Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retrospectives: Uses of history of science in the late Ottoman Empire and early republican Turkey

BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE, cilt.53, sa.1, ss.109-117, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Faith and Wisdom in Science

SCOTTISH JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.70, sa.1, ss.113-114, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Science Among the Ottomans: The Cultural Creation and Exchange of Knowledge

ANNALS OF SCIENCE, cilt.73, sa.4, ss.449-450, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Ottoman response to Darwinism: smail Fenni on Islam and evolution

BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE, cilt.48, sa.4, ss.565-582, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN INTRODUCTION TO LOGICAL FALLACIES DAWKINS' THE GOD DELUSION

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, cilt.8, sa.2, ss.39-46, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metodolojik Natüralizm, Ontolojik Natüralizm ve Sosyolojinin Sınırları

Din ve Felsefe Araştırmaları, cilt.2, sa.4, ss.101-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viktoryan İngiltere’de Evrim ve Toplum

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, sa.37, ss.437-453, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beating the Turkish hollow in the struggle for existence: Darwin, social Darwinism and the Turks

STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE PART C-STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF BIOLOGICAL AND BIOMEDIAL SCIENCES, cilt.65, ss.19-25, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nazım Hikmet Şiirinde Bilim ve Teknoloji

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, sa.33, ss.885-905, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Bilim Sosyolojisi Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Sosyoloji Dergisi, sa.29, ss.239-253, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post-Secular Society and the Multi-Vocal Religious Sphere in Turkey

European Perspectives, cilt.3, sa.2, ss.131-146, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hollanda sosyolojisi

Sosyoloji Dergisi, sa.23, ss.89-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Galileo ve Sekülerleşme

Sekülerleşme ve Din, Edirne, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2016

Was Darwin Responsible for the Fall of the Ottoman Empire?

Science in Public: Past, Present and Future, Canterbury, İngiltere, 13 - 15 Temmuz 2016

Trials of a Debate: A Late Ottoman Response to Darwinism

10th Integrated HPS Workshop – Durham, 16 - 17 Nisan 2015

The Unwished-for Visitors: Post-secular Space and Baghdad Street

Contested Social Spaces, Roma, İtalya, 19 - 20 Kasım 2012

The place attributed to Islam in Turkish nationalism on the party level

Midwest Political Science Association, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Ateizm ve Eleştirisi

Modern Çağın İnanç Sorunları, Fatih Kurt, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, ss.91-100, 2019

Darwin ve Osmanlılar

Vadi Yayınları, İstanbul, 2018