri Üyelikleri:

L1. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik Bölümü master öğrencisi Zeynep İtah’ın Master Tez Savunma Sınavında Jüri Üyeliği (Temmuz 2011)

L2. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik Bölümü Gözde Korkmaz’ın Doktora Tez Savunma sınavında Jüri Üyeliği (Ağustos 2012)

L3. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Master öğrencisi Osman Yavuz Perk’in Master Tez Savunma Sınavında Jüri Üyeliği (Ağustos 2012)

L4. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D Arş. Gör. Dr. Ayşegül Erdem’in Uzmanlık sınavında Jüri Üyeliği (Ekim 2012)

L5. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik Bölümü Doktora Öğrencisi Öznur Bayraktar’ın Tez Savunma ve Doktora Sınavında Jüri Üyeliği (Ocak 2016 ve Ağustos 2016)

 

Ulusal ve uluslarası indekslerde taranan dergilerde makale değerlendirmeleri:

11 adet

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı ve Dersin Kodu

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2003-2004

Güz

  Genel Patoloji PAT-201

  2

  -

 40

2004-2005

İlkbahar

  Genel Patoloji MDP-230

  2

  -

 60

  Genel Patoloji MDM-230

  3

 2

 53

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 55

2005-2006

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 55

İlkbahar

  Genel Patoloji MDP-230

  2

  -

 60

  Genel Patoloji MDM-230

  4

 2

 53

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

 

 2

 55

2006-2007

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 60

İlkbahar

  Genel Patoloji MDM-230

  4

 2

 58

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 60

2007-2008

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 59

İlkbahar

  Genel Patoloji MDM-230

  4

 2

 67

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 1

 59

2008-2009

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 71

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

108

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

108

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 71

2010-2011

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

 76

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

106

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

106

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

  4

 2

 76

2012-2013

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

 4

 2

76

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

79

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

79

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

 4

2

76

2013-2014

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

75

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

80

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

80

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

75

2014-2015

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

80

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

85

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

85

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

80

2015-2016

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

85

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

96

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

96

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

85

2016-2017

Güz

 Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

98

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

100

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

100

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

98

2017-2018

Güz

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

106

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

100

İlkbahar

 Tıp-2. sınıf Genel Patoloji komite dersleri

  4

 2

106

Tıp-3. sınıf Sistemik Patoloji komite dersleri

4

2

100

 

 

 

Tıp Fakültesi 2. Sınıf Genel Patoloji Teorik ve Pratik Dersleri (Güz-Bahar):

 1. Introduction to Pathology (1 saat)
 2. Cellular injury and necrosis (2 saat)
 3. Injury by endogenous substances (1 saat)
 4. Injury by toxic substances and environmental pathology (2 saat)
 5. Calcification and amyloidosis (1 saat)
 6. Introduction to neoplasia and biologic behaviors of neoplasm (2 saat)
 7. Histogenesis and nomenclature of neoplasms (2 saat)
 8. Oncogenesis, incidence and distrubution of cancer (2 saat)
 9. Grading and staging of cancer and clinical findings (2 saat)
 10. Pathology Laboratory: Inflammation and Neoplasia (8 saat)

Tıp Fakültesi 3. Sınıf Komiteleri Teorik ve Pratik Dersleri (Güz-Bahar):

 1. Pathology of Viral Infections (2 saat)
 2. Tissue response to infections (1 saat)
 3. Pathology of Mycobacterial Infections (1 saat)
 4. Pathology Laboratory (Pathology of Infectious Diseases, 4 saat)
 5. Pathology of Congenital Heart Diseases (2 saat)
 6. Pathology of Endocardium and Heart Valves (2 saat)
 7. Pathology of Rheumatic Heart diseases (1 saat)
 8. Atherosclerosis and Hypertension (2 saat)
 9. Tumors of Cardiovascular System (1 saat)
 10. Tumors of Respiratory System (2 saat)
 11. Diseases of Mediastinum and pleura (1 saat)
 12. Restrictive Lung Diseases (2 saat)
 13. Pathology Laboratory (Pathology of Cardiovascular System and Respiratory System, 8 saat)
 14. Pathology of bone marrow (2 saat)
 15. Myeloproliferative diseases (2 saat)
 16. Pathology of spleen (1 saat)
 17. Lymphoreactive Diseases (1 saat)
 18. Hodgkin Lymphomas (2 saat)
 19.  Non-Hodgkin Lymphomas (3 saat)
 20.  Pathology of Liver (3 saat)
 21.  Pathology of Gall-bladder and Biliary system (1 saat)
 22.  Pathology Laboratory (Pathology of Hematopoietic and Gastrointestinal System, 6 saat)
 23.  Pathology of Pituitary gland (2 saat)
 24.  Pathology of Pancreas (2 saat)
 25.  Renovascular Pathology (1 saat)
 26.  Pathology of Male Genital System (2 saat)
 27. Pathology of Glomerular Diseases (3 saat)
 28.  Pathology of Tubulointerstitial Diseases (2 saat)
 29.  Pathology of bladder (1 saat)
 30. Tumors of urinary tract (2 saat)
 31.  Pathology of Congenital Anomalies of Genitourinary System (1 saat)
 32.  Laboratory (Pathology of Endocrine and Genutourinary System) (6 saat)
 33.  Pathology of Neuronal Storage Diseases and Myelin Diseases (2 saat)
 34.  Myopathies (2 saat)
 35.  Developmental Disorders of central nervous system (1 saat)
 36.  Pathology of Cental nervous system tumors (2 saat)
 37.  Pathology Laboratory (Pathology of Central Nervous System, 4saat)
 38.  Pathology of Bone tumors (2 saat)
 39.  Pathology of Bone and joint infections (2 saat)
 40.  Pathology Laboratory (Pathology of soft tissues and bone) (1 saat)

 

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İyi derecede İngilizce (ÜDS)

Almanca (Goethe Institut/Mittelstufe-8,B2)

 

 

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
Asiye.Ekici@acibadem.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.acibadem.edu.tr/898
İş Telefonu
+90 216 500 4865
Posta Adresi
MEHMET ALİ AYDINLAR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KEREM AYDINLAR KAMPÜSÜ KAYIŞDAĞI CAD. NO:32 ATAŞEHİR/İSTANBUL PK: 34752