Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mastoid air cell system

OTOSCOPE, no.4, pp.144-154, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

İnverted papilloma olgularına yaklaşımımız

KBB Postası, vol.13, no.4, pp.199-202, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Olgu Nedeniyle Mikst Larengopiyosel

Türk Otolarengoloji Arşivi, vol.41, no.1, pp.36-41, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Tonsil ve adenoid cerrahisinde komplikasyonlar

PTT Hastanesi Tıp Dergisi, vol.15, no.1, pp.79-85, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Major baş ve boyun cerrahisinde antibiyotik proflaksisi

KBB Postası, vol.3, no.2-4, pp.35-37, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Temporal Kemik Diseksiyonu

Gündem Grafik, İstanbul, 2014